Przedstawiciel handlowy

Liwona Sp. z o.o.O firmie

 • śląskie

 • Ważna jeszcze 19 dni
  15 Luty 2020
 • Specjalista

Wydawnictwo LIWONA z siedzibą w Warszawie zatrudni:

Przedstawiciel handlowy

(województwa: śląskie, dolnośląskie, opolskie)

Zakres obowiązków:

 • pozyskiwanie klientów,
 • prezentacja produktów,
 • budowanie partnerskich i długofalowych relacji z kontrahentami,
 • przygotowanie ofert oraz ich negocjowanie,
 • bieżąca analiza rynku,
 • raportowanie sprzedaży.

Spełniasz nasze wymagania, jeśli:

 • lubisz handlować i dobrze czujesz się w sprzedaży,
 • jesteś gotowy/-a do regularnych podróży służbowych (2 - 3 dni poza miejscem zamieszkania),
 • jesteś otwarty/-a, kontaktowy/-a i stosujesz w praktyce techniki sprzedaży,
 • potrafisz prowadzić rozmowy handlowe na wysokim poziomie.
Prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Kliknięcie w przycisk „Aplikuj” skutkuje zapoznaniem się z klauzulą informacyjną Wydawnictwa Liwona.
Uprzejmie prosimy o umieszczenie w CV poniższej informacji:
W związku z udziałem w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko przedstawiciela handlowego wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Liwona Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rakuszanki 5, 02-496 Warszawa, danych osobowych podanych przeze mnie w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy oraz w celu udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA WYDAWNICTWA LIWONA:
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej: RODO) informujemy, że w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji:
1) Liwona Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rakuszanki 5, 02-496 Warszawa, jest administratorem danych osobowych kandydata;
2) dane osobowe kandydata przetwarzane są w celu związanym z przeprowadzeniem rekrutacji na stanowisko, którego dotyczy ogłoszenie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
3) w przypadku wyrażenia przez kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji lub podania przez kandydata szerszego katalogu danych osobowych niż wymagane przepisami prawa pracy, dane te będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
4) dane osobowe kandydata będą przechowywane przez okres 1 miesiąca po zakończeniu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez kandydata zgody na przetwarzania danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji - przez okres 5 lat roku;
5) kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, uzupełnienia, żądania usunięcia danych osobowych oraz ograniczenia ich przetwarzania;
6) kandydat posiada prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem; cofnięcie zgody jest możliwe poprzez wysłanie drogą e-mailową na nasz adres podany na stronie www.liwona.pl; 
7) kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez administratora;
8) podanie przez kandydata danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy, a w pozostałym zakresie dobrowolne;
9) w oparciu dane osobowe kandydata nie będą podejmowane wobec kandydata zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania.

Wydawnictwo LIWONA z siedzibą w Warszawie zatrudni:

Przedstawiciel handlowy

(województwa: śląskie, dolnośląskie, opolskie)

Zakres obowiązków:

 • pozyskiwanie klientów,
 • prezentacja produktów,
 • budowanie partnerskich i długofalowych relacji z kontrahentami,
 • przygotowanie ofert oraz ich negocjowanie,
 • bieżąca analiza rynku,
 • raportowanie sprzedaży.

Spełniasz nasze wymagania, jeśli:

 • lubisz handlować i dobrze czujesz się w sprzedaży,
 • jesteś gotowy/-a do regularnych podróży służbowych (2 - 3 dni poza miejscem zamieszkania),
 • jesteś otwarty/-a, kontaktowy/-a i stosujesz w praktyce techniki sprzedaży,
 • potrafisz prowadzić rozmowy handlowe na wysokim poziomie.
Prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Uprzejmie prosimy o umieszczenie w CV poniższej informacji:
W związku z udziałem w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko przedstawiciela handlowego wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Liwona Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rakuszanki 5, 02-496 Warszawa, danych osobowych podanych przeze mnie w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy oraz w celu udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA WYDAWNICTWA LIWONA:
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej: RODO) informujemy, że w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji:
1) Liwona Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rakuszanki 5, 02-496 Warszawa, jest administratorem danych osobowych kandydata;
2) dane osobowe kandydata przetwarzane są w celu związanym z przeprowadzeniem rekrutacji na stanowisko, którego dotyczy ogłoszenie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
3) w przypadku wyrażenia przez kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji lub podania przez kandydata szerszego katalogu danych osobowych niż wymagane przepisami prawa pracy, dane te będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
4) dane osobowe kandydata będą przechowywane przez okres 1 miesiąca po zakończeniu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez kandydata zgody na przetwarzania danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji - przez okres 5 lat roku;
5) kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, uzupełnienia, żądania usunięcia danych osobowych oraz ograniczenia ich przetwarzania;
6) kandydat posiada prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem; cofnięcie zgody jest możliwe poprzez wysłanie drogą e-mailową na nasz adres podany na stronie www.liwona.pl; 
7) kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez administratora;
8) podanie przez kandydata danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy, a w pozostałym zakresie dobrowolne;
9) w oparciu dane osobowe kandydata nie będą podejmowane wobec kandydata zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania.
Kliknięcie w przycisk „Aplikuj” skutkuje zapoznaniem się z klauzulą informacyjną Wydawnictwa Liwona.

Ogłoszenie archiwalne