Oferta pracy

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:

I Administratorem danych osobowych podawanych przez kandydatów na etapie rekrutacji jest:

Roshen Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Patriotów 195, 04-858, posiadająca NIP 952-213-42-24

Z administratorem można się skontaktować pisemnie (na podany powyżej adres) lub pod adresem poczty elektronicznej [email protected] we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

II Informacja o wyznaczeniu inspektora ochrony danych:

Roshen Europe Sp. z o.o. wyznaczyła inspektora ochrony danych z którym można się skontaktować, pod adresem: [email protected]

III Cel i podstawa prawna zbierania danych

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest wyrażona poprzez przesłanie dokumentów aplikacyjnych dobrowolna zgoda na udział w procesie tworzenia przez Roshen Europe Sp. z o.o. bazy potencjalnych kandydatów – zgodę można w dowolnym momencie wycofać kontaktując się w dowolnie wybrany sposób z Roshen Europe Sp. z o.o w sposób umożliwiający potwierdzenie tożsamości. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

IV Okresy przechowywania danych i opis procedury rekrutacyjnej

Etap I - Wstępna weryfikacja CV lub innych przesłanych dokumentów (dokumenty aplikacyjne) na postawie przedstawionych w nich informacji.

W przypadku oceny pozytywnej dokumenty aplikacyjne są drukowane i przechowywane w siedzibie Roshen Europe Sp. z o.o. a kandydat zapraszany jest do wypełnienia testu online.

W przypadku oceny negatywnej dokumenty aplikacyjne nie są drukowane a forma elektroniczna usuwana jest po upływie 60 dni od ostatniego dnia publikacji ogłoszenia z systemu pracuj.pl. Ogłoszenie może być publikowane nie dłużej niż 30 dni, więc maksymalny okres przechowywania danych w przypadku decyzji negatywnej może wynosić do 90 dni od ich przesłania, po którym następuje ich usunięcie.

Etap II - Wypełnienie testu (dostępnego online), na podstawie którego zostanie przeprowadzona ocena kompetencji.

W przypadku wyniku negatywnego papierowe (wydrukowane) dokumenty aplikacyjne wraz wypełnionym testem i danymi logowania do imiennego konta na potrzeby wypełnienia testu zostaną usunięte w ciągu 7 dni od dnia wypełnienia testu zakończonego wynikiem negatywnym.

W przypadku niewypełnienia przez kandydata testu w ciągu 30 dni przyjmuje się że wynik testu jest negatywny.

Elektroniczna wersja dokumentów aplikacyjnych jest w tym przypadku usuwana z systemu pracuj.pl po upływie okresu, o którym wspomniano przy opisie etapu I (maksymalnie 90 dni od ich przesłania).

W przypadku zdania testu z wynikiem pozytywnym kandydat zapraszany jest na rozmowę kwalifikacyjną.

Etap IIIRozmowa kwalifikacyjna.

W przypadku negatywnej oceny kandydata na rozmowie kwalifikacyjnej informacje zgromadzone na jego temat usuwane są w ciągu 7 dni od dnia przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej (papierowa forma dokumentów aplikacyjnych oraz wyniki testu i dane logowania do konta powiązanego z testem).

Forma elektroniczna usuwana jest w tym przypadku z systemu pracuj.pl po upływie okresu, o którym wspomniano przy opisie etapu I (maksymalnie 90 dni od ich przesłania).

W przypadku pozytywnej oceny kandydata na rozmowie kwalifikacyjnej jego dane w formie papierowej (dokumenty aplikacyjne i wyniki testu) zostają włączone do bazy danych kandydatów prowadzonej przez Roshen Europe Sp. z o.o.

Dane logowania do konta na potrzeby przeprowadzenia testu są usuwane w dniu przeprowadzenia rozmowy, natomiast dane zgromadzone w ramach serwisu pracuj.pl (maksymalnie 90 dni od ich przesłania).

Etap IVPrzechowywanie danych kandydatów w bazie Roshen Europe Sp. z o.o.

Jeżeli w ciągu okresu 12 miesięcy (od dnia pozytywnego zakończenia rozmowy kwalifikacyjnej) okoliczności gospodarcze nie pozwolą Roshen Europe Sp. z o.o. na zaoferowanie objęcia konkretnego stanowiska, dane kandydata zostają usunięte po upływie tego okresu - chyba, że kandydat wyrazi w ciągu miesiąca od upływu tego terminu dodatkową, dobrowolną zgodę na zachowanie dokumentów aplikacyjnych na kolejne 12 miesięcy.

W ciągu okresu 12 miesięcy kandydat może zostać zaproszony do zawarcia umowy i rozpoczęcia wykonywania czynności zawodowych – jeżeli w tym okresie okoliczności gospodarcze pozwolą Roshen Europe Sp. z o.o. na zaoferowanie objęcia konkretnego stanowiska.

Etap VZaproszenie do zawarcia umowy i rozpoczęcie wykonywania czynności zawodowych.

W przypadku wystąpienia okoliczności gospodarczych pozwalających Roshen Europe Sp. z o.o. zaproponowanie objęcia stanowiska – kandydat zapraszany jest do zawarcia umowy. W przypadku, w którym zatrudnienie będzie realizowane prze podmiot współpracujący z Roshen Europe Sp. z o.o. kandydat informowany jest o tożsamości tego podmiotu i proszony o zgodę na przekazanie jego danych do tego podmiotu – w przypadku braku zgody dokumenty dotyczące kandydata nie są przekazywane do zewnętrznego podmiotu.

Potwierdzenia wyrażenia i odwołania zgody przechowywane są przez 5 lat, w związku z okresem przedawnienia wynikającym z art. 189g § kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.

 

V Odbiorcy danych
 • Dane będą przekazane do działu personalnego oraz do planowanego przyszłego bezpośredniego przełożonego/koordynatora działań sprzedażowych.
 • Na etapie wstępnej oceny dokumentów aplikacyjnych dostęp do dokumentów posiada wyznaczony pracownik Roshen Europe Sp. z o.o.

 

VI Prawa osób, których dane są przetwarzane
 • Osoba rekrutowana posiada prawo do zwrócenia się z wnioskiem o wydanie kopii przetwarzanych danych osobowych na swój temat, o przeniesienie tych danych, o ograniczenie ich przetwarzania oraz o usunięcie danych osobowych lub ich sprostowanie – nie w każdej sytuacji administrator danych będzie zobowiązany do realizacji tego rodzaju wniosków, ale każdy przypadek zostanie rozpatrzony indywidualnie a ewentualna odmowa zostanie uzasadniona.

 

 • Możliwe jest także złożenie sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych w konkretnym celu – przy czym tu również od konkretnej sytuacji będzie zależało, czy będzie możliwa spełnienie tego żądania

 

VII Prawo do złożenia skargi

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) – przy czym zachęcamy do wcześniejszego skonsultowania się z inspektorem ochrony danych lub z przedstawicielem Roshen Europe Sp. z o.o.

Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz 
Roshen Europe Sp. z o.o.

Przedstawiciel Handlowy

Roshen Europe Sp. z o.o.O firmie

4 260‐7 900 zł brutto / mies.
 • małopolskie

 • Ważna jeszcze 22 dni
  do: 06 lut 2021
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

W związku z dynamicznym rozwojem Terenowych struktur sprzedaży - firmy ROSHEN, która jest największą na Ukrainie korporacją produkującą słodycze i jedną z TOP 20 największych producentów słodyczy na świecie (link prezentujący potencjał Korporacji Roshen https://www.youtube.com/watch?v=RdHM-zm_4L0), poszukujemy osoby na stanowisko:

Przedstawiciel Handlowy

Do podstawowych obowiązków zatrudnionej osoby będzie należało:

 • Realizowanie planów sprzedaży oraz osiąganie oczekiwanych wyników sprzedaży;
 • Utrzymywanie efektywnych kontaktów z klientami w podległym regionie;
 • Negocjacje handlowe na poziomie kanału tradycyjnego z klientami hurtowymi włącznie;
 • Pozyskiwanie nowych klientów detalicznych i hurtowych;
 • Dbanie o odpowiednią ekspozycję produktów firmy zgodnie ze standardami merchandisingowymi;
 • Realizowanie założeń strategii marketingowej poprzez akcje promocyjne jak i odpowiednie wprowadzenie nowych produktów firmy na rynek;
 • Monitorowanie i analizowanie podległego rynku oraz działań konkurencji;
 • Przedstawienie przełożonemu raportów dotyczących podejmowanych działań, realizacji zadań oraz osiąganych efektów pracy;
 • Raportowanie wyników pracy.

Oczekujemy:

 • Umiejętność w nawiązywaniu dobrych i trwałych relacji z klientami na obsługiwanym terenie;
 • Bardzo dobrej umiejętność organizacji pracy własnej;
 • Zaangażowanie i nastawienie na rezultat;
 • Kreatywnego podejścia do pracy;
 • Umiejętności analitycznych i negocjacyjnych;
 • Prawa jazdy kategorii B;
 • Min. średniego wykształcenia.

Oferujemy:

 • Wynagrodzenie za realizację cełów sprzedażowych – 7900 PLN (brutto)
 • Umowa
  o pracę
 • Samochód
  służbowy
 • Służbowy telefon
  i tablet
 • Jasno określoną
  ścieżka kariery
 • Ogólnokrajowe spotkania kwartalne
 • Szkolenia
  rozwojowe
Kliknięcie przycisku „Aplikuj” i przesłanie dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem serwisu pracuj.pl oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie przez Roshen Europe Sp. z o.o. zawartych w nich informacji do stworzenia bazy danych potencjalnych kandydatów prowadzonej przez Roshen Europe sp. z o.o. jako administratora danych osobowych.
 
Zgoda może być w dowolnym momencie wycofana – lecz jej wycofanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 
Zapraszamy do zapoznania się z pełną klauzulą informacyjną, zamieszczoną poniżej, w której szczegółowo opisano zasady przetwarzania danych kandydatów w związku z procesem rekrutacji do bazy potencjalnych kandydatów.

W związku z dynamicznym rozwojem Terenowych struktur sprzedaży - firmy ROSHEN, która jest największą na Ukrainie korporacją produkującą słodycze i jedną z TOP 20 największych producentów słodyczy na świecie (link prezentujący potencjał Korporacji Roshen https://www.youtube.com/watch?v=RdHM-zm_4L0), poszukujemy osoby na stanowisko:

Przedstawiciel Handlowy

Do podstawowych obowiązków zatrudnionej osoby będzie należało:

 • Realizowanie planów sprzedaży oraz osiąganie oczekiwanych wyników sprzedaży;
 • Utrzymywanie efektywnych kontaktów z klientami w podległym regionie;
 • Negocjacje handlowe na poziomie kanału tradycyjnego z klientami hurtowymi włącznie;
 • Pozyskiwanie nowych klientów detalicznych i hurtowych;
 • Dbanie o odpowiednią ekspozycję produktów firmy zgodnie ze standardami merchandisingowymi;
 • Realizowanie założeń strategii marketingowej poprzez akcje promocyjne jak i odpowiednie wprowadzenie nowych produktów firmy na rynek;
 • Monitorowanie i analizowanie podległego rynku oraz działań konkurencji;
 • Przedstawienie przełożonemu raportów dotyczących podejmowanych działań, realizacji zadań oraz osiąganych efektów pracy;
 • Raportowanie wyników pracy.

Oczekujemy:

 • Umiejętność w nawiązywaniu dobrych i trwałych relacji z klientami na obsługiwanym terenie;
 • Bardzo dobrej umiejętność organizacji pracy własnej;
 • Zaangażowanie i nastawienie na rezultat;
 • Kreatywnego podejścia do pracy;
 • Umiejętności analitycznych i negocjacyjnych;
 • Prawa jazdy kategorii B;
 • Min. średniego wykształcenia.

Oferujemy:

 • Wynagrodzenie za realizację cełów sprzedażowych – 7900 PLN (brutto)
 • Umowa
  o pracę
 • Samochód
  służbowy
 • Służbowy telefon
  i tablet
 • Jasno określoną
  ścieżka kariery
 • Ogólnokrajowe spotkania kwartalne
 • Szkolenia
  rozwojowe
Kliknięcie przycisku „Aplikuj” i przesłanie dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem serwisu pracuj.pl oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie przez Roshen Europe Sp. z o.o. zawartych w nich informacji do stworzenia bazy danych potencjalnych kandydatów prowadzonej przez Roshen Europe sp. z o.o. jako administratora danych osobowych.
 
Zgoda może być w dowolnym momencie wycofana – lecz jej wycofanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 
Zapraszamy do zapoznania się z pełną klauzulą informacyjną, zamieszczoną poniżej, w której szczegółowo opisano zasady przetwarzania danych kandydatów w związku z procesem rekrutacji do bazy potencjalnych kandydatów.

Ogłoszenie archiwalne