Ta oferta pracy jest nieaktualna od 164 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Przedstawiciel Handlowy - Doradca Techniczny

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 06.06.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  ZEP Inc

   ZEP to czołowy amerykański producent wyspecjalizowanej chemii technicznej obecny w USA i na świecie od 1937 roku a w Polsce od ponad 10 lat. W związku z bardzo dynamicznym rozwojem poszukujemy osób do nowo budowanej dywizji na stanowisko:

  Przedstawiciel Handlowy - Doradca Techniczny

  Miejsce pracy: Warszawa
  Numer referencyjny: 2
  Opis stanowiska:
  • Pozyskiwanie klientów dla nowej dywizji i wdrażanie nowych produktów oraz technologii marki ZEP poprzez dokonywanie prezentacji skuteczności działania oferowanych produktów i technologii na powierzonym terenie obejmującym województwo miejsca pracy określone w ogłoszeniu i województwa sąsiadujące
  • Zbudowanie i wieloletnie podtrzymywanie trwałych relacji z klientami
  • Systematyczne raportowanie do managera ds. sprzedaży
  • Udział w szkoleniach produktowych i sprzedażowych (stałe rozszerzanie wiedzy o wdrażanych produktach i technologiach)
  Wymagania:
  • Doświadczenie handlowe w aktywnej sprzedaży min. 5 lat podparte solidną skutecznością (doświadczeniem w sprzedaży w sektorze B2B, przemysłowym lub FMCG)
  • Wysoka dyscyplina pracy oraz kultura osobista połączone z umiejętnością pracy bez dozoru
  • Pracowitość, charyzma i umiejętność słuchania
  • Znajomość języka angielskiego lub/i holenderskiego lub/i włoskiego będzie dodatkowym atutem
  • Własna działalność gospodarcza (wymóg konieczny) lub gotowość do jej założenia

  Oferujemy:

  • Wynagrodzenie w postaci ponadprzeciętnej podstawy (do 5000, 00 pln netto) niezależne od prowadzonej działalności gospodarczej
  • Premię motywującą bez górnego limitu
  • Samochód służbowy z GPS
  • Dodatkowe korzyści: pakiet ubezpieczeniowy, opiekę medyczną, karnet sportowy oraz pakiet nagród i bonusów
  • Pozytywną kulturę organizacyjną
  • Powierzenie do obsługi ściśle określonego regionu na zasadzie zagwarantowanej wyłączności
  • Pomoc w stworzeniu własnej sieci stałych odbiorców biznesowych charakteryzujących się powtarzalnością sprzedaży produktów ZEP
  • Możliwość rozwoju kariery managerskiej
  • Cykliczne szkolenia pod opieką doświadczonych managerów regionalnych stacjonarnie i w terenie oraz stałe wsparcie merytoryczne krajowe jak również centrali ZEP EUROPA

  Jeżeli interesuje Cię praca pełna wyzwań, nie pozwalająca się nudzić, umożliwiająca osiąganie wysokich dochodów osobistych oraz oferująca stabilność zatrudnienia i wykonywana w środowisku infrastruktury publicznej (biurowce, hotele, restauracje, galerie handlowe, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej itd.), a także spełniasz powyższe wymagania, nie wahaj się do nas aplikować, a w razie wybrania Ciebie zostaniesz jednym z nas. Nie będziesz małym elementem ale istotnym ogniwem w strukturach ZEP.

  www.zeppolska.pl

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.)".


  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  Działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub – jeśli znajduje zastosowanie – art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, dalej jako RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci m.in. wizerunku oraz innych danych niewymaganych prawem przez „Prexpol” J. Piskor, J. Walkiewicz spółka jawna z siedzibą w Szczawnie - Zdroju w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Doradcy Technicznego. Rozumiem, że niniejsza zgoda jest dobrowolna, jednakże udostępnienie Administratorowi ww. danych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

   

  POUCZENIE:

  W każdej chwili mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych poprzez wystosowanie elektronicznego lub pisemnego oświadczenia odpowiednio na adres [email protected] Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Wypełniając obowiązek administratora danych osobowych na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 2016-04-27 (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem podanych danych osobowych jest przez „Prexpol” J. Piskor, J. Walkiewicz spółka jawna z siedzibą w Szczawnie - Zdroju (58-310 ) przy ul. Szczawieńskiej 2, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000279464, NIP:886 28 58 222, zwany dalej „Administratorem”.
  2. Dane osobowe podawane przez Pana/Panią będą przetwarzane przez Administratora w celach:
  • przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Doradcy Technicznego, zawarcia i wykonania umowy o pracę/zlecenia/nawiązania współpracy;
  • przekazywania Państwa danych osobowych w ramach Spółki na wewnętrzne potrzeby administracyjne (np. w celach księgowych) oraz udostępniania danych usługodawcom wspierającym działalność gospodarczą Administratora (np. serwis usług IT);
  1. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy regulujące zasady przetwarzania danych osobowych w tym przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zaś od dnia 25 maja 2018 r. przepisy RODO, tj:
  • 6 ust. 1 lit. b RODO: potrzeba podjęcia działań przed zawarciem umowy przez Administratora na Pana/Pani żądanie – w przypadku celu określonego powyżej w ust. 2 pkt. 1 i 2;
  • 6 ust. 1 lit. c RODO: wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – w przypadku celu określonego powyżej w ust. 2 pkt. 2 i 3;
  • 6 ust. 1 lit. f RODO: prawnie uzasadnionego interesu Administratora – w przypadku celu określonego powyżej w ust. 2 pkt. 1 i 2.
  1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą profesjonalne przedsiębiorstwa świadczące usługi wsparcia dla prowadzonej przez Administratora działalności, w tym przede wszystkim usługi księgowe, serwis i wsparcie IT.
  2. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ze względu na brak takiego obowiązku.
  3. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
   • dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
   • zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi albo obrony przeciwko roszczeniom wobec Administratora,
  1. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora, zgodnie z obowiązującymi przepisami (np. wynikającego z przepisów podatkowych, rachunkowych lub archiwizacyjnych);
  • dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania, przy czym Administrator będzie uprawniony do przetwarzania danych osobowych pomimo odwołania zgody, jeśli przetwarzanie w tym celu będzie uprawnione na innej niż zgoda podstawie prawnej.
  1. Prawa przysługujące Pani/Panu w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych:
  • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
  • prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
  • prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
  • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;
  • prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO;
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane przez Administratora zautomatyzowanemu przetwarzaniu, nie będą one profilowane.
  2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.