Ta oferta pracy jest nieaktualna od 154 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Przedstawiciel Handlowy

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 18.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Przedstawiciel Handlowy

  Miejsce pracy: Warszawa

  Opis stanowiska:

  • Aktywne pozyskiwanie nowych klientów
  • Budowanie i podtrzymywanie długotrwałych relacji biznesowych  Prowadzenia negocjacji i rozmów handlowych
  • Przygotowywanie ofert sprzedażowych oraz zawieranie kontraktów handlowych
  • Budowanie pozytywnego wizerunku firmy

  Wymagania:

  • Doświadczenie w sprzedaży B2B/B2C
  • Łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych  Umiejętność prowadzenia rozmów handlowych przez telefon  Zaangażowanie w realizację celów sprzedażowych
  • Wysoka kultura osobista
  • Umiejętność obsługi komputera
  • Posiadanie prawa jazdy kat. B

  Oferujemy:

  • Wynagrodzenie oparte o stałą podstawę minimum 3000zł netto oraz atrakcyjny system prowizyjny
  • Zwrot kosztów poniesionych na paliwo wykorzystane do celów służbowych
  • Pakiet szkoleń
  • Niezbędne narzędzia pracy
  • Szerokie możliwości awansu i rozwoju zawodowego

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  W przypadku przesyłania CV na wyżej wymienione stanowisko prosimy o umieszczenie w CV  poniższej zgody.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Polpatron Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Młynarska 48  w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko Przedstawiciel Handlowy .
  W przypadku zgody na udział w innych procesach rekrutacyjnych prosimy dodatkowo o umieszczenie poniższej klauzuli:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Polpatron Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Młynarska 48  w celu przeprowadzenie kolejnych procesów rekrutacyjnych na inne stanowiska pracy w spółce Polpatron Sp. z o. o.
  Klauzula Informacyjna
  1) administratorem Pana/i danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Polpatron Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Młynarska 48 
  2) kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem: Polpatron Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Młynarska 48 
  3) dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego lub w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Polpatron Sp. z o. o. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  4) odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi I T w zakresie serwisowania i usuwania awarii;
  5) Państwa dane osobowe zawarte w CV będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od daty wpływu aplikacji.
  6) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, przenoszenia danych . Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez  Polpatron Sp. z o. o. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
  7) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
  8) podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy. 
  9) dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
  10) dane osobowe nie podlegają profilowaniu, jak również zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.