Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Property Management Accountant

CPI Poland Sp. z o.o.O firmie

CPI Poland Sp. z o.o.

al. Jerozolimskie 81

Warszawa

CPI Property Group (CPI PG) jest wiodącą firmą w sektorze nieruchomości komercyjnych i hotelowych w Europie Środkowo-Wschodniej i Niemczech, koncentruje swoją działalność na długoterminowych inwestycjach i wynajmie nieruchomości. Należy do wąskiego grona firm w regionie posiadających rating inwestycyjny. Moody’s przyznał spółce rating Baa2, a Standard&Poor’s: BBB.
 
CPI PG jest największym właścicielem powierzchni handlowych w Czechach oraz powierzchni biurowych w Berlinie. Siedziba CPI PG znajduje się w Luksemburgu, a akcje firmy są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie. Grupa działa w sektorze nieruchomości biurowych, handlowych, mieszkaniowych i hotelowych, dysponuje aktywami o łącznej wartości ponad 9,1 miliarda euro.
 
W Polsce CPI Property Group działa od 2013 roku. Jest właścicielem i aktywnie zarządza dwudziestoma trzema nieruchomościami z sektora biurowego, handlowego i hotelowego. Inwestycje spółki są zlokalizowane w Warszawie, Elblągu, Zamościu, Tarnowie, Radomiu i Zgorzelcu. Spółka planuje dalsze zaangażowanie na polskim rynku poprzez zakup i inwestowanie w wybrane nieruchomości biurowe w najlepszych lokalizacjach Warszawy.
 
Więcej informacji: www.cpipg.pl
Property Management Accountant

Jesteś dobrym kandydatem jeśli:

 • Posiadasz doświadczenie w branży nieruchomości na podobnym stanowisku ze zbliżonym zakresem obowiązków
 • Znasz angielski na poziomie min B2
 • Posiadasz dobrą znajomości Excela
 • Umiesz pracować w zespole 3-4 osobowym
 • Bierzesz odpowiedzialność za swoją pracę, dbasz o szczegóły, jesteś dokładny, zaangażowany o wysokich zdolności analitycznych
 • Znasz systemy bankowości elektronicznej. Masz łatwość i swobodę w poruszaniu się w systemach bankowości.

Mile widziane:

 • Znajomość systemu Navision/MS Dynamics/Axapta/Flex

Jako PM Accountant będziesz odpowiedzialny za:

 • Wystawianie faktur zgodnie z Rent Roll
 • Wystawianie mediów, not odsetkowych, korygujących itd.
 • Wprowadzanie płatności do bankowości elektronicznej zgodnie z wymogami split payment
 • Sprawdzanie poprawności wprowadzonych przelewów zgodnie z wymogami białej listy/księgi
 • Wprowadzanie wyciągów bankowych przychodowych i kosztowych. Księgowanie depozytów.
 • Wykonywanie zadań na zlecenie Financial Controller/Specialist
 • Współpracę z działem Księgowości.
 • W przypadku przejęć nowych budynków także wspieranie działu Lease Admin we wprowadzaniu danych z umów najmu do systemu

Oferujemy:

 • Umowę o pracę na pełny etat
 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się międzynarodowej firmie
 • Rozwój w nowo tworzącym się zespole
 • Pakiet benefitów (opieka medyczna, karta sportowa, angielski itp.)
 • Dogodną lokalizację biura
 • Przyjazną atmosferę pracy

 

Osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy z nami prosimy o przesłanie CV
Wszystkich kandydatów prosimy o zamieszczenie w CV poniższej klauzuli:
Wzięcie udziału w rekrutacji będzie wiązać się z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. Informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CPI Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 81, 02-001 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000494550, posiadająca numer REGON 147057730 (dalej zwana „Spółką” lub „Administratorem”).
Ze Spółką można się kontaktować pisemnie wysyłając korespondencję na adres siedziby lub mailowo wysyłając maila na następujący adres e-mail: [email protected]
Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych (IOD), który ponosi funkcjonalną i organizacyjną odpowiedzialność za zgodność z regulacjami prawnymi i wewnętrznymi Spółki w zakresie ochrony danych osobowych. IOD został powołany Robert Schejbal. Kontakt z IOD jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [email protected] albo poczty na adres Vladislavova 1390/17, 110 00 Praga 1, Czechy.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbędzie się w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Praktykant do Działu Prawnego. Podstawą prawną naszych działań jest art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”). Dane pozyskane w celu rekrutacji przechowujemy przez okres prowadzonej rekrutacji a następnie negocjowania umów z kandydatami na ww. stanowisko, jednak nie później niż do dnia 31 maja 2020r..
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, gromadzonych przez nas na podstawie art. 22¹ Kodeksu pracy (imię/imiona i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, kwalifikacje zawodowe, wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencją niepodania tych danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana dobrowolnej zgody.
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych poza Administratorem będą spółki z grupy kapitałowej CPI Property Group.
Administrator nie będzie przesyłać Pana/Pani danych osobowych do jakichkolwiek krajów trzecich albo organizacji międzynarodowych.
W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, może Pani/Pan zażądać: dostępu do danych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane do kontaktu są następujące: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Z daleko idącej ostrożności, wskazujemy, że na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy