JZO S.A.

Przedstawiciel Regionalny

JZO S.A.O firmie

 • śląskie

 • Ważna jeszcze 20 dni
  do: 30 lip 2020
 • Specjalista (Mid / Regular)
top
Od ponad 70 lat przygotowujemy soczewki dla naszych klientów. Jesteśmy częścią globalnego lidera w branży optycznej - Grupy Essilor Luxottica. Codziennie produkujemy 4000 soczewek okularowych.
Głęboko wierzymy w naszą misję: "Poprawa jakości życia poprzez poprawę jakości widzenia", dlatego codziennie rozwijamy naszą wiedzę i stosowane przez nas technologie. Jeśli nasza misja jest spójna z Twoją, dołącz do nas!
 
Przedstawiciel Regionalny

Będziesz odpowiedzialny za:

 • realizację założonych celów sprzedażowych w podległym regionie,
 • analizę i monitorowanie sytuacji handlowej powierzonych klientów,
 • pozyskanie, utrzymanie i rozwijanie współpracy z klientami w regionie,
 • raportowanie pracy i wyników zgodnie z obowiązującymi standardami firmy,
 • samodzielne wyszukiwanie szans na zwiększenie sprzedaży poprzez aktywne zdobywanie nowych klientów i realizację sprzedaży w grupie przypisanych klientów,
 • sprzedaż i promocję nowych produktów firmy,
 • dbanie o pozytywny wizerunek firmy w podległym regionie.


U nas rozwiniesz swoje kompetencje, jeżeli:

 • posiadasz co najmniej 3 letnie doświadczenie w sprzedaży potwierdzone wynikami i referencjami w branżach: bliskiej medycznej, farmacji lub FMCG,
 • cechuje Cię zaangażowanie i konsekwentne podejście do wykonywanych obowiązków, oraz determinacja w dążeniu do realizacji założonych celów,
 • umiesz samodzielnie działać i podejmować decyzje,
 • budowanie dobrych relacji i identyfikowanie potrzeb klientów to Twoje silne strony,
 • masz aktywne prawo jazdy kat B,
 • wiedza optyczna będzie dodatkowym atutem.

Jeżeli:

 • jesteś osobą zorientowaną na cele i zadania,
 • cechuje Cię dynamizm, zaangażowanie i entuzjazm w działaniu,
 • chcesz osiągać sukcesy pracując w zgranym i zaangażowanym zespole,
 • szukasz ciekawej i ambitnej pracy w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • dążysz do rozwoju zawodowego,
 • oczekujesz wynagrodzenia adekwatnego do wkładu pracy i doświadczenia,
 • dodatkowe benefity tj. opieka medyczna, ubezpieczenie a życie, możliwość nabywania akcji firmy są dla Ciebie istotne,
Oferujemy Ci także:

 • Szkolenia i programy rozwojowe
 • Premię uzależnioną od wyników
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Ubezpieczenie grupowe
 • Plan zakupu akcji
 • Kartę multisport
 • Dofinansowanie do okularów
bottom
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Klauzula informacyjna:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JZO S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Ludwika Waryńskiego 12, 58-500 Jelenia Góra.
2. Kontakt z JZO S.A. jest możliwy poprzez adres e-mail [email protected] lub pisemnie na adres JZO S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Ludwika Waryńskiego 12, 58-500 Jelenia Góra.
3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail [email protected]
4. Pani /Pana dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane:
a) W przypadku rekrutacji, w ramach której dojść ma do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przede wszystkim z Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na JZO S.A. jako potencjalnym pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
b) W przypadku rekrutacji, w ramach której ma dojść do zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej – Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania jest podjęcie działań przed ewentualnym zawarciem umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
c) Dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
d) W celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez JZO S.A. – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes JZO S.A. (art. 6 ust. 1 lit f RODO). 
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz JZO S.A. w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
6. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji - nie dłużej niż 2 lata od momentu wyrażenia zgody, bądź do czasu jej cofnięcia.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
10. Podanie danych jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie uniemożliwi aplikację na wskazane stanowisko. 

Jeśli chcesz abyśmy zatrzymali Twoje dokumenty aplikacyjne dla przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez JZO S.A. umieść w swoich dokumentach aplikacyjnych klauzulę zgody o treści wskazanej poniżej:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez JZO S.A. zawartych w aplikacji o pracę na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. Jestem świadomy/a, że mam prawo do wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.”
Od ponad 70 lat przygotowujemy soczewki dla naszych klientów. Jesteśmy częścią globalnego lidera w branży optycznej - Grupy Essilor Luxottica. Codziennie produkujemy 4000 soczewek okularowych.
Głęboko wierzymy w naszą misję: "Poprawa jakości życia poprzez poprawę jakości widzenia", dlatego codziennie rozwijamy naszą wiedzę i stosowane przez nas technologie. Jeśli nasza misja jest spójna z Twoją, dołącz do nas!
 
Przedstawiciel Regionalny

Będziesz odpowiedzialny za:

 • realizację założonych celów sprzedażowych w podległym regionie,
 • analizę i monitorowanie sytuacji handlowej powierzonych klientów,
 • pozyskanie, utrzymanie i rozwijanie współpracy z klientami w regionie,
 • raportowanie pracy i wyników zgodnie z obowiązującymi standardami firmy,
 • samodzielne wyszukiwanie szans na zwiększenie sprzedaży poprzez aktywne zdobywanie nowych klientów i realizację sprzedaży w grupie przypisanych klientów,
 • sprzedaż i promocję nowych produktów firmy,
 • dbanie o pozytywny wizerunek firmy w podległym regionie.


U nas rozwiniesz swoje kompetencje, jeżeli:

 • posiadasz co najmniej 3 letnie doświadczenie w sprzedaży potwierdzone wynikami i referencjami w branżach: bliskiej medycznej, farmacji lub FMCG,
 • cechuje Cię zaangażowanie i konsekwentne podejście do wykonywanych obowiązków, oraz determinacja w dążeniu do realizacji założonych celów,
 • umiesz samodzielnie działać i podejmować decyzje,
 • budowanie dobrych relacji i identyfikowanie potrzeb klientów to Twoje silne strony,
 • masz aktywne prawo jazdy kat B,
 • wiedza optyczna będzie dodatkowym atutem.

Jeżeli:

 • jesteś osobą zorientowaną na cele i zadania,
 • cechuje Cię dynamizm, zaangażowanie i entuzjazm w działaniu,
 • chcesz osiągać sukcesy pracując w zgranym i zaangażowanym zespole,
 • szukasz ciekawej i ambitnej pracy w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • dążysz do rozwoju zawodowego,
 • oczekujesz wynagrodzenia adekwatnego do wkładu pracy i doświadczenia,
 • dodatkowe benefity tj. opieka medyczna, ubezpieczenie a życie, możliwość nabywania akcji firmy są dla Ciebie istotne,
Oferujemy Ci także:

 • Szkolenia i programy rozwojowe
 • Premię uzależnioną od wyników
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Ubezpieczenie grupowe
 • Plan zakupu akcji
 • Kartę multisport
 • Dofinansowanie do okularów
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Klauzula informacyjna:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JZO S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Ludwika Waryńskiego 12, 58-500 Jelenia Góra.
2. Kontakt z JZO S.A. jest możliwy poprzez adres e-mail [email protected] lub pisemnie na adres JZO S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Ludwika Waryńskiego 12, 58-500 Jelenia Góra.
3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail [email protected]
4. Pani /Pana dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane:
a) W przypadku rekrutacji, w ramach której dojść ma do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przede wszystkim z Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na JZO S.A. jako potencjalnym pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
b) W przypadku rekrutacji, w ramach której ma dojść do zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej – Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania jest podjęcie działań przed ewentualnym zawarciem umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
c) Dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
d) W celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez JZO S.A. – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes JZO S.A. (art. 6 ust. 1 lit f RODO). 
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz JZO S.A. w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
6. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji - nie dłużej niż 2 lata od momentu wyrażenia zgody, bądź do czasu jej cofnięcia.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
10. Podanie danych jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie uniemożliwi aplikację na wskazane stanowisko. 

Jeśli chcesz abyśmy zatrzymali Twoje dokumenty aplikacyjne dla przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez JZO S.A. umieść w swoich dokumentach aplikacyjnych klauzulę zgody o treści wskazanej poniżej:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez JZO S.A. zawartych w aplikacji o pracę na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. Jestem świadomy/a, że mam prawo do wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.”

Ogłoszenie archiwalne