Region: Warszawa, wschodnia Polska, woj. Mazowieckie, Podlaskie i Lubelskie
KLAUZULA INFORMACYJNA – REKRUTACJA
 
Pragniemy poinformować, iż Administratorem danych osobowych przekazanych przez Panią/Pana danych osobowych jest AGART – PRO sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Bogusza 8, 61-608 Poznań, wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000304532.
 
Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko Kupiec oraz w celu przyszłej rekrutacji prowadzonej przez administratora danych osobowych na podstawie art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - kodeksu pracy (Dz.U. 2018.917) w związku z art. 88 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
 
Ponadto, informujemy, że AGART – PRO sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Bogusza 8, 61-608 Poznań, stosuje monitoring wizyjny na terenie zakładu pracy. Dane osobowe, są zbierane w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić AGART – PRO sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Bogusza 8, 61-608 Poznań na szkodę. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni. Nagrania obrazu Administrator danych przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane. Po upływie 3 miesięcy, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu. Dodatkowo informujemy, że informacja słowna i graficzna stosowaniu monitoringu wizyjnego jest zamieszczona w sposób widoczny i czytelny na budynkach Administratora danych. Podstawą prawną realizacji w/w działań jest art. 222 Kodeksu pracy w związku z art. 6.1.f RODO.
 
Dane osobowe, są zbierane w celu zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych Pani/Panu narzędzi pracy. Podejmowane działania nie naruszają dóbr osobistych pracowników spółki AGART – PRO sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Bogusza 8, 61-608 Poznań.
 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, choć w zakresie określonym w art. 221 § 1 i art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.2018.917) niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
 
W stosunku do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem.
 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, przez okres 3 miesięcy. Ponadto możemy je przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres trwania postępowania, w oparciu o prawnie uzasadniony interes (art. 6.1.f RODO).
 
Dane osobowe w postaci wizerunku (nagrywanego przez monitoring wizyjny) są przechowywane w okresie do 3 miesięcy od dnia dokonania nagrania z zastrzeżeniem, że w sytuacji, gdy nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub AGART – PRO sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Bogusza 8, 61-608 Poznań powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, w/w termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 
Jeśli dane osobowe są przetwarzane do celów przyszłych rekrutacji AGART – PRO sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Bogusza 8, 61-608 Poznań będzie je wykorzystywało przez okres 12 miesięcy. Po upływie tego okresu, AGART – PRO sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Bogusza 8, 61-608 Poznań może je przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres przez okres trwania postępowania, w oparciu o prawnie uzasadniony interes (art. 6.1.f RODO). Powyższe nie dotyczy danych osobowych w postaci wizerunku (nagrywanego przez monitoring wizyjny) z zastrzeżeniem sytuacji, gdy dane stanowią dowód w postępowaniu sądowym.
 
W związku z tym, iż Pana/ Pani dane są przetwarzane przez AGART – PRO sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Bogusza 8, 61-608 Poznań, ma Pan/Pani:
a) prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo do przenoszenia danych,
b) prawo żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,
c) prawo do uzyskania kopii Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora danych osobowych,
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Administratora danych osobowych,
e) prawo do wniesienia skargi w zakresie naruszenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. do organu nadzorującego przetwarzanie danych - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
Państwa dane osobowe, o których mowa powyżej, przekazywane będą podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania nałożonych na Administratora obowiązków.
Ponadto Dane osobowe będą powierzane firmom informatycznym, dbającym o bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w ramach systemów informatycznych należących do Administratora Danych Osobowych.
Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 
W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem  rodo_at_agart-pro.pl
Agart-Pro sp. z o.o.

Przedstawiciel Handlowy

Agart-Pro sp. z o.o.O firmie

 • podlaskie

 • Ważna jeszcze 13 dni
  6 Luty 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista
Nasza firma to organizacja z ogromnym potencjałem do wzrostu, działająca w sektorze B2B. Jako jeden z liderów rynkowych dostarczamy najwyższej jakości surowce i półprodukty spożywcze dla zastosowań profesjonalnych, wraz z pełnym wsparciem technologicznym dla naszych Klientów. Firma ma dużą renomę i wieloletnie tradycje, w oparciu o które konsekwentnie zwiększa swój udział rynkowy.
 
W związku ze zmianą struktur organizacyjnych oraz ambitnymi planami ekspansji, aktualnie poszukujemy kandydata na stanowisko:
Przedstawiciel Handlowy
Region: Warszawa, wschodnia Polska, woj. Mazowieckie, Podlaskie i Lubelskie

Opis stanowiska:

 • Aktywne pozyskiwanie nowych klientów (B2B)
 • Przygotowywanie ofert, organizacja spotkań handlowych
 • Realizacja planów sprzedaży
 • Monitoring należności
 • Budowanie i umacnianie wizerunku firmy na podległym terenie

Wymagania:

 • Min. 2 letnie doświadczenie na stanowisku Przedstawiciela Handlowego w segmencie B2B;
 • Doświadczenie w branży piekarskiej, cukierniczej lub lodziarskiej
 • Chęć do rozwoju: zarówno umiejętności i kompetencji czysto handlowych jak i poznawania nowych produktów
 • Silna motywacja do pracy i determinacja w realizacji celów
 • Wysoko rozwinięte umiejętności negocjacyjne oraz interpersonalne
 • Wysoka kultura osobista
 • Prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie stałe oraz rozwinięty system motywacyjny;
 • Stabilne warunki zatrudnienia – umowa o pracę;
 • Przyjazne środowisko pracy wyposażone w nowoczesne narzędzia (samochód, telefon, tablet);
 • Samochód służbowy także do użytku prywatnego;
 • Dobrą atmosferę pracy w zgranym zespole;
 • Szkolenia sprzedażowe, produktowe, wyjazdy integracyjne;
Jeśli chcesz dołączyć do zespołu i aktywnie uczestniczyć w budowaniu niepowtarzalnych relacji z Klientami prześlij nam swoje CV.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm."
Nasza firma to organizacja z ogromnym potencjałem do wzrostu, działająca w sektorze B2B. Jako jeden z liderów rynkowych dostarczamy najwyższej jakości surowce i półprodukty spożywcze dla zastosowań profesjonalnych, wraz z pełnym wsparciem technologicznym dla naszych Klientów. Firma ma dużą renomę i wieloletnie tradycje, w oparciu o które konsekwentnie zwiększa swój udział rynkowy.
 
W związku ze zmianą struktur organizacyjnych oraz ambitnymi planami ekspansji, aktualnie poszukujemy kandydata na stanowisko:
Przedstawiciel HandlowyNumer ref.: Region: Warszawa, wschodnia Polska, woj. Mazowieckie, Podlaskie i Lubelskie

Opis stanowiska:

 • Aktywne pozyskiwanie nowych klientów (B2B)
 • Przygotowywanie ofert, organizacja spotkań handlowych
 • Realizacja planów sprzedaży
 • Monitoring należności
 • Budowanie i umacnianie wizerunku firmy na podległym terenie

Wymagania:

 • Min. 2 letnie doświadczenie na stanowisku Przedstawiciela Handlowego w segmencie B2B;
 • Doświadczenie w branży piekarskiej, cukierniczej lub lodziarskiej
 • Chęć do rozwoju: zarówno umiejętności i kompetencji czysto handlowych jak i poznawania nowych produktów
 • Silna motywacja do pracy i determinacja w realizacji celów
 • Wysoko rozwinięte umiejętności negocjacyjne oraz interpersonalne
 • Wysoka kultura osobista
 • Prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie stałe oraz rozwinięty system motywacyjny;
 • Stabilne warunki zatrudnienia – umowa o pracę;
 • Przyjazne środowisko pracy wyposażone w nowoczesne narzędzia (samochód, telefon, tablet);
 • Samochód służbowy także do użytku prywatnego;
 • Dobrą atmosferę pracy w zgranym zespole;
 • Szkolenia sprzedażowe, produktowe, wyjazdy integracyjne;
Jeśli chcesz dołączyć do zespołu i aktywnie uczestniczyć w budowaniu niepowtarzalnych relacji z Klientami prześlij nam swoje CV.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm."

Ogłoszenie archiwalne