Ta oferta pracy jest nieaktualna od Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Projektant wnętrz

 • Lublin, lubelskie
 • Specjalista
 • 19.04.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  Projektant wnętrz

  Miejsce pracy: Lublin, woj. lubelskie

  Zadania:

  • profesjonalna i kompleksowa obsługa klienta oraz uzgodnienia dotyczące aranżacji wnętrz klienta
  • przygotowanie projektu aranżacji pomieszczeń i ich wizualizacji
  • doradztwo przy doborze produktów z oferty firmy
  • nadzór na całością projektu
  • realizacja celów wyznaczonych przez firmę

  Oczekiwania:

  • wykształcenie kierunkowe
  • znajomość rynku ekskluzywnych mebli, umiejętność projektowania z uwzględnieniem mebli z oferty firmy
  • obsługa programów graficznych SketchUp, VRay,
  • dobra umiejętność obsługi komputera w tym pakiet MSOffice
  • umiejętność inwentaryzacji pomieszczeń
  • umiejętność prowadzenia nadzoru nad prowadzonym projektem
  • znajomość trendów w urządzaniu wnętrz kompleksowych: podłogi, stolarka wewnętrzna, oświetlenie itp.
  • mile widziane doświadczenie w projektowaniu/sprzedaży kuchni
  • umiejętność wykonywania projektów z uwzględnieniem zmian w układzie pomieszczeń tj. dostosowanie aranżacji developera do potrzeb klienta
  • łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi oraz duża samodzielność i umiejętność planowania pracy
  • umiejętność pracy w zespole
  • prawo jazdy
   
   
   
   
   
  Jak odpowiedzieć na wybraną ofertę pracy?
  Proponujemy złożyć CV i list motywacyjny za pomocą przycisku aplikowania.
  UWAGA! Na dokumentach CV oraz listach motywacyjnych prosimy o umieszczenie klauzuli:
  "Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez KLER S.A., ul. Piastowska 39b 46-380 Dobrodzień, moich danych osobowych zawartych w CV
  oraz innych przesłanych przeze mnie dokumentach, w celu ich wykorzystania do przyszłych procesów rekrutacji prowadzonej przez spółkę KLER S.A.
  jak również przesyłania informacji o ich rozpoczęciu. Oświadczam, że podaję dane i wyrażam zgodę dobrowolnie i w sposób świadomy, zaś
  administrator danych przed wyrażeniem niniejszej zgody przekazał mi informacje, o których mowa w art. 13 RODO, w tym informację o możliwości
  cofnięcia wyrażonej zgody.”
  Wszystkie zgłoszenia będą traktowane poufnie. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi.
  KLAUZULA INFORMACYJNA W PRZYPADKU ZBIERANIA BEZPOŚREDNIO OD KANDYDATA

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  KLER S.A., z siedzibą w Dobrodzieniu, ul. Piastowska 39b, 46-380 Dobrodzień, działającą na podstawnie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000056597, NIP 575-00-07-865, o kapitale zakładowym w wysokości 51.668.360,00 złotych, wpłacone 51.668.360,00 zł., zwanym dalej w skrócie jako Administrator.
   
  Dane kontaktowe Administratora:
  adres: ul. Piastowska 39b, 46-380 Dobrodzień, Polska
  telefon: + 48 343 529 100
  e-mail: [email protected]
   
  Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. art. 222 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu:
  a) realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 221 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

  A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę zawartą w formularzu aplikacyjnym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także:

  b) w zakresie wizerunku (podstawa prawna: 222 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
  c) w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: 222 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).

  Jeżeli wyrazi Pani/Pan którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć w następujący sposób poprzez stosowne oświadczenie woli przekazane na adres lub e-mail Administratora.
  Podanie danych osobowych, o których mowa w lit. a) powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w lit. b) oraz c) powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).
  Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od złożenia aplikacji , a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 12 miesięcy od złożenia aplikacji. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje lub wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte.
  Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu, zewnętrzni dostawcy usług służących rekrutacji.
  Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). Informuję, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu
  weryfikacji prawidłowości.