Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego RODO informuję kandydatów do pracy:
 1. Dane osobowe kandydatów do pracy będą przetwarzane przez Administratora Danych: 
  FoodCare Sp. z o.o., ul. Spokojna 4, 32-080 Zabierzów, tel. +48 12 356 60 00.
 2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mailowym [email protected]
 3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych:
  a) na stanowisko, na które aplikuje kandydat, przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji wyłonienia kandydata, na podstawie Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit.c RODO), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu do administratora (art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 4 pkt 11 RODO), do momentu przyjęcia lub odrzucenia oferty pracy przez wybranego kandydata, a następnie przez 6 miesięcy w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
  b) jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji przez zamieszczenie odpowiedniego oświadczenia w swoim zgłoszeniu aplikacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. a), również do celów przyszłych rekrutacji przez 1 rok. Wyrażone zgody można w każdym momencie cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed ich cofnięciem.
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora.
 2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania, do otrzymywania kopii danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2;
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie danych określonych Kodeksem Pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w rekrutacji.
 5. Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani/Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

Przedstawiciel Handlowy Vanseller / Dostawca – Kierowca

FoodCare Sp. z o.o.O firmie

 • Bydgoszcz, Toruń

 • Ważna 21 godz.
 • Specjalista
Jesteśmy liderem rynkowym z 40letnią tradycją.
Jesteśmy obecni w 60 krajach świata.
Zatrudniamy ponad 900 pracowników.
Do naszego zespołu poszukujemy Kandydatów na stanowisko:
Przedstawiciel Handlowy Vanseller /
Dostawca – Kierowca
Miejsce pracy: Bydgoszcz, Toruń

Zakres obowiązków:

 • Sprzedaż produktów firmy FoodCare z samochodu dostawczego VAN
 • Kompleksowa obsługa klientów na podległym terenie
 • Dystrybucja wszystkich produktów firmy
 • Budowanie i dbanie o ekspozycje
 • Prowadzenie dokumentacji
 • Merchendising
 • Budowanie i utrzymanie długoterminowych relacji z klientami na podległym terenie

Idealnym kandydatem jest osoba:

 • Z doświadczeniem na podobnym stanowisku Vanseller/Dostawca
 • Dyspozycyjności, operatywna, odporna na stres
 • Łatwo nawiązująca kontakty
 • Dobrze zorganizowana
 • Prawo jazdy kat. B (dodatkowym atutem uprawnienia na windy rozładunkowe, wyższe kategorie)
 • Znajomości rynku
 • Uczciwości, odpowiedzialności

Oferujemy:

 • Współprace z najdynamiczniej rozwijającą się Firmą branży spożywczej (producent)
 • Praca z markami Premium
 • Samodzielną i ciekawą pracę w profesjonalnym, dynamicznym zespole
 • Zatrudnienie w oparciu o własną działalność gospodarczą
 • Nowoczesne narzędzia pracy (samochód dostawczy, telefon, tablet, drukarka)
 • Atrakcyjny system wynagrodzenia:  podstawa oraz premie uzależnione od wyników
 • Szkolenia pozwalające osiągnąć perfekcję w pracy

W zgłoszeniach prosimy o zawarcie klauzuli:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych: Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez FoodCare Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, ze zapoznałem się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych.

Jesteśmy liderem rynkowym z 40letnią tradycją.
Jesteśmy obecni w 60 krajach świata.
Zatrudniamy ponad 900 pracowników.
Przedstawiciel Handlowy Vanseller /
Dostawca – Kierowca

Zakres obowiązków:

 • Sprzedaż produktów firmy FoodCare z samochodu dostawczego VAN
 • Kompleksowa obsługa klientów na podległym terenie
 • Dystrybucja wszystkich produktów firmy
 • Budowanie i dbanie o ekspozycje
 • Prowadzenie dokumentacji
 • Merchendising
 • Budowanie i utrzymanie długoterminowych relacji z klientami na podległym terenie

Idealnym kandydatem jest osoba:

 • Z doświadczeniem na podobnym stanowisku Vanseller/Dostawca
 • Dyspozycyjności, operatywna, odporna na stres
 • Łatwo nawiązująca kontakty
 • Dobrze zorganizowana
 • Prawo jazdy kat. B (dodatkowym atutem uprawnienia na windy rozładunkowe, wyższe kategorie)
 • Znajomości rynku
 • Uczciwości, odpowiedzialności

Oferujemy:

 • Współprace z najdynamiczniej rozwijającą się Firmą branży spożywczej (producent)
 • Praca z markami Premium
 • Samodzielną i ciekawą pracę w profesjonalnym, dynamicznym zespole
 • Zatrudnienie w oparciu o własną działalność gospodarczą
 • Nowoczesne narzędzia pracy (samochód dostawczy, telefon, tablet, drukarka)
 • Atrakcyjny system wynagrodzenia:  podstawa oraz premie uzależnione od wyników
 • Szkolenia pozwalające osiągnąć perfekcję w pracy

W zgłoszeniach prosimy o zawarcie klauzuli:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych: Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez FoodCare Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, ze zapoznałem się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych.

Do naszego zespołu poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

Ogłoszenie archiwalne