Ta oferta pracy jest nieaktualna od 310 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Przedstawiciel Handlowy

 • Ełk, warmińsko-mazurskie
 • Specjalista
 • 10.08.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  PERŁA - BROWARY LUBELSKIE S.A.
  -lider branży piwnej w regionie lubelskim, w związku z dynamicznym rozwojem
  poszukuje kandydatów na stanowisko:
   
  PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
  Miejsce pracy: Ełk (okolice)


  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:

  • współpracę z klientami detalicznymi oraz lokalnymi sieciami,
  • pozyskiwanie nowych klientów detalicznych,
  • organizowanie i prowadzenie działań promocyjnych w oparciu o standardy firmy.

  Nasze oczekiwania:

  • wykształcenie min. średnie,
  • umiejętność nawiązywania i utrzymywania dobrych kontaktów z klientem,
  • zdolności interpersonalne i negocjacyjne,
  • samodyscyplina oraz ukierunkowanie na realizację celów,
  • bardzo dobra znajomość rynku detalicznego, sieciowego i hurtowego w regionie
  • prawo jazdy kat. B,
  • doświadczenie na podobnym stanowisku w branży FMCG będzie dodatkowym atutem.

  Oferujemy:

  • możliwości rozwoju zawodowego,
  • samochód służbowy,
  • pracę w młodym i dynamicznym zespole.


  Prosimy o przesłanie aplikacji klikając przycisk aplikowania

  PERŁA – Browary Lubelskie S.A., 20-950 Lublin, ul. Bernardyńska 15, tel. (081) 71 01 200, fax (081) 71 01 202, NIP 712-010-34-04, REGON 430128566, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000016008. Wysokość kapitału zakładowego Spółki: 1 380 000 zł opłacony w całości.

  Przesłanie do Perła – Browary Lubelski S.A. poprzez kliknięcie w przycisk "Aplikuj", "Aplikuj teraz" lub "Wyślij" danych osobowych w zakresie szerszym niż wymagane i określone w Kodeksie pracy, stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez Perła – Browary Lubelskie S.A. w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę możną wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

  Administratorem danych jest Perła – Browary Lubelskie S.A. (ul. Bernardyńska 15, 20-950 Lublin). Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email [email protected], telefonicznie pod numerem +48 81 7101201 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Administrator wyznaczył koordynatora ds. ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email [email protected] lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z koordynatorem ds. ochrony danych osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

  Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji o pracę będą przetwarzane w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim z Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Perła – Browary Lubelskie S.A. (art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679) w związku z przepisami Kodeksu pracy), w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679), dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679) oraz w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Perła – Browary Lubelskie S.A. – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Perła – Browary Lubelskie S.A. (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679).


  Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Perła – Browary Lubelskie S.A. w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.

   

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez Perła – Browary Lubelskie S.A.,a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

   

  Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Zgodę może Pani / Pan odwołać poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na adres [email protected], pisemnie na adres siedziby administratora lub kontaktując się z koordynatorem ds. ochrony danych osobowych [email protected] Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

   

  Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

   

  Jako że Pani / Pana dane przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie udzielonej zgody przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczyła Pani / dostarczył Pan administratorowi tj. do otrzymania od administratora Pani / Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani / Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

   

  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych.

   

  Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   

  Podanie danych osobowych jest wymagane przez Kodeks pracy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych Kodeksem pracy podanie danych jest dobrowolne.

   

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.