Excellence SA

Przedstawiciel Handlowy

Excellence SAO firmie

 • świętokrzyskie

 • Ważna jeszcze 2 miesiące
  do: 22 maj 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista
W ZWIĄZKU Z DYNAMICZNYM ROZWOJEM
POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA STANOWISKO:

Przedstawiciel Handlowy
EXCELLENCE SA
Jesteśmy jednym z największych polskich producentów syropów.
Nasza nazwa – Excellence – odzwierciedla motto przyświecające nam od początku działalności: dążenie do doskonałości.
Poznaj naszą firmę i dowiedz się więcej o doskonałych produktach Excellence!
OPIS STANOWISKA:
Miejsce pracy: cała Polska
 • Aktywne pozyskiwanie nowych klientów
 • Rozwój sprzedaży i dystrybucji poprzez intensyfikowanie współpracy z lokalnymi sieciami detalicznymi
 • Budowanie i utrzymywanie trwałych relacji z aktualnymi klientami
 • Bieżąca współpraca z PH Dystrybutora
 • Realizowanie planów sprzedaży oraz zapewnienie odpowiedniego merchandisingu produktów w PSD
 • Przygotowywanie raportów handlowych
 • Pozyskiwanie wiedzy na temat konkurencji, produktów oraz wielkości rynku
 • Dbanie o dobry wizerunek firmy

WYMAGANIA:

 • wykształcenie minimum średnie
 • minimum 2 letnie doświadczenie w zakresie sprzedaży produktów z kategorii FMCG
 • umiejętności negocjacyjne, komunikatywność
 • umiejętności planowania i realizacji zadań, orientacja na wyniki
 • kreatywność i zaangażowanie w powierzone zadania
 • umiejętność budowania długoterminowych relacji z klientami
 • dobra znajomość rynku
 • prawo jazdy kat. B

OFERUJEMY:

 • pracę w miłej atmosferze
 • stabilność zatrudnienia
 • możliwość rozwoju zawodowego i awansu
 • premie miesięczne
 • szkolenia zawodowe
 • uczestnictwo w kasie zapomogowo-pożyczkowej
 • ubezpieczenie grupowe na życie
Klauzula zgody:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)).
 
Klauzula informacyjna RODO:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Excellence Spółka Akcyjna z siedzibą miejscowości Lipa 20A, 95-010 Stryków, KRS: 0000427300; Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS; NIP: 7331312783, wysokość kapitału zakładowego: 15.773.000 zł, opłacony w całości.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na zapotrzebowane przez nas stanowisko pracy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane zewnętrznym podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne i sprzęt oraz podmiotom świadczącym usługi prawne lub księgowe. Ujawnienie danych osobowych właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, może nastąpić wyłącznie w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres rekrutacji lub do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody, nie dłużej jednak niż przez 60 dni od daty otrzymania Pani/Pana oferty pracy.
W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu do własnych danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celu rekrutacji - cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi Pani/Panu jednak wzięcie udziału w procesie rekrutacji.
EXCELLENCE SA
Jesteśmy jednym z największych polskich producentów syropów.
Nasza nazwa – Excellence – odzwierciedla motto przyświecające nam od początku działalności: dążenie do doskonałości.
Poznaj naszą firmę i dowiedz się więcej o doskonałych produktach Excellence!
W ZWIĄZKU Z DYNAMICZNYM ROZWOJEM
POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA STANOWISKO:

Przedstawiciel Handlowy
OPIS STANOWISKA:
Miejsce pracy: cała Polska
 • Aktywne pozyskiwanie nowych klientów
 • Rozwój sprzedaży i dystrybucji poprzez intensyfikowanie współpracy z lokalnymi sieciami detalicznymi
 • Budowanie i utrzymywanie trwałych relacji z aktualnymi klientami
 • Bieżąca współpraca z PH Dystrybutora
 • Realizowanie planów sprzedaży oraz zapewnienie odpowiedniego merchandisingu produktów w PSD
 • Przygotowywanie raportów handlowych
 • Pozyskiwanie wiedzy na temat konkurencji, produktów oraz wielkości rynku
 • Dbanie o dobry wizerunek firmy

WYMAGANIA:

 • wykształcenie minimum średnie
 • minimum 2 letnie doświadczenie w zakresie sprzedaży produktów z kategorii FMCG
 • umiejętności negocjacyjne, komunikatywność
 • umiejętności planowania i realizacji zadań, orientacja na wyniki
 • kreatywność i zaangażowanie w powierzone zadania
 • umiejętność budowania długoterminowych relacji z klientami
 • dobra znajomość rynku
 • prawo jazdy kat. B

OFERUJEMY:

 • pracę w miłej atmosferze
 • stabilność zatrudnienia
 • możliwość rozwoju zawodowego i awansu
 • premie miesięczne
 • szkolenia zawodowe
 • uczestnictwo w kasie zapomogowo-pożyczkowej
 • ubezpieczenie grupowe na życie
Klauzula zgody:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)).
 
Klauzula informacyjna RODO:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Excellence Spółka Akcyjna z siedzibą miejscowości Lipa 20A, 95-010 Stryków, KRS: 0000427300; Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS; NIP: 7331312783, wysokość kapitału zakładowego: 15.773.000 zł, opłacony w całości.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na zapotrzebowane przez nas stanowisko pracy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane zewnętrznym podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne i sprzęt oraz podmiotom świadczącym usługi prawne lub księgowe. Ujawnienie danych osobowych właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, może nastąpić wyłącznie w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres rekrutacji lub do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody, nie dłużej jednak niż przez 60 dni od daty otrzymania Pani/Pana oferty pracy.
W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu do własnych danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celu rekrutacji - cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi Pani/Panu jednak wzięcie udziału w procesie rekrutacji.

Ogłoszenie archiwalne