Ta oferta pracy jest nieaktualna od 283 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Przedstawiciel medyczny

 • Kutno, Łowicz, Zgierz, łódzkie
 • Specjalista
 • 08.08.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Zentiva jest wiodącą europejską firmą farmaceutyczną, której korzenie sięgają XV wieku. Dysponuje bogatą ofert leków generycznych na rynku międzynarodowym, zapewniając dostęp do produktów leczniczych w kilkunastu kluczowych obszarach terapeutycznych. Z siedzibą główną w Pradze, swoim zasięgiem obejmuje 50 rynków i prawie miliard pacjentów.
  Misją Zentiva jest umożliwianie pacjentom stałego dostępu do leków wartościowych, przystępnych cenowo, bezpiecznych, skutecznych, o wysokiej jakości. Zakłady produkcyjne firmy w Pradze i Bukareszcie działają zgodnie z najwyższymi standardami jakości i bezpieczeństwa, współpracują z partnerami, produkując i dystrybuując 350 mln opakowań leków rocznie.
  W Polsce Zentiva jest obecna od 2003 roku, będąc zaufanym partnerem pacjentów, środowisk medycznych i całego rynku farmaceutycznego. Główne obszary terapeutyczne firmy obejmują choroby sercowo-naczyniowe, choroby ośrodkowego układu nerwowego, choroby układu pokarmowego i metaboliczne, antybiotyki i choroby układu moczowego. Ofertę Zentiva w Polsce uzupełniają leki onkologiczne, dermatologiczne i leki służące do zastosowania w lecznictwie zamkniętym.
  Polski oddział Zentiva zatrudnia ponad 250 osób, a jego biuro znajduje się w Warszawie. Więcej informacji o firmie na www.zentiva.pl. 
  Przedstawiciel medyczny
  Miejsce pracy: Płock, Kutno, Łowicz, Zgierz
  test test
  Celem realizowanym na tym stanowisku jest zapewnienie promocji i dystrybucji produktów Zentiva w środowisku medycznym i farmaceutycznym na określonym terenie, zgodnie z wyznaczonymi celami marketingowymi i celami sprzedażowymi.

   

  Nasze oczekiwania:

  • Wykształcenie wyższe
  • Min. 1,5 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku przedstawiciela medycznego lub w branży FMCG
  • Mile widziane doświadczenie w pracy z lekarzami POZ i kardiologami
  • Nastawienie na realizację wyznaczonych celów
  • Otwartość i komunikatywność połączona z wysoką kulturą osobistą
  • Bardzo dobra organizacja pracy własnej, samodzielność, proaktywność
  • Dobra znajomość MS Office
  • Prawo jazdy kat. B

  Do głównych zadań osoby na tym stanowisku będzie należało:

  • Realizacja planów sprzedażowych
  • Promowanie produktów z portfolio Zentivy w środowisku lekarskim
  • Budowanie i podtrzymywanie pozytywnych relacji ze środowiskiem medycznym
  • Kreowanie pozytywnego wizerunku firmy w środowisku lekarskim
  • Prowadzenie szkoleń, wykładów w środowisku medycznym (lekarze, farmaceuci)
  • Reprezentowanie firmy w trakcie konferencji, sympozjów, zjazdów

  Oferujemy

  toptoptoptoptop
  Wyjątkowi
  ludzie
  Przejrzyste zasady i wartości
  Profesjonalne szkolenia
  Atrakcyjny system premiowy
  Odpowiednie narzędzia pracy (samochód, komputer, telefon)
  toptoptoptoptop
  Ubezpieczenie grupowe NNW
  Dobrowolne ubezpieczenie
  na życie
  Opieka medyczna LuxMed
  Karta
  Multisport
  Świadczenia
  socjalne
  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
  foto

  Administrator Danych Osobowych

  Aplikując na stanowisko w ramach zespołu Zentiva Polska Sp. z o.o., przekazuje nam Pani/Pan swoje dane osobowe. W związku z powyższym chcielibyśmy poinformować Panią/Pana jak spółka Zentiva Polska tj.,

  • Zentiva Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17, 00-203 Warszawa

  (zwana dalej również „Administratorem”), będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe jeżeli zdecyduje się nam je Pani/Pan udostępnić w celu uwzględnienia aplikacji w ramach prowadzonej przez nas rekrutacji.

  Z chwilą udostepnienia nam przez Panią/Pana danych osobowych (dalej jako „Dane Osobowe”) Zentiva Polska Sp. z o.o. staje się ich Administratorem., co oznacza że będzie decydowała o tym w jakim celu i w jaki sposób Pani/Pana Dane Osobowe są przetwarzane w jej bazie danych.

  Jeśli wyśle nam Pani/Pan swoje Dane Osobowe:

  • Dane personalne: imię, nazwisko, adres e-mail, nr tel. kontaktowego,
  • Dane adresowe: kraj, region/województwo, miasto

  (w tym CV) to Pana/Pani zgłoszenie będziemy traktowali jako zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w celach opisanych w niniejszej informacji.

  Źródło pozyskania Danych Osobowych

  Możemy pozyskiwać Pani/Pana Dane Osobowe z następujących źródeł:

  • bezpośrednio od Pani/Pana (np. gdy sam prześle nam Pani/Pan swoją aplikację, odpowie na naszą ofertę pracy, wypełni nasz formularz rekrutacyjny, przyjdzie na spotkanie rekrutacyjne);
  • z baz danych prowadzonych przez agencje (firmy rekrutacyjne), w których Pani/Pan zarejestrował się jako osoba poszukująca pracy, pod warunkiem, że Pani/Pan udzielił zgodę na udostepnienie nam przez taką agencję Pani/Pana Danych Osobowych w celach rekrutacyjnych,
  • od Pani/Pana poprzednich pracodawców, jeżeli Pani/Pan zgodzi się na to abyśmy poprosili ich o przekazanie nam opinii jak oceniali Panią/Pana jako pracownika (tzw. referencji),
  • z portali internetowych, w których Pani/Pan zamieszcza publicznie informacje o swoim doświadczeniu zawodowym, wykształceniu, zainteresowaniach, dotychczasowej ścieżce kariery itp. (np. LinkedIn).

  Cel przetwarzania Danych Osobowych

  Będziemy przetwarzać Pani/Pana Dane Osobowe na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji w ramach, której aplikuje na określone stanowisko pracy. Jeżeli Pani/Pan zgodzi się będziemy przetwarzać Pani/Pana dane także w przyszłych procesach rekrutacyjnych, jeżeli Pani/Pan nie zostanie wybrany do zatrudnienia na stanowisku, na które pierwotnie aplikował.

  Podstawa prawna przetwarzania danych

  Przetwarzamy Pani/Pana Dane Osobowe zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej „RODO” działając na podstawie:

  1. przepisów Kodeksu pracy, które wskazują jakie dane pracodawca powinien uzyskać od kandydata do pracy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  2. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w przypadku gdy:
  • dobrowolnie przekazuje nam Pani/Pan więcej danych osobowych niż wymaga Kodeks pracy,
  • udziela Pani/Pan zgody agencji (firmie) rekrutacyjnej, w której bazie jest Pani/Pan zarejestrowany, na udostepnienie nam Pani/Pana Danych Osobowych w celu uwzględnienia aplikacji w ramach prowadzonej przez nas rekrutacji,
  • udziela nam Pani/Pan zgody na przetwarzanie Danych Osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

  Udzielenie powyższych zgód jest dobrowolne i mogą one zostać wycofane przez Panią/Pana w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania udzielonej wcześniej zgody nie będzie miało wpływu na legalność naszych działań, które były prowadzone w oparciu o Pani/Pana zgodę jeszcze zanim została ona wycofana.

  Odbiorcy danych

  Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

  • upoważnieni pracownicy Administratora
  • usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora i ich upoważnieni pracownicy, w szczególności dostawcy portali internetowych dla osób poszukujących pracy (np. Grupa Pracuj S.A., WORKDAY Inc.)

  Dostęp do Danych Osobowych mają tylko osoby, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. Dbamy o to aby nasi pracownicy przechodzili odpowiednie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych poprzez zapoznawanie ich z wewnętrznymi politykami i procedurami ochrony danych lub dedykowane programy szkoleniowe. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.

  Okres przechowywania danych

  Dane Osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji, a w przypadku niewybranych kandydatów także przez 6 miesięcy od jej zakończenia wyłącznie w celu ich wykorzystania w rekrutacji na to samo stanowisko, w przypadku gdy pierwotnie wybrany kandydat zrezygnował z oferty pracy. Jeżeli zgodzi się Pani/Pan na przetwarzanie Danych Osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych będziemy je przetwarzać do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody. Jeżeli zostanie Pani/Pan zatrudniony, będziemy przetwarzać Dane Osobowe w ramach procesów zatrudnienia. Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych pracowników zostanie Pani/Panu przedstawiona na etapie zawierania umowy o pracę.

   

  Zasady gromadzenia danych

  Podanie Danych Osobowych jest obowiązkowe w zakresie wskazanym w art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy. Wszelkie dodatkowe informacje podaje Pani/Pan dobrowolnie udzielając zgodę na ich przetwarzanie. Niepodanie danych wymaganych będzie skutkowało odrzuceniem Pani/Pana aplikacji w procesie rekrutacyjnym.

  Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

  Jako podmiot danych może Pani/Pan skorzystać wobec Administratora z następujących praw:

  • prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),
  • prawa do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Każdy podmiot danych może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji gdy zdaniem podmiotu danych przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń),
  • prawa do wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez Panią/Pana z prawa do wycofania zgody,
  • prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
  • prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO, tj. do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (przez komputer), a także do żądania ich przekazania do innego administratora danych. Prawo to dotyczy tylko danych, które sam nam Pani/Pan dostarczył, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody i mających postać elektroniczną.

  W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących Pani/Panu jako podmiotowi danych można kontaktować się z Administratorem m.in. za pośrednictwem inspektora ochrony danych na adres e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres: ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.

  Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  Zgody

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacyjnym na dane stanowisko pracy:

   

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę Zentiva Polska Sp. z o.o. moich danych osobowych:

  • Dane personalne: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu kontaktowego,
  • Dane adresowe: kraj, region/województwo, miasto

  (w tym CV) zgromadzonych w procesie rekrutacji na stanowisko pracy, którego dotyczy rekrutacja.

  TAK / NIE

   

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych:

  Określ poniżej, czy wyrażasz zgodę, abyśmy zachowali Pani/Pana Dane Osobowe w naszej bazie rekrutacyjnej na potrzeby przedstawiania Pani/Panu w przyszłości ofert o pracy, jeżeli tym razem Pani/Pana aplikacja nie zostanie przyjęta:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę Zentiva Polska Sp. z o.o., która prowadziła rekrutację w związku z interesującą mnie ofertą pracy w tej spółce moich danych osobowych zgromadzonych w procesie rekrutacji także w przyszłych procesach rekrutacji pracowników w celu przedstawiania mi ofert i możliwości pracy jeżeli moja aplikacja zostanie odrzucona.

  TAK / NIE