Przedstawiciel Farmaceutyczny

 • śląskie
 • Specjalista
 • 2019-06-19
 • Ważna jeszcze 2 dni (do 2019-07-19)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  top

  Wierzysz, że sukces firmy zależy od Ciebie.
  Masz dużo pomysłów, które chcesz realizować.
  Jesteś za ambitny, aby utknąć w otchłani wielkich korporacji.
  Dołącz do nas polskiej firmy farmaceutycznej,
  oferującej Ci szerokie perspektywy rozwoju.

  Obecnie poszukujemy:

  Przedstawiciel Farmaceutyczny

  Zakres obowiązków:

  • promocja produktów Tactica do Farmaceutów (apteki indywidualne oraz sieci apteczne)

  Wymagania:

  • doświadczenie min. 2 lata w branży sprzedaży. Preferowana branża farmaceutyczna.
  • bardzo dobra znajomość rynku OTC i Sieciowego mile widziana
  • umiejętność pracy z planami sprzedażowymi oraz wskaźnikami sprzedażowymi
  • zdolności negocjacyjne i prezentacyjne
  • umiejętność obsługi programów: Power Point, Excel, Word
  • poparte sukcesami doświadczenie zawodowe w obszarze sprzedaży/ zarządzaniu sprzedażą
  • wykształcenie minimum wyższe

  Oferujemy: 

  • atrakcyjne wynagrodzenie
  • premie uzależnione od wyników pracy
  • ciekawą i pełną wyzwań pracę w młodej, elastycznej i dynamicznie rozwijającej się firmie farmaceutycznej
  • podstawowe narzędzia pracy (samochód służbowy, telefon komórkowy)
  • dodatkowe benefity
  Aplikacje (CV + list motywacyjny) wraz
  z aktualnym zdjęciem prosimy nadsyłać
  z podaniem nazwy WOJEWÓDZTWA (oraz Miejscowości) w tytule maila, klikając przycisk APLIKUJ TERAZ na dole ogłoszenia.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662).
  top
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Bankowa 4, 44-100 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000274728, NIP: 631-251-63-72, REGON: 240594048, kapitał zakładowy: 50 000 PLN, zwana dalej „administratorem danych”, „administratorem” lub „Spółką”.
  2. W sprawach ochrony i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Spółkę, proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, dostępnym pod numerem telefonu: [???] oraz adresem e-mail: [???].
  3. Spółka przetwarza Pani/Pana dane na potrzeby procesu rekrutacyjnego w Spółce. Celem procesu rekrutacyjnego jest wyłonienie spośród kandydatów na określone stanowiska osoby, która możliwie najdokładniej spełnia oczekiwania pracodawcy wobec przyszłego pracownika pod kątem zarówno umiejętności, kompetencji miękkich, nastawienia do Spółki oraz oczekiwań finansowych.
  4. Podstawą prawną przetwarzania przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, dalej jako: „RODO”) w zw. z art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 108).
  5. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest dobrowolne, stanowi jednak warunek rozważenia przez Spółkę Pani/Pana aplikacji. Bez podania tych danych Spółka nie będzie w stanie rozpatrzyć Pani/Pana kandydatury na dane stanowisko.
  6. Administrator przechowuje Pani/Pana dane osobowe do momentu zakończenia procesu rekrutacji, tj. wyboru kandydata na określone stanowisko pracy wskazane w ogłoszeniu rekrutacyjnym lub zaniechania poszukiwań kandydata. Po upływie tego okresu Pani/Pana dane osobowe zostaną trwale usunięte.
  7. Administrator nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu lub profilowaniu Pani/Pana danych osobowych.
  8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są pracownicy TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o. zatrudnieniu w Dziale HR, pracownicy Działu Sprzedaży, a także inne osoby współpracujące z TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o. na innej podstawie prawnej aniżeli umowa o pracę.
  9. W odniesieniu do swoich danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
   a) żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych;
   b) żądania sprostowania swoich danych osobowych;
   c) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
   e) przenoszenia danych do innego administratora danych.
  10. Może Pani/Pan skorzystać z praw, o których mowa w pkt. 9, kontaktując się z [osobą wyznaczoną przez administratora?]
  11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organu nadzorczego w rozumieniu RODO) w zakresie przetwarzania przez Pracodawcę swoich danych osobowych, w sposób i trybie określonym w przepisach RODO oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U 2018, poz. 1000).