Ta oferta pracy jest nieaktualna od 368 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Przedstawiciel handlowy - specjalista ds. produktu

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 23.05.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Przedstawiciel handlowy - specjalista ds. produktu
  Miejsce pracy: Warszawa

  Do głównych obowiązków pracownika należeć będzie:

  • Budowanie relacji z kluczowymi klientami
  • Promocja i sprzedaż produktów firmy (odczynniki do diagnostyki chorób z autoagresji i zaburzeń hemostazy, sprzęt i towarzyszące im rozwiązania informatyczne) wraz ze wsparciem użytkownika (szkolenia dla użytkowników)
  Profil kandydata:
  • Ukończone studia wyższe (biotechnologia, medycyna, analityka medyczna, kierunki pokrewne)
  • Znajomość technik immunologicznych będzie dodatkowym atutem (zwłaszcza wykorzystywanych w medycznych laboratoriach diagnostycznych i/lub technik mikroskopowych)
  • Kilkuletnie doświadczenie zawodowe (praca w laboratorium i/lub doświadczenie w sprzedaży produktów pokrewnych)
  • Umiejętność prowadzenia wykładów i prezentacji publicznych
  • Swoboda w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów interpersonalnych
  • Orientacja na wynik, samoorganizacja, samodyscyplina, umiejętność planowania
  • Atutem będzie znajomość procedury zamówień publicznych
  Wymagania szczegółowe:
  • Dobra znajomość j. angielskiego w mowie i w piśmie
  • Posługiwanie się narzędziami informatycznymi (rozwiązania społecznościowe, MS Office, przygotowywanie prezentacji)
  • Gotowość do pracy w trybie zadaniowym (nienormowany czas pracy)
  • Dyspozycyjność i gotowość do odbywania regularnych podróży / pracy w terenie
  • Czynne prawo jazdy kategorii B
  Oferujemy:
  • Stabilną pracę w międzynarodowej firmie diagnostycznej o ugruntowanej pozycji rynkowej
  • Szkolenia z zakresu oferowanych produktów i kontakt z najnowocześniejszymi rozwiązaniami w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej
  • Współpracę z doświadczonym zespołem handlowo-marketingowym
  • Możliwość pracy zdalnej
  • Narzędzia stosowne do wykonywanej pracy (komputer, telefon, samochód)

  Na oferty oczekujemy do 24.06.2018.

  W tytule maila prosimy o uwzględnienie imienia i nazwiska aplikanta oraz sygnatury „rekrutacja PS/05.2018”.
  Adres do kontaktu: [email protected]

  Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

  W aplikacji (CV oraz list motywacyjny) prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

  KLAUZULA INFORMACYJNA
  Administratorem danych osobowych uczestników procesu rekrutacji jest Werfen Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wolińskiej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000419497, NIP: 5242750931, kapitał zakładowy: 12.000.000,00 zł.

  Kontaktowe numery telefonów: +48 22 336 18 40. Werfen Polska Sp. z o.o. wskazuje, do kontaktu z
  inspektorem ochrony danych, następujący adres e-mail: [email protected]

  Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji do czasu jej zakończenia. Podstawą
  prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 221 Kodeksu pracy. Przekazanie danych osobowych jest
  dobrowolne, a w zakresie objętym art. 221 Kodeksu Pracy, niezbędne do uczestnictwa w procesie rekrutacji.

  Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej
  osoby, ich sprostowania, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia
  sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora.

  Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.