Ta oferta pracy jest nieaktualna od 296 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Przedstawiciel Handlowy ds. Sieci

 • Dębica, Mielec, Rzeszów, podkarpackie
 • Specjalista
 • 01.06.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Wzbogacamy życie i dostarczamy przyjemności

  AMBRA S.A. jest wiodącym producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowej i Wschodniej. W ofercie posiadamy m.in.  wina musujące i klasyczne, wermuty, brandy, napoje musujące dla dzieci oraz inne wyroby alkoholowe. Kluczowe marki należące do Spółki  to Dorato, Cin & Cin, Fresco, El Sol, Pliska, Cydr Lubelski oraz Piccolo. W naszej ofercie znajdują się także wysokogatunkowe wina pochodzące ze znanych regionów winiarskich Francji, Włoch, Hiszpanii, Bułgarii, Chile i Australii. Od lat towarzyszymy naszym klientom przy wielu okazjach, które warto uczcić dobrym winem.

  Więcej informacji o firmie i produktach znajduje się na stronie www.ambra.com.pl

  Jeśli posiadasz doświadczenie w pracy na stanowisku handlowym, odnosisz sukcesy w realizacji planów sprzedaży oraz posiadasz wiedzę na temat rynku nowoczesnego w swoim regionie, to ta oferta pracy jest skierowana właśnie do Ciebie!

  Obecnie poszukujemy osoby na terenie województwa małopolskiego i podkarpackiego na stanowisko:


  PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY DS. SIECI

  Miejsce pracy: woj. podkarpackie (Rzeszów, Dębica, Mielec)

  PODSTAWOWE ZADANIA

  • bieżąca realizacja planów sprzedaży
  • zapewnienie wymaganej dystrybucji oraz standardów merchandisingowych określonych produktów
  • budowanie i utrzymywanie trwałych relacji z klientami sieciowymi
  • wdrażanie i kontrolowanie akcji promocyjnych
  • monitorowanie lokalnego rynku i działań konkurencji
  • sporządzanie raportów i rozliczeń związanych z wykonywaną pracą

  OCZEKUJEMY

  • 2 lata doświadczenia na stanowisku przedstawiciela w branży FMCG
  • doświadczenie we współpracy z dużymi sieciami handlowymi
  • umiejętności interpersonalne
  • wysoka kultura osobista
  • zaangażowanie i nastawienie na rezultat
  • wysoki stopień odpowiedzialności
  • prawo jazdy kat. B

  OFERUJEMY

  • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • wynagrodzenie adekwatne do uzyskiwanych efektów
  • pracę na silnych markach i dobrych produktach
  • ciekawą, pełną wyzwań pracę w dynamicznym zespole
  • atrakcyjne promocje i rabaty pracownicze na produkty firmy

  Osoby zainteresowane naszą ofertą pracy, spełniające powyższe wymagania prosimy o załączenie CV oraz wypełnienie formularza aplikacyjnego za pomocą przycisku.

  aplikuj
  DOŁĄCZ DO NAS!
  www.ambra.com.pl
  Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych (ADO) kandydatów do pracy ujawnionych w dokumentach rekrutacyjnych jest  AMBRA S.A. ul. Puławska 336, 02-819 Warszawa, tel. 22 566 33 00, [email protected]
   
  Przestrzeganie zasad ochrony danych w AMBRA S.A. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD). Inspektor Ochrony Danych to osoba, z którą może się Pani/ Pan kontaktować mając pytania lub wątpliwości w zakresie przetwarzania Pana/Pani danych przez spółką Ambra S.A. Może to Pani/Pan uczynić na trzy sposoby:

  1)    mailowo:  [email protected]
  2)    telefonicznie: (22) 566 33 00
  3)    korespondencyjnie: Ambra S.A., ul. Puławska 336 02-819 Warszawa
   
  Dane osobowe kandydata będą przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do czasu zakończenia rekrutacji.
   
  Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
  - art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy)
  - art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (wypełnienie obowiązku prawnego w związku z art. 22¹ ust. 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy)
   
  Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych tj. firmom oferującym usługi selekcyjne.
   
  Dane osobowe nie będą udostępniane do państw trzecich.
   
  W związku z przetwarzaniem danych osobowych kandydatom do pracy przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz przenoszenia.
   
  W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
   
  Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, a brak podania danych może skutkować nie wzięciem pod uwagę aplikacji rekrutacyjnej.
   
  Po zapoznaniu się z treścią powyższej klauzuli informacyjnej prosimy dodatkowo o umieszczenie w CV poniższych oświadczeń:
   
  „Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej Administratora Danych Osobowych umieszczonej w treści ogłoszenia o pracę.”
   
  „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO) przez spółkę AMBRA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 336 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000041726, z kapitałem zakładowym w wysokości 25.206.644,00 PLN (w całości wpłaconym) (dalej jako „Spółka”) w celu prowadzenia przez Spółkę procesu rekrutacji”
   
  Informujemy, że CV niezawierające dwóch powyższych Oświadczeń nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym i zostaną usunięte.