DS/01/2020

Prosimy o umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych następujących oświadczeń i zgód:

 1. Oświadczam, iż zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej, która stanowi integralną treść ogłoszenia o pracę
 2. W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Votum Odszkodowania S.A. prosimy o umieszczenie następującej zgody:
  Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji przez Votum Odszkodowania S.A. przez okres 1 roku od zakończenia aktualnej rekrutacji (do dnia 24-02-2020 r.).

UWAGA!!! W przypadku braku umieszczenia ww. zgód i oświadczeń, przesłane dokumenty zostaną usunięte.

Ponadto w przypadku podania w dokumentach rekrutacyjnych danych szczególnej kategorii (danych dotyczących pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej)

prosimy o wyrażenie zgody na ich przetwarzanie poprzez umieszczenie następującej zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych szczególnej kategorii zawartych w dokumentach rekrutacyjnych przez administratora danych tj. Votum Odszkodowania  S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-012 Wrocław), ul. Wyścigowa 56i, KRS 0000787860, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Votum Odszkodowania S.A., ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław, nr KRS nr 0000787860, z którym można się skontaktować na podany wyżej adres biura, w siedzibie lub na adres a e-mail: [email protected]
 2. Wszelkie informacje dotyczące procesów przetwarzania danych osobowych można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych pod ww. adresem lub emailem: [email protected] votum-odszkodowania.pl lub pisemnej: Inspektor Ochrony Danych Votum Odszkodowania S.A., ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław.
 3. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, na podstawie Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. C RODO), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej poprzez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w dokumentach rekrutacyjnych i ich przesłaniu do administratora (art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 4 pkt 11 RODO), do momentu przyjęcia lub odrzucenia oferty pracy/współpracy przez wybranego kandydata. Jeżeli kandydat wyraził odrębną zgodę (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji przez zamieszczenie odpowiedniej zgody, dane te będą przetwarzane przez okres 1 roku od zakończenia rekrutacji.
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 5. Twoje dane będą udostępnione: podmiotom współpracującym z administratorem w związku z realizacją umowy, w tym podmiotowi zajmującemu się profesjonalną obsługą prawną; podmiotom zewnętrznym zapewniającym wsparcie z zakresu IT; podmiotom uprawnionym do ich uzyskania, jeśli przepisy prawa tego wymagają;
 6. Prawa, jakie Tobie przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych: dostęp do swoich danych w tym potwierdzenia ich przetwarzania, otrzymania kopii danych i informacji o ich przetwarzaniu (art. 15 RODO), (2) sprostowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO), (3) usunięcia danych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne dla celów przetwarzania (art. 17 RODO), (4) ograniczenia przetwarzania danych w przypadku zgłoszenia, że: (a) dane są nieprawidłowe – do czasu ich sprawdzenia (b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a wnioskodawca sprzeciwia się ich usunięciu (c) Administrator nie potrzebuje już danych, a wnioskodawca potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 18 RODO), (5) przenoszenia danych, w tym otrzymania ich w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub żądania ich przesłania innemu Administratorowi (art. 20 RODO), (6) wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności marketingu bezpośredniego i wobec dokonanego w tych celach profilowania (art. 21 RODO), (7) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 RODO).
 7. W celu skorzystania z uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem (np. składając wniosek na skrzynkę mailową: [email protected]) i wskazanie prawa, z którego chcesz skorzystać.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO. Więcej informacji dotyczących tego uprawnienia dostępne pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

Przedstawiciel - Specjalista Odszkodowawczy

VOTUM Odszkodowania S.AO firmie

 • kujawsko-pomorskie

 • Ważna jeszcze 12 dni
  29 Luty 2020
 • Umowa agencyjna
 • Pełny etat
 • Specjalista
top

Z nami zyskujesz

 • gwarantowane wynagrodzenie stałe
 • premie bez górnej granicy
 • możliwość udziału w konkursach
 • pakiet szkoleń i dostęp do wiedzy
 • bonusy finansowe
 • dostęp do specjalistów
 • mobilne narzędzia sprzedaży
 • pomoc w dotarciu do klienta
Dlaczego VOTUM?
Zobacz, jak wygląda nasza praca!

VOTUM Odszkodowania S.A. - Dołącz do najsilniejszych!

Od 2005 roku pomagamy osobom poszkodowanym wypadkach niosąc im profesjonalne wsparcie w uzyskaniu najwyższego możliwego odszkodowania. Obejrzyj film, aby zobaczyć jak wygląda nasza praca.
Przedstawiciel - Specjalista Odszkodowawczy Numer ref.: DS/01/2020

Twoje zadania:

 • aktywne pozyskiwanie klientów
 • budowanie trwałych relacji biznesowych
 • zarządzanie relacjami z nowymi i obecnymi klientami
 • realizowanie planów sprzedażowych
 • raportowanie efektów swojej pracy/ bieżących zadań poprzez platformę informatyczną

Potrzebne Ci będzie:

 • łatwość w budowaniu długofalowych kontaktów
 • umiejętność rozpoznawania niewypowiedzianych potrzeb klienta
 • otwartość na pozyskiwanie nowych klientów firmowych
 • odwaga i determinacja do osiągnięcia sukcesu
 • własna działalność gospodarcza lub chęć jej założenia
 • prawo jazdy kat. B

Z nami zyskujesz

 • gwarantowane wynagrodzenie stałe
 • premie bez górnej granicy
 • możliwość udziału w konkursach
 • pakiet szkoleń i dostęp do wiedzy
 • bonusy finansowe
 • dostęp do specjalistów
 • mobilne narzędzia sprzedaży
 • pomoc w dotarciu do klienta
Dlaczego VOTUM?
Zobacz, jak wygląda nasza praca!
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego (dokumenty te powinny zawierać informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia w formie elektronicznej na adres: [email protected] W temacie prosimy o wpisanie nr ref.: DS/01/2020

Ogłoszenie archiwalne