Bausch Health Poland Sp z.o.o.

Przedstawiciel Farmaceutyczny

Bausch Health Poland Sp z.o.o.O firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ważna jeszcze 25 dni
  15 Luty 2020
 • Pełny etat
 • Specjalista

Firma farmaceutyczna Bausch Health Poland jest nowoczesną i szybko rozwijającą się firmą farmaceutyczną należącą do czołowej dziesiątki koncernów farmaceutycznych w Polsce o bardzo wysokiej dynamice wzrostu sprzedaży. Oferujemy szeroką gamę najwyższej jakości leków Rx w rynku otwartym i szpitalnym, jak i OTC. Obecnie poszukujemy kandydata na stanowisko:

Przedstawiciel Farmaceutyczny
Miejsce pracy: Warszawa

Teren pracy: Warszawa

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna głównie za:

 • kontakty z farmaceutami i aktywną sprzedaż naszych preparatów (Rx i OTC) do aptek indywidualnych oraz mniejszych lokalnych sieci aptecznych,
 • budowanie marki Bausch Health oraz nowej jakości na rynku,
 • poszukiwanie nowych rozwiązań przy jednoczesnym przestrzeganiu zasad Prawa Farmaceutycznego,
 • prowadzenie edukacji zdrowotnej i organizowanie seminariów o produktach.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego,
 • doświadczenia w sprzedaży bezpośredniej poparte udokumentowanymi sukcesami (wymóg konieczny) i/lub doświadczenia w sprzedaży w dziale aptecznym,
 • samodzielności w rozwiązywaniu problemów i inicjatywy w działaniu,
 • otwartości i tolerancji na bardzo dynamiczne środowisko pracy,
 • umiejętności budowania relacji,
 • prawa jazdy.

Oferujemy:

 • udział w budowaniu nowej pozycji naszych marek na rynku farmaceutycznym,
 • nowe, ambitne wyzwania każdego dnia,
 • okazję do rozwoju kompetencji i umiejętności,
 • pakiet benefitów.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV z poniższą klauzulą: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jak również zgodnie z Ustawą Dz.U.2018.1000 O ochronie danych osobowych”.

 

 

OCHRONA PRYWATNOŚCI KANDYDATÓW

 

Bausch Health Poland Sp. z o.o. Sp. j. jest zobowiązany do ochrony Państwa prywatności. Aby to zrealizować, ograniczamy zbieranie danych osobowych kandydatów do potrzeb związanych z rekrutacją i podejmujemy kroki w celu ich właściwego zabezpieczenia. Niniejszy dokument wyjaśnia jakiego rodzaju dane osobowe zbieramy, w jakim celu i komu mogą one zostać ujawnione.

Jakiego rodzaju dane osobowe gromadzimy?

Bausch Health gromadzi następujące informacje: kim Państwo są i jak się z Państwem skontaktować, w tym między innymi Państwa imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, kryteria kwalifikujące do pracy, co do miejsca oraz stanowiska na jakie Państwo aplikują oraz dane teleadresowe. Gromadziny również informacje dotyczące Państwa doświadczenia w pracy, wykształcenia i kwalifikacji do zatrudnienia w Bausch Health w tym informacje dostarczone przez poprzednich pracodawców i inne dane zgromadzone w trakcie procesu weryfikacji Państwa doświadczeń zawodowych.

Bausch Health ogranicza gromadzenie i wykorzystywanie wrażliwych danych osobowych. Na przykład, gromadząc informacje o pochodzeniu etnicznym, są one wykorzystywane wyłącznie do oceny sukcesu programu integracji w Bausch Health.

Bausch Health może sprawdzać Państwa referencje, zbierać dane osobowe Państwa dotyczące od stron trzecich lub z zewnętrznych źródeł i/ lub sprawdzić dane osobowe przez Państwa dostarczone.

W jakim celu gromadzimy Państwa dane osobowe?

Bausch Health ogranicza zbieranie i przetwarzanie danych osobowych do tych, które są transparentne w ocenie, zgodne z prawem, użyteczne, nie są nadmierne w swoim prawnie uzasadnionym interesie, w celu:

 • przeprowadzenia rekrutacji i/ lub podjęcia decyzji o zatrudnieniu;
 • zaplanowania i kierowania biznesem;
 • ustanowienia, dochodzenia lub obrony praw przysługujących Bausch Health lub uzyskania porady prawnej;
 • spełnienia wymogów prawa, regulacyjnych lub procesów sądowych;
 • w związku z innymi ważnymi celami dotyczącymi zatrudnienia np. monitoring równych szans;
 • realizacji wszelkich innych celów zgodnych z prawem w sytuacji nagłej

 

W przypadku, gdy Bausch Health będzie potrzebował Państwa danych osobowych do innych celów, będzie prosił Państwa o zgodę na ich wykorzystanie.

 

Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych i gdzie są one przetwarzane?

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć pracownicy Działu Zasobów Ludzkich Bausch Health, kierownicy i inny personel, któremu dane te są potrzebne w wykonywaniu swoich obowiązków. Może się również zdarzyć, że udostępnimy Państwa dane osobowe stronie trzeciej, w razie potrzeby, aby móc zrealizować cele opisane powyżej. Przykładowo Bausch Health wykorzystuje kontrahentów i dostawców do wykonywania niektórych usług takich jak weryfikacja danych kandydata. Ci dostawcy i kontrahenci są zobowiązani do ochrony Państwa danych osobowych i do działania wyłącznie w imieniu i na zlecenie Bausch Health zgodnie z obowiązującym prawem. W odpowiednich przypadkach możemy ujawnić Państwa dane osobowe instytucjom prawnym lub organom regulacyjnym zgodnie obowiązującym prawem.

Może się również zdarzyć, że przekażemy Państwa dane osobowe do innych oddziałów Bausch Health w celach rekrutacji w tym do USA gdzie prawa ochrony danych osobowych nie oferują takiego samego poziomu ochrony. Bausch Health jednak zawarł umowy zaakceptowane przez Komisję Europejską celem zabezpieczenia Państwa danych. Kopię tej umowy możecie pozyskać kontaktując się z Bausch Health pod poniższym adresem:

[email protected]

 

Ochrona Państwa danych osobowych

Bausch Health wdrożył program zabezpieczenia danych, który zawiera fizyczne, techniczne i organizacyjne środki ochrony Państwa danych osobowych przed nieupoważnionym dostępem, bezprawnym przetwarzaniem i przypadkową utratą, zniszczeniem bądź ich zmianą.

Państwa prawa

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów, macie Państwo prawo do: dostępu, sprostowania, ograniczenia, sprzeciwu, usunięcia lub zmiany Państwa danych osobowych. Jeśli Państwo chcecie skorzystać z któregokolwiek z tych praw, należy skontaktować się z nami pod poniższym adresem:

[email protected]

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Jeżeli nie zaoferujemy Państwu zatrudnienia, Państwa dane osobowe zostaną zatrzymane przez okres nie dłuższy niż konieczny do zakończenia procesu rekrutacji, udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące zatrudniania, dochodzenia lub obrony naszych praw lub spełnienia obowiązków prawnych nałożonych przez obowiązujące przepisy chyba, że wyrażą Państwo zgodę się na wzięcie udziału w kolejnych rekrutacjach.

 

Dalsze informacje

Jeżeli mają Państwo pytania związane z powyższym lub chcą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu lub wykorzystywaniu przez nas Państwa danych osobowych w sposób przedstawiony w niniejszej informacji prosimy o kontakt [email protected].

 

Jeżeli uzyskana odpowiedź będzie dla Państwa niesatysfakcjonująca lub jeżeli będą mieli Państwo obawy dotyczące procedur przetwarzania danych wdrożonych przez Bausch Health mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Bausch Health pod adresem [email protected]. Mają Państwo także prawo złożyć skargę do organu nadzorczego ds. ochrony danych w Państwa kraju.

Firma farmaceutyczna Bausch Health Poland jest nowoczesną i szybko rozwijającą się firmą farmaceutyczną należącą do czołowej dziesiątki koncernów farmaceutycznych w Polsce o bardzo wysokiej dynamice wzrostu sprzedaży. Oferujemy szeroką gamę najwyższej jakości leków Rx w rynku otwartym i szpitalnym, jak i OTC. Obecnie poszukujemy kandydata na stanowisko:

Przedstawiciel Farmaceutyczny

Teren pracy: Warszawa

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna głównie za:

 • kontakty z farmaceutami i aktywną sprzedaż naszych preparatów (Rx i OTC) do aptek indywidualnych oraz mniejszych lokalnych sieci aptecznych,
 • budowanie marki Bausch Health oraz nowej jakości na rynku,
 • poszukiwanie nowych rozwiązań przy jednoczesnym przestrzeganiu zasad Prawa Farmaceutycznego,
 • prowadzenie edukacji zdrowotnej i organizowanie seminariów o produktach.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego,
 • doświadczenia w sprzedaży bezpośredniej poparte udokumentowanymi sukcesami (wymóg konieczny) i/lub doświadczenia w sprzedaży w dziale aptecznym,
 • samodzielności w rozwiązywaniu problemów i inicjatywy w działaniu,
 • otwartości i tolerancji na bardzo dynamiczne środowisko pracy,
 • umiejętności budowania relacji,
 • prawa jazdy.

Oferujemy:

 • udział w budowaniu nowej pozycji naszych marek na rynku farmaceutycznym,
 • nowe, ambitne wyzwania każdego dnia,
 • okazję do rozwoju kompetencji i umiejętności,
 • pakiet benefitów.

OCHRONA PRYWATNOŚCI KANDYDATÓW

 

Bausch Health Poland Sp. z o.o. Sp. j. jest zobowiązany do ochrony Państwa prywatności. Aby to zrealizować, ograniczamy zbieranie danych osobowych kandydatów do potrzeb związanych z rekrutacją i podejmujemy kroki w celu ich właściwego zabezpieczenia. Niniejszy dokument wyjaśnia jakiego rodzaju dane osobowe zbieramy, w jakim celu i komu mogą one zostać ujawnione.

Jakiego rodzaju dane osobowe gromadzimy?

Bausch Health gromadzi następujące informacje: kim Państwo są i jak się z Państwem skontaktować, w tym między innymi Państwa imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, kryteria kwalifikujące do pracy, co do miejsca oraz stanowiska na jakie Państwo aplikują oraz dane teleadresowe. Gromadziny również informacje dotyczące Państwa doświadczenia w pracy, wykształcenia i kwalifikacji do zatrudnienia w Bausch Health w tym informacje dostarczone przez poprzednich pracodawców i inne dane zgromadzone w trakcie procesu weryfikacji Państwa doświadczeń zawodowych.

Bausch Health ogranicza gromadzenie i wykorzystywanie wrażliwych danych osobowych. Na przykład, gromadząc informacje o pochodzeniu etnicznym, są one wykorzystywane wyłącznie do oceny sukcesu programu integracji w Bausch Health.

Bausch Health może sprawdzać Państwa referencje, zbierać dane osobowe Państwa dotyczące od stron trzecich lub z zewnętrznych źródeł i/ lub sprawdzić dane osobowe przez Państwa dostarczone.

W jakim celu gromadzimy Państwa dane osobowe?

Bausch Health ogranicza zbieranie i przetwarzanie danych osobowych do tych, które są transparentne w ocenie, zgodne z prawem, użyteczne, nie są nadmierne w swoim prawnie uzasadnionym interesie, w celu:

 • przeprowadzenia rekrutacji i/ lub podjęcia decyzji o zatrudnieniu;
 • zaplanowania i kierowania biznesem;
 • ustanowienia, dochodzenia lub obrony praw przysługujących Bausch Health lub uzyskania porady prawnej;
 • spełnienia wymogów prawa, regulacyjnych lub procesów sądowych;
 • w związku z innymi ważnymi celami dotyczącymi zatrudnienia np. monitoring równych szans;
 • realizacji wszelkich innych celów zgodnych z prawem w sytuacji nagłej

 

W przypadku, gdy Bausch Health będzie potrzebował Państwa danych osobowych do innych celów, będzie prosił Państwa o zgodę na ich wykorzystanie.

 

Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych i gdzie są one przetwarzane?

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć pracownicy Działu Zasobów Ludzkich Bausch Health, kierownicy i inny personel, któremu dane te są potrzebne w wykonywaniu swoich obowiązków. Może się również zdarzyć, że udostępnimy Państwa dane osobowe stronie trzeciej, w razie potrzeby, aby móc zrealizować cele opisane powyżej. Przykładowo Bausch Health wykorzystuje kontrahentów i dostawców do wykonywania niektórych usług takich jak weryfikacja danych kandydata. Ci dostawcy i kontrahenci są zobowiązani do ochrony Państwa danych osobowych i do działania wyłącznie w imieniu i na zlecenie Bausch Health zgodnie z obowiązującym prawem. W odpowiednich przypadkach możemy ujawnić Państwa dane osobowe instytucjom prawnym lub organom regulacyjnym zgodnie obowiązującym prawem.

Może się również zdarzyć, że przekażemy Państwa dane osobowe do innych oddziałów Bausch Health w celach rekrutacji w tym do USA gdzie prawa ochrony danych osobowych nie oferują takiego samego poziomu ochrony. Bausch Health jednak zawarł umowy zaakceptowane przez Komisję Europejską celem zabezpieczenia Państwa danych. Kopię tej umowy możecie pozyskać kontaktując się z Bausch Health pod poniższym adresem:

[email protected]

 

Ochrona Państwa danych osobowych

Bausch Health wdrożył program zabezpieczenia danych, który zawiera fizyczne, techniczne i organizacyjne środki ochrony Państwa danych osobowych przed nieupoważnionym dostępem, bezprawnym przetwarzaniem i przypadkową utratą, zniszczeniem bądź ich zmianą.

Państwa prawa

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów, macie Państwo prawo do: dostępu, sprostowania, ograniczenia, sprzeciwu, usunięcia lub zmiany Państwa danych osobowych. Jeśli Państwo chcecie skorzystać z któregokolwiek z tych praw, należy skontaktować się z nami pod poniższym adresem:

[email protected]

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Jeżeli nie zaoferujemy Państwu zatrudnienia, Państwa dane osobowe zostaną zatrzymane przez okres nie dłuższy niż konieczny do zakończenia procesu rekrutacji, udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące zatrudniania, dochodzenia lub obrony naszych praw lub spełnienia obowiązków prawnych nałożonych przez obowiązujące przepisy chyba, że wyrażą Państwo zgodę się na wzięcie udziału w kolejnych rekrutacjach.

 

Dalsze informacje

Jeżeli mają Państwo pytania związane z powyższym lub chcą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu lub wykorzystywaniu przez nas Państwa danych osobowych w sposób przedstawiony w niniejszej informacji prosimy o kontakt [email protected].

 

Jeżeli uzyskana odpowiedź będzie dla Państwa niesatysfakcjonująca lub jeżeli będą mieli Państwo obawy dotyczące procedur przetwarzania danych wdrożonych przez Bausch Health mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Bausch Health pod adresem [email protected]. Mają Państwo także prawo złożyć skargę do organu nadzorczego ds. ochrony danych w Państwa kraju.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV z poniższą klauzulą: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jak również zgodnie z Ustawą Dz.U.2018.1000 O ochronie danych osobowych”.

 

 

Ogłoszenie archiwalne