Przedstawiciel ds. rozwoju sprzedaży

 • Kraków, małopolskie
 • Specjalista
 • Pełny etat
 • 2019-08-14
 • Ważna jeszcze 25 dni (do 2019-09-13)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Zakłady Tłuszczowe „Bielmar” Spółka z o.o. w Bielsku-Białej, ul. Sempołowskiej 63 poszukują kandydatów na stanowisko:
  Przedstawiciel ds. rozwoju sprzedaży
  Miejsce pracy: Kraków

  Zadania:

  • Realizacja założonego wyniku sprzedaży w kanale tradycyjnym.
  • Kontakt i wsparcie w negocjacjach z kluczowymi klientami.
  • Dysponowanie i rozliczanie budżetów wsparcia sprzedaży.
  • Raportowanie wykonywanych działań.
  • Promowanie firmy i jej produktów oraz budowanie pozytywnego wizerunku firmy na rynku.
  • Stały monitoring rynku, identyfikacja potrzeb klientów i analiza działań konkurencji.

  Wymagania:

  • Wykształcenie średnie lub wyższe.
  • Prawo jazdy kategorii B.
  • Znajomość obsługi komputera – pakiet Office.
  • Znajomość rynku tradycyjnego na wskazanym terenie.
  • Doświadczenie min. 3 lata najlepiej w branży FMCG.

  Oczekiwane umiejętności:

  • Umiejętność planowania własnej pracy.
  • Konsekwencja i dyscyplina w osiąganiu celów.
  • Kreatywność w szukaniu rozwiązań w ramach przyznanych budżetów.
  • Umiejętności analityczne, znajomość matematyki handlowej.
  • Orientacja na wyniki.
  • Odporność na stres.
  • Wymagana duża samodzielność i samodyscyplina.
  • Rozwinięte zdolności interpersonalne – komunikacja, umiejętność budowania relacji, umiejętność współpracy.

  Proponowane warunki zatrudnienia:

  • Stabilne zatrudnienie w renomowanej firmie w oparciu o umowę o pracę.
  • Atrakcyjne wynagrodzenie.
  • Samochód służbowy, telefon.
  • Możliwość dofinansowania w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.
  • Pakiet socjalny.
  • Pakiet medyczny.
  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
   

  Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, iż: 

  1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy są Zakłady Tłuszczowe „Bielmar” sp. z o.o., (ul. Sempołowskiej 63, 43-300 Bielsko-Biała).
  2. Dane osobowe kandydatów do pracy będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w ofercie pracy. Administrator Danych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych kandydatów do pracy w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, tj. w celu przyszłej rekrutacji.
  3. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest konieczność podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy o pracę, a zakres tych danych zawarty jest w katalogu danych, których podania może wymagać pracodawca od osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie z Kodeksem Pracy.
  4. Podanie danych osobowych wskazanych w Kodeksie Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne (np. Twój wizerunek). Takie dane przetwarzać będziemy na podstawie dobrowolnej zgody, którą wyraziłeś, wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne.
  5. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
  6. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych kandydatów do pracy do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  7. Dane kandydatów do pracy przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. do momentu zakończenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż 60 dni po zakończeniu publikacji ogłoszenia rekrutacyjnego.
  8. Kandydaci do pracy posiadają prawo żądania od Administratora Danych dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz - z zastrzeżeniem przepisów prawa - usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  9. Kandydaci do pracy mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  10. Dane osobowe kandydatów do pracy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

  W przypadku, gdy zakres przesyłanych przez Pana/Panią danych wykracza poza katalog określony w art. 22¹ Kodeksu Pracy prosimy o zamieszczenie klauzuli o treści:

   

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakłady Tłuszczowe Bielmar sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Sempołowskiej 63 (KRS 0000049583 NIP: 5470168857, Regon: 070487588) - moich danych osobowych, zawartych w niniejszym CV dla celu przeprowadzenia bieżącej rekrutacji, w związku z którą niniejsze CV zostało udostępnione”.