Ta oferta pracy jest nieaktualna od 111 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Projektanta branży sanitarnej i gazowej

 • Kraków, małopolskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 06.12.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie poszukuje pracownika na stanowisko:

  Projektanta branży sanitarnej i gazowej

  Miejsce pracy: Kraków

  Wymagania:

  • wykształcenie wyższe kierunkowe
  • doświadczenie i udział w projektach z zakresu branży sanitarnej i gazowej
  • znajomość pakietu MS Office, programów Bentley, AutoCAD
  • samodzielność, odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole 
  • wysoka kultura osobista
  • czynne prawo jazdy kategorii B

  Oferujemy:

  • pracę w ambitnym zespole i przyjaznej atmosferze
  • możliwość rozwoju i uczestnictwa w ciekawych projektach
  • umowę o pracę,
  • otwartą drogę rozwoju w strukturach firmy oraz wzmocnienie kluczowych kompetencji
  • możliwość skorzystania na preferencyjnych warunkach z pakietu benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe, karta FitProfit)


  Oferty zawierające CV, list motywacyjny, prosimy kierować drogą elektroniczną
  za pomocą przycisku Aplikuj do dnia 31.12.2018 r.

  W temacie maila prosimy podać: Asystent Projektanta branży sanitarnej.

  Zastrzegamy, że odpowiadamy tylko na wybrane aplikacje i nie zwracamy dokumentów aplikacyjnych. 
  1. Działając na mocy art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: „RODO”, informuję Pana/Panią, że:
  • Administratorem Danych Osobowych jest MGGP S.A., zwana dalej Spółką, z siedzibą w Tarnowie, ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów;
  • dane osobowe podane w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebrane podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej będą przetwarzane w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji;
  • zakres przetwarzanych danych: dane określone w art. 221 § 1 Kodeksu pracy w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres korespondencyjny, imiona rodziców, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia a także adres email, telefon, wizerunek, dane dotyczące doświadczenia zawodowego;
  • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Spółkę jest art. 6 ust. 1 lit. a, RODO;
  • dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom chyba, że szczególne tak stanowią, 
  • dane osobowe nie będą przekazywane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO,
  • dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia obecnej rekrutacji. Dane zostaną usunięte w ciągu 2 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji
  • ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  • ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • podanie danych osobowych innych niż wymaganych przepisami prawa jest dobrowolne;
  • Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie podanych danych osobowych. 
  1. Spółka wskazuje adres do kontaktu w sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi: [email protected] 
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby aktualnej rekrutacji prowadzonej przez firmę MGGP S.A.