Wszystkich kandydatów prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowieckiej 8. 00-728 Warszawa, danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych (CV wraz z listem motywacyjnym) w związku z procesem rekrutacji pracowników”.

Kandydat powinien wskazać dodatkowo, iż:

„Zgoda obejmuje zarówno obecne jak i przyszłe procesy rekrutacyjne.”, jeżeli chce, aby jego aplikacja była brana pod uwagę także w kolejnych naborach pracowników.

Wszystkich kandydatów prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.

Jeżeli wyraża Pan/Pani zgodę na wzięcie udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o., prosimy o zamieszczenie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych oraz innych informacji zawartych w załączonych dokumentach w celach przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

Lub

„Zgoda obejmuje zarówno obecne jak i przyszłe procesy rekrutacyjne.”,

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem danych osobowych jest Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Boborwieckiej 8, 00-728 Warszawa (dalej Spółka).

Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: [email protected] we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cel i podstawa prawna oraz okres przetwarzania danych osobowych:

 • rekrutacja na stanowisko, zgodnie z ogłoszeniem – podstawa prawna – w zakresie danych niezbędnych do zatrudnienia, podstawą prawną jest przepis prawa, jakim jest Ustawa Kodeks Pracy. W zakresie danych dodatkowych, podanych w aplikacji, podstawą prawną jest dobrowolna zgoda osoby wyrażona poprzez dodanie oświadczenia zgody w przesłanych dokumentach lub poprzez jednoznaczne działanie polegające na złożeniu aplikacji w związku z ogłoszeniem klikając przycisk Aplikuj/Aplikuj. Przetwarzanie danych do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego.
 • przyszłe procesy rekrutacyjne – podstawa prawna – dobrowolna zgoda osoby. Przetwarzanie danych do momentu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż rok.

Odbiorcy danych:

 • upoważnieni pracownicy administratora danych,
 • usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie, dostawcy usług IT, audytorzy zewnętrzni, - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług

Dobrowolność podania danych:

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w rekrutacji.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Przysługuje Panu/Pani prawo:

 • dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
 • wycofania udzielonej dobrowolnie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano zanim zgoda została wycofana. 
 • do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,
 • do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”),
 • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Roche Diagnostics

Przedstawiciel Medyczny

Roche Diagnostics O firmie

 • wielkopolskie

 • Ważna jeszcze miesiąc
  do: 4 maj 2020
 • Kontrakt B2B
 • Specjalista
top
Przedstawiciel Medyczny
w obszarze onkologii
(TNBC - potrójnie negatywny rak piersi oraz NSCLC - niedrobnokomórkowy rak płuca)

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Kontakty z pracownikami ochrony zdrowia w szczególności lekarzami onkologami,
 • Mapowanie KOL’s w obszarze onkologii ,
 • Tworzenie relacji z klinicystami będącymi uczestnikami szkoleń z procedur TNBC oraz NSCLC – zgodnie z założeniami programu ACCORD Roche Diagnostics Polska,
 • Prezentacja przygotowanego przekazu merytorycznego (ulotki edukacyjne medyczne, skrypty,
  art. naukowe),
 • Organizacja wydarzeń edukacyjnych  (współpraca z  organizatorem, nadzór nad terminami wydarzeń, kontrola dostępności wykładowców, zapraszanie uczestników).

Zakres obowiązków:

 • Zapewnienie dostępności do informacji naukowych i danych medycznych środowisku medycznemu w szczególności lekarzom,
 • Odpowiadanie na zapytania medyczne związane z przygotowanym przekazem oraz udzielanie informacji medycznej przez cyfrowe kanały komunikacji,
 • Organizowanie szkoleń, konferencji i warsztatów naukowych oraz koordynowanie działań związanych z edukacją naukową, wsparcie przy aplikacji o granty naukowe,
 • Przygotowywanie i wygłaszanie prezentacji naukowych,
 • Prowadzenie projektów medycznych skierowanych do lekarzy i pacjentów.

Wymagania:

 • Wykształcenie medyczne lub pokrewne (np. biologia, farmacja, chemia, biotechnologia),
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • Umiejętność dotarcia do literatury naukowej i bieżących publikacji oraz wiedza niezbędna do korzystania z baz naukowych typu MedLine itp.
 • Umiejętność analizowania publikacji naukowych (również w języku angielskim),
 • Umiejętność podjęcia dyskusji na bazie omawianej publikacji zgodnie z przygotowanym przekazem,
 • Umiejętność i gotowość do prezentowania danych naukowych przed audytorium medycznym
  i gotowość podjęcia dyskusji na temat prezentowanych danych,
 • Znajomość podstaw prowadzenia badań klinicznych i statystyki medycznej,
 • Biegła znajomość pakietu MS Office, zwłaszcza programu Power Point.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach rocznego kontraktu

Jeżeli...

Jesteś osobą, która chce mieć wpływ na swój rozwój i szukasz firmy, która zapewni Ci możliwość realizacji twoich własnych celów niezależnie od zajmowanego stanowiska lub lokalizacji, jeżeli szukasz posady, która nie określa granic samorealizacji, ale będzie jej początkiem … następny krok należy do Ciebie.

 
 
aplikuj
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
bottom
Przedstawiciel Medyczny
w obszarze onkologii
(TNBC - potrójnie negatywny rak piersi oraz NSCLC - niedrobnokomórkowy rak płuca)

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Kontakty z pracownikami ochrony zdrowia w szczególności lekarzami onkologami,
 • Mapowanie KOL’s w obszarze onkologii ,
 • Tworzenie relacji z klinicystami będącymi uczestnikami szkoleń z procedur TNBC oraz NSCLC – zgodnie z założeniami programu ACCORD Roche Diagnostics Polska,
 • Prezentacja przygotowanego przekazu merytorycznego (ulotki edukacyjne medyczne, skrypty,
  art. naukowe),
 • Organizacja wydarzeń edukacyjnych  (współpraca z  organizatorem, nadzór nad terminami wydarzeń, kontrola dostępności wykładowców, zapraszanie uczestników).

Zakres obowiązków:

 • Zapewnienie dostępności do informacji naukowych i danych medycznych środowisku medycznemu w szczególności lekarzom,
 • Odpowiadanie na zapytania medyczne związane z przygotowanym przekazem oraz udzielanie informacji medycznej przez cyfrowe kanały komunikacji,
 • Organizowanie szkoleń, konferencji i warsztatów naukowych oraz koordynowanie działań związanych z edukacją naukową, wsparcie przy aplikacji o granty naukowe,
 • Przygotowywanie i wygłaszanie prezentacji naukowych,
 • Prowadzenie projektów medycznych skierowanych do lekarzy i pacjentów.

Wymagania:

 • Wykształcenie medyczne lub pokrewne (np. biologia, farmacja, chemia, biotechnologia),
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • Umiejętność dotarcia do literatury naukowej i bieżących publikacji oraz wiedza niezbędna do korzystania z baz naukowych typu MedLine itp.
 • Umiejętność analizowania publikacji naukowych (również w języku angielskim),
 • Umiejętność podjęcia dyskusji na bazie omawianej publikacji zgodnie z przygotowanym przekazem,
 • Umiejętność i gotowość do prezentowania danych naukowych przed audytorium medycznym
  i gotowość podjęcia dyskusji na temat prezentowanych danych,
 • Znajomość podstaw prowadzenia badań klinicznych i statystyki medycznej,
 • Biegła znajomość pakietu MS Office, zwłaszcza programu Power Point.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach rocznego kontraktu

Jeżeli...

Jesteś osobą, która chce mieć wpływ na swój rozwój i szukasz firmy, która zapewni Ci możliwość realizacji twoich własnych celów niezależnie od zajmowanego stanowiska lub lokalizacji, jeżeli szukasz posady, która nie określa granic samorealizacji, ale będzie jej początkiem … następny krok należy do Ciebie.

 
 
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Ogłoszenie archiwalne