Przedstawiciel Handlowy

 • podlaskie
 • Specjalista
 • 23.05.2019
 • Ważna jeszcze 3 dni (do 22.06.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  Brintons Agnella- jeden z czołowych producentów dywanów w wykładzin na świecie, posiadający ponad 40-letnią tradycję, prowadzi rekrutację na stanowisko:

  Przedstawiciel Handlowy

  Zatrudniona osoba odpowiadać będzie za:

  • realizowanie ustaleń centralnych dotyczących obecności naszych produktów w sklepach sieci handlowych,
  • dbałość o właściwą ekspozycję towarów i materiałów wspomagających sprzedaż,
  • realizowanie wyznaczonych celów,
  • aktywne działanie na powierzonym terenie,
  • budowanie i podtrzymywanie długofalowych relacji z klientami,
  • prowadzenie dodatkowych działań wspierających sprzedaż,
  • bieżącą analizę rynku (klienci, konkurencja, trendy),
  • raportowanie działań.

  Wymagania:

  • umiejętność nawiązywania nowych kontaktów, w zróżnicowanym osobowościowo otoczeniu,
  • doświadczenie w rozmowach z klientem i budowaniu partnerskich relacji,
  • umiejętność prowadzenia rozmów handlowych i prezentacji,
  • umiejętność zdiagnozowania problemów i znalezienia odpowiedniego rozwiązania,
  • odpowiedzialność i konsekwencja w dążeniu do realizacji celu,
  • samodzielność i dobra organizacja pracy,
  • prawo jazdy kat B i gotowość do stałych wyjazdów służbowych na powierzonym terenie,
  • inicjatywa, zaangażowanie i silna motywacja do osiągania wysokich wyników,
  • umiejętność współpracy w zespole.

  Oferujemy:

  • ciekawą, pełną wyzwań pracę w firmie, będącej światowym liderem w swojej branży,
  • współpracę z doświadczonymi Managerami na rynku krajowym i zagranicznym,
  • możliwość rozwoju zawodowego w międzynarodowym środowisku,
  • odpowiednie narzędzia pracy,
  • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
  • możliwość pracy zdalnej,
  • możliwość dalszego podnoszenia kwalifikacji.
  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  W celu przeprowadzenia niniejszego procesu rekrutacji zgodnie z wymogami prawa prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:

  Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest „BRINTONS AGNELLA” sp. z o.o. w Białymstoku 15-113, ul. Gen. Wł. Andresa 42, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Przedstawiciel Handlowy. Wyrażam nadto zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. Ponadto oświadczam, że przyjęłam/em do wiadomości informacje Administratora zawarte zgodnie z art. 13 RODO w treści ogłoszenia o pracę na stanowisko Przedstawiciel.

  bottom

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

  Informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Brintons Agnella sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, tel: +48 85 67 52 551, mail: [email protected]
  2. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. aogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz art.22 1 Kodeksu Pracy– Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917) w celu rekrutacji do pracy w Brintons Agnella sp. z o.o. w Białymstoku.
  3. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres rekrutacji.
  4. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  5. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

  Podanie danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, imiona rodziców, miejsce zamieszkania/ adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia zgodnie z art.22 1 kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym , a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.