Oferta pracy

Proofreader

Cloud Best Sp.z.o.o.O firmie

Cloud Best Sp.z.o.o.

Wioślarska 8

Warszawa

CLOUD BEST

CloudBest is a technology company headquartered in Warsaw, Poland, offering world class IT services across the globe, managing international projects in the scope of software development, content creation, customer support, marketing, and business development for its clients. Join our team and develop with us in international structures as:

Proofreader

Warsaw, Wioślarska 8

If you are a person, who:

 • Is tired of the boredom and repeatability of your current job and would like to move on in your career;
 • Is proactive, and is looking for interesting solutions and likes to create new things;
 • Likes a modern working environment with a start-up culture;
 • Is a team player and likes to work in a dynamic environment.

And your professional profile is relevant to the following skills:

 • Native English speaker (US, Canadian and British English will be given priority);
 • At least 1 year of experience as a proofreader or an editor;
 • Bachelor's or master’s degree in fields such as journalism, applied linguistics or a related field would be a plus;
 • Experience in working with Polish copywriters is nice to have;
 • Excellent command of punctuation, spelling, grammar rules;
 • Knowledge of Jira software is nice to have;
 • Ability to prioritize tasks and pays attention to details;
 • Has interest in new technologies (nice to have) and proofreading of tutorials or technical instructions would not scare you;
 • Excellent organizational skills;
 • Is meticulous and patient;
 • Ability to work effectively under pressure;
 • Communication skills and being success-oriented.

We are looking for a person just like you!

By joining our team you gain:

 • Possibility of personal development and gaining experience in an international environment;
 • Possibility of career path to become a project manager;
 • A team of enthusiasts who successfully create a company in the fast growing blockchain industry;
 • Great atmosphere and attractive working conditions in a start-up culture;
 • Work in a modern office in an attractive location at Wioślarska 8, Warsaw;
 • Private medical care and co-financed sports card;
 • Extra integration trips and events;
 • Celebration of your birthday;
 • Fresh pressed juices;
 • Massage chair in the office;
 • English classes at work;
 • Flexible working hours.

Challenges for you:

 • Proofreading content;
 • Coordination of content creation processes;
 • Support the coordination of work of the Content Creation Department;
 • Correction of internal and external communications materials;
 • Communication across the departments;
 • Close cooperation with copywriters and translators;

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Cloud Best sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wioślarskiej 8, 00-411 Warszawa (adres do korespondencji ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000778403, NIP: 6692552456, o kapitale zakładowym w wysokości 6.000,00, adres mailowy: [email protected]

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do celów o których mowa w pkt 2;

a) realizacji toczącego się procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu,

b)prowadzenia przyszłych rekrutacji (jeśli wyraziła Pani/wyraził Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji);

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych z procesem rekrutacyjnym na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

4. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w okresie 2 lat od przesłania aplikacji lub do czasu wycofania zgody;

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy;

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż do wygaśnięcia ewentualnych roszczeń związanych z procesem zatrudnienia;

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy