Ta oferta pracy jest nieaktualna od 17 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Przedstawiciel ds. Kluczowych Klientów

 • pomorskie
 • Specjalista
 • 2019-06-06

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Europejska firma farmaceutyczna, światowy lider w jednym ze specjalistycznych obszarów diagnostyki, mająca w swoim portfolio zarówno produkty lecznicze, jak i sprzęt medyczny oraz rozwiązania informatyczne poszukuje Przedstawiciela ds. Kluczowych Klientów na obszar woj. kujawsko-pomorskiego i pomorskiego.

  Przedstawiciel ds. Kluczowych Klientów

  Opis stanowiska:

  • przekazywanie rzetelnej, aktualnej i pełnej informacji naukowej o produktach oferowanych przez firmę środowisku medycznemu na określonym terenie, zgodnie z założeniami marketingowymi firmy;
  • realizacja wyznaczonego planu sprzedaży
  • budowanie i rozwijanie współpracy z najważniejszymi jednostkami medycznymi
  • planowanie i organizacja spotkań grupowych, konferencji naukowych i sympozjów
  • dbanie o dobry wizerunek firmy

  Wymagania:

  • wykształcenie wyższe
  • doświadczenie w pracy na stanowisku przedstawiciela medycznego w dziale szpitalnym
  • doświadczenie w pracy z przetargami - znajomość zasad zamówień publicznych
  • zorientowanie na wynik, zaangażowanie i pracowitość
  • znajomość języka angielskiego
  • samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy
  • automotywacja
  • efektywność w nawiązywaniu i rozwijaniu kontaktów interpersonalnych przy zachowaniu wysokich standardów etyki zawodowej
  • prawo jazdy kat. B

  Oferujemy:

  • radość pracy w fantastycznym zespole
  • możliwość wpływania na rozwój firmy
  • swobodę działania (oczywiście z obrębie firmowych procedur i zasad)
  • permanentny rozwój osobisty
  • oczywiście zestaw niezbędnych narzędzi pracy (samochód służbowy, laptop, iPad, tel. kom)
  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
  Klikając w przycisk „APLIKUJ” zgadza się  Pani/Pan na przetwarzanie przez Bracco Imaging Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 39A  danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
   
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bracco Imaging Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 39A. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji  tj. oceny kwalifikacji, umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania lub usunięcia, prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz inne prawa opisane w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.
  Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

  Informacja o przetwarzaniu danych – rekrutacji

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych Bracco Imaging Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 39A (dalej „Bracco” lub „administrator”).
  2. Z Administratorem w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected] lub listownie, na adres siedziby administratora.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

  art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. udzielona przez Panią/Pana zgoda, na przetwarzanie danych w dokumentach aplikacyjnych w związku z realizacją działań wskazanych każdorazowo w treści takiej zgody. Zgoda zostaje udzielona poprzez wysłanie zgłoszenia rekrutacyjnego.

  art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów administratora, jakim jest prowadzenie bieżącej komunikacji, a także ochrona i obrona roszczeń.

  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub ustania celu przetwarzania. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Bracco w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, a następnie po dokonaniu wyboru przyszłych pracowników dane będą przetwarzane w celu zawarcia umowy.
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy i podmioty określone w przepisach prawa (np. PIP) oraz podmioty z Grupy Bracco.
  4. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą posiadać osoby upoważnione lub w niektórych przypadkach podwykonawcy administratora danych (podmioty przetwarzające), w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji procesu rekrutacji. Z podmiotem przetwarzającym zawierana jest umowa powierzenia, która szczegółowo reguluje zasady zachowania poufności oraz przetwarzania przez ten podmiot powierzonych danych.
  5. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie danych skutkuje uniemożliwieniem aplikowania na stanowisko wskazane w ogłoszeniu rekrutacyjnym.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  7. Administrator nie będzie przetwarzać Pani/Pana danych osobowych w celu podejmowania automatycznych decyzji (w tym również w formie profilowania) wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób mających na Panią/Pana istotny wpływ.
  8. Przysługują Pani/Panu prawa: do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w granicach określonych w art. 15-22 RODO.
  9. Jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

   

  Jeżeli chce Pani/Pan wziąć udział w przyszłych rekrutacjach, prosimy umieścić dodatkowo w CV następującą zgodę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bracco Imaging Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 39A danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.

  Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje, które zostaną przesłane.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.