Ta oferta pracy jest nieaktualna od 345 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Przedstawiciel handlowy kanał nowoczesny

 • Poznań, wielkopolskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 14.06.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Chcesz podjąć współpracę z dużą firmą z sektora FMCG
   
  Dołącz do naszego zespołu jako:
  Przedstawiciel handlowy kanał nowoczesny
  Miejsce pracy: cała Polska

  Jaki jest zakres obowiązków?

  • Utrzymywanie relacji z klientami na terenie całego kraju
  • Realizacja strategii handlowej w powierzonym regionie
  • Utrzymywanie i rozwijanie kontaktów handlowych
  • Realizacja planów sprzedaży
  • Dbanie o właściwą ekspozycję towarów na półce
  • Organizacja wsparcia sprzedaży

  Czego wymagamy?:

  • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku w branży FMCG
  • Umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne
  • Prawo jazdy kat. B
  • Wykształcenie min średnie
  • Umiejętność planowania i organizowania własnej pracy
  • Znajomość pakietu MS OFFICE
  • Ambicja i chęć podejmowania wyzwań

  Co oferujemy?:

  • Pracę w dużej firmie o zasięgu międzynarodowym
  • Szkolenia i możliwość doskonalenia zawodowego
  • Samochód służbowy i inne narzędzia potrzebne do wykonywania pracy
  • Możliwość realizacji nowych, ciekawych wyzwań
  • Możliwość rozwoju w strukturach Działu Handlu
  • Ściśle określona ścieżka kariery

  Prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania z tematem wiadomości „Przedstawiciel handlowy kanał nowoczesny”.

   

  O Ś W I A D C Z E N I E
  w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych
  w celach rekrutacyjnych
   
   
  Oświadczam, że dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Konspol Holding Spółka z o.o. w Nowym Sączu, ul. Grottgera 40, udostępnionych w złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO
   
  _________________________                     ________________________________________                                                                                             
  data                                                            czytelny podpis składającego oświadczenie
   
   
   
   
  Oświadczam ponadto, że dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Konspol Holding Spółka z o.o. w Nowym Sączu, ul. Grottgera 40, udostępnionych w złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych  dla przyszłych rekrutacji, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO
   
  _________________________                     ________________________________________                                                                                            
  data                                                           czytelny podpis składającego oświadczenie
   
  INFORMACJA O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
  Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej:
   
  I. Administrator danych osobowych
  My, Konspol Holding Spółka z o.o. , z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Grottgera 40, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.
   
  II. Inspektor Ochrony Danych
  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.
   
  III. Cele i podstawy przetwarzania
  Twoje dane przetwarzamy w następujących celach i na następujących podstawach
  1. w celu realizacji procesu rekrutacji co w zakresie danych wskazanych w art. 221 Kodeksu pracy odbywa się na podstawie tego przepisu prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); w zakresie danych niewskazanych w przepisach Kodeksu pracy, podstawą ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  2. w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji – na podstawie Twojej zgody do przetwarzania Twoich danych w przyszłych rekrutacjach;
  3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art 6 ust 1 lit f RODO);
  4. w wewnętrznych celach administracyjnych w ramach grupy kapitałowej Konspol, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  IV. Odbiorcy danych
  Twoje dane osobowe możemy udostępniać pracownikom i podmiotom z grupy kapitałowej Konspol.
   
  V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
  Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
   
  VI. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  Twoje dane osobowe nie są wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
   
  VII. Okres przechowywania danych
  Twoje dane pozyskane w celach wyszczególnionych w punkcie III przechowujemy do momentu zakończenia procesu rekrutacji, nie dłużej jednak niż okres sześciu miesięcy od otrzymania Twoich dokumentów aplikacyjnych. W przypadku zgody na przetwarzanie Twoich danych w przyszłych rekrutacjach, dane będą przechowywane przez okres 2 lat od otrzymania dokumentów aplikacyjnych.
   
  VIII. Twoje prawa:
  Przysługuje Ci:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych: jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych: możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich
  5. danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych;
  6. prawo do przenoszenia danych: masz prawo otrzymać od nas dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś/dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody i możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
  7. prawo do cofnięcia zgody: masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. sprzeciw: masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Powinnaś/powinieneś wtedy wskazać nam co Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  9. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
  IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
  Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale posiadanie przez nas tych danych jest wymagalne przede wszystkim dla przeprowadzenia procesu rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych lub cofnięcia zgody będzie brak możliwości Twojego uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym lub przyszłych procesach rekrutacji.
  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.