Ta oferta pracy jest nieaktualna od 355 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Przedstawiciel Handlowy

 • podkarpackie
 • Specjalista
 • 06.06.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Od 28 lat dostarczamy naszym klientom najlepsze rozwiązania z zakresu druku biurowego. Jesteśmy jednym z największych w Polsce dostawców urządzeń oraz systemów zarządzania i obiegu dokumentów, posiadamy autoryzację czołowych producentów sprzętu biurowego m.in. Canon, Xerox i HP. W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy kandydatów na stanowisko:

  Przedstawiciel Handlowy

  Zakres obowiązków:

  • Aktywna sprzedaż rozwiązań i urządzeń biurowych
  • Nawiązywanie kontaktów oraz spotkania z klientami
  • Przygotowywanie i negocjowanie ofert
  • Obsługę posprzedażową klienta
  • Stałe utrzymywanie i budowanie relacji z klientami

  Oferujemy:

  • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • Praca w stałych godzinach (8:00-16:00), które pozwolą Ci prowadzić życie prywatne
  • Towarzystwo i wsparcie świetnych kolegów w Dziale Handlowym;
  • Samochód, laptop i telefon;
  • Biurko i dobrą kawę w biurze;
  • Fajna atmosfera, nie korpo i z dala od Galerii Mokotów

  A dodatkowo:

  • Atrakcyjne bonusy pozapłacowe – m.in. wycieczki zagraniczne, bony, nagrody rzeczowe;
  • Wynagrodzenie uzależnione od Twoich efektów pracy;
  • Pakiet medyczny i socjalny;
  • Szkolenia i udział w branżowych konferencjach - w kraju i za granicą.

  Jeżeli:

  • Jesteś ambitna(y) i chcesz być ekspertem w tym, co robisz;
  • Jesteś pewna(y) siebie i łatwo nawiązujesz pozytywne relacje interpersonalne;
  • Jesteś komunikatywny i nie masz oporów w poznawaniu ludzi
  • Masz prawo jazdy i umiesz jeździć samochodem;
  • Obsługujesz MS Office w podstawowym zakresie;

  Doświadczenie mile widziane - jednak rozumiemy, że doświadczeni handlowcy nie biorą się z powietrza, dlatego jeśli masz głowę na karku i zapał do pracy, to zapraszamy, doświadczenie przyjdzie z czasem ;-)


  APLIKUJ


  Dodatkowo jeśli:

  • Masz wykształcenie średnie
  • Chcesz otrzymywać ponadprzeciętne wynagrodzenie za swoją pracę.

  APLIKUJ NATYCHMIAST

   

   

   

   

     Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie aktualnego CV klikając przycisk Aplikuj.

  Do wysyłanej oferty proszę załączyć niniejszą klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Ustaw nr 133 poz. 883)".

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
  dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 

  W wykonaniu obowiązku informacyjnego wprowadzonego art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej RODO) Merkator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przekazuję następujące informacje dotyczące ochrony Pani/Pana danych osobowych:

  Administrator Pani/Pana danych osobowych:

  Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Merkator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Odrowąża 15, 03 – 310 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000409096, NIP:5270105361, REGON: 006942619, kapitał zakładowy w wysokości: 267.000,00 PLN (dalej Spółka lub Administrator).

  Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:

  W sprawie uzyskania szczegółowych informacji o przetwarzaniu danych osobowych, a także we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy skontaktować się Administratorem: na piśmie na adres: 03-310 Warszawa, ul. Odrowąża 15, e – mail: [email protected], lub telefonicznie: 22 838 06 20.

  Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę

  1. imię (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; datę urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
  2. wizerunek w postaci zdjęcia portretowego;
  3. stan cywilny, adres e-mail, nr tel.

  Cel/Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (wraz ze wskazaniem podstawy prawnej)

  Dane osobowe przekazane przez Panią/Pana przetwarzane są wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w zakresie danych wskazanych w wierszu 3 pkt 1  powyżej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 22¹ Kodeksu pracy, zaś w zakresie danych wskazanych w wierszu 3 pkt 2 – 3 powyżej na podstawie 6 ust. 1 lit. a RODO.

  Kategorie odbiorców Pani/Pana danych osobowych

  Spółka nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do innych odbiorców. 

  Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

  Spółka nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

  Dane osobowe przekazane przez Panią/Pana będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od przekazania danych osobowych. Po upływie okresów wskazanych powyżej Pani/Pana dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

  Prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych 

  Ma Pani/Pan prawo uzyskania potwierdzenia faktu przetwarzania danych osobowych, a także uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

  Prawo do żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych

  W przypadku gdy Pani/Pana dane są nieprawidłowe lub niepełne ma Pani/Pan prawo żądania sprostowania danych osobowych.

  Prawo do żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych

  Ma Pani/Pan prawo żądać usunięcia danych Pani/Pana dotyczących, tj. przysługuje Pani/Panu tzw. prawo do bycia zapomnianym, chyba że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do ustalenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych.

  Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

  W przypadkach wskazanych w art. 18 RODO ma Pani/Pan prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

  Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

  W związku z tym, iż podstawą przetwarzania danych osobowych nie jest art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych.

  Prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych

  Ma Pani/Pan prawo otrzymania w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane Pani/Pana dotyczące, dostarczone Spółce i przesłać te dane innemu administratorowi lub zażądać aby Spółka bezpośrednio przesłała te dane wskazanemu administratorowi.

  Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza RODO.

  Prawo do cofnięcia zgody

  Może Pani/Pan prawo do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Zasada podania danych osobowych

  Do udziału Pani/Pana w procesie rekrutacyjnym wymaga się podania przez Panią/Pana danych wskazanych w art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy. Podawanie innych danych jest uzależnione wyłącznie od treści CV przekazywanego przez Panią/Pana w toku procesu rekrutacyjnego i na podstawie Pani/Pana zgody.

  Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

  Spółka nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji, ani nie dokonuje profilowania na podstawie danych przekazanych przez Panią/Pana.

   

  Zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym wykonywanym przez Spółkę na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.