Przedstawiciel Handlowy

 • Mszczonów, mazowieckie
 • Specjalista
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • 14.08.2019
 • Ważna jeszcze 20 dni (do 13.09.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Przedstawiciel Handlowy
  Miejsce pracy: Mszczonów

  DOŁĄCZ DO ZESPOŁU FIEGE!

  Grupa FIEGE jest jednym z największych dostawców usług logistycznych w Europie. W Polsce jesteśmy obecni od 20 lat, a z naszych innowacyjnych rozwiązań korzystają znane, europejskie i światowe marki z branży modowej, motoryzacyjnej, farmaceutycznej i AGD.

  Oferujemy:

  • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
  • Przejrzysty system premiowy dostosowany do wykonywanej pracy,
  • Niezbędne narzędzia (telefon, laptop, samochód służbowy)
  • Pracę w firmie, która znalazła się w gronie najdynamiczniej rozwijających się przedsiębiorstw w Polsce (tytuł “Gazeli Biznesu 2016”) oraz uzyskała tytuł “Solidny Pracodawca roku 2018”,
  • Pracę w międzynarodowym środowisku oraz możliwość współpracy z Klientami światowej skali,
  • Atrakcyjny system benefitów min: pakiet Multisport, opiekę medyczną, dobrowolne ubezpieczenie grupowe.

  Do Twoich obowiązków będzie należało:

  • Aktywne poszukiwanie i pozyskiwanie zleceń spedycyjnych (Spedycja Krajowa),
  • Negocjowanie warunków współpracy,
  • Przygotowywanie ofert handlowych,
  • Budowanie trwałych relacji z Klientem,
  • Współpraca z Podwykonawcami

  Oczekujemy od Ciebie:

  • Doświadczenia w sprzedaży usług spedycji krajowej, 
  • Znajomość procesów operacyjnych oraz dokumentacji transportowej, 
  • Znajomość rynku oraz operatorów branży,
  • Komunikatywna znajomość języka angielskiego (minimum poziom B2),
  • Prawo jazdy kat. B,
  • Zdolności komunikacyjne, negocjacyjne i interpersonalne, 
  • Systematyczność i samodzielność w działaniu,
  • Wysoka kultura osobista.

  Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fiege Sp. z o. o. z siedzibą
   w Warszawie, ul. Bakalarska 15 B lok. 5, 02-212 Warszawa;
  2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu kompleksowej obsługi związanej z zatrudnieniem, w tym m.in.: organizacją i rozliczaniem podróży służbowych, płacami, świadczeniami socjalnymi, prowadzeniem teczki akt osobowych, szkoleniami, itp., a podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest fakt zawarcia umowy o pracę lub innej umowy cywilno-prawnej oraz przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, oraz akty wykonawcze do tej ustawy;
  3. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom należącym do Grupy Fiege, tj. Fiege E-Com Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bakalarska 15 B lok. 5, 02-212 Warszawa, Fiege Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bakalarska 15 B lok. 5, 02-212 Warszawa, Fiege E-Com North Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bakalarska 15 B lok. 5, 02-212 Warszawa, jak również do klientów Fiege Sp. z o.o., w związku
   z realizacją umów na rzecz tych klientów;
  4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;
  5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane maksymalnie do 50 lat od momentu ustania zatrudnienia – okres ten wynika z art. 125a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz z art. 51u ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  6. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Fiege Sp. z o. o. dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
  7. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest to istotny warunek wynikający z przepisów Kodeksu Pracy jak i umowy o pracę, to też brak ich podania uniemożliwia nawiązanie i późniejszą obsługę spraw związanych z zatrudnieniem.
  9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.