Ta oferta pracy jest nieaktualna od 9 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Przedstawiciel Techniczno-Handlowy

 • śląskie
 • Specjalista
 • 10.06.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Jesteśmy wiodącym producentem szlachetnej kostki brukowej, płyt oraz systemów ogrodzeń. Wysoka pozycja na rynku polskim i europejskim jest efektem najwyższej jakości naszych produktów, jak również pracy wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników. W związku z dynamicznym rozwojem firmy, poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

  PRZEDSTAWICIEL TECHNICZNO-HANDLOWY
  Nr Ref. PTH/20/2019
  Umowa o pracę na zastępstwo

  Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna min. za:

  • promowanie oferty produktowej oraz doradztwo techniczne,
  • nawiązywanie oraz utrzymywanie relacji handlowych z dystrybutorami, firmami wykonawczymi i inwestorami,
  • realizacja wyznaczonych budżetów sprzedaży,
  • przygotowywanie ofert i warunków handlowych,
  • negocjowanie kontraktów i nadzorowanie ich realizacji,
  • planowanie i realizację działań promocyjnych,
  • analiza otoczenia rynkowego w zakresie jakości oferowanych produktów i ich właściwości aplikacyjnych.

  Wymagamy:

  • min. 2-letniego doświadczenia w kontaktach z klientami B2B w branży budowlanej,
  • znajomość branży kostki brukowej będzie dodatkowym atutem,
  • umiejętności sprzedażowych i negocjacyjnych,
  • zdolności ustalania priorytetów i zarządzania czasem,
  • orientacji na osiąganie wyznaczonych celów,
  • dobrej znajomości programów pakietu MS Office,
  • czynnego prawa jazdy kat. B.

  Oferujemy:

  • samodzielne i odpowiedzialne stanowisko,
  • atrakcyjny system wynagradzania powiązany z wynikami pracy,
  • narzędzia niezbędne do pracy – samochód, laptop, telefon,
  • możliwość pracy w dynamicznie rozwijającej się firmie w ciekawej branży,
  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
  • pakiet świadczeń dodatkowych (opieka medyczna, karty sportowe, ubezpieczenie na życie, bon świąteczny, spotkania firmowe),
  • szkolenia podnoszące kwalifikacje.

   

  Zgłoszenia zawierające CV i list motywacyjny prosimy przesyłać za pomocą przycisku aplikowania lub pocztą na poniżej wskazany adres:
  Semmelrock Stein+Design Sp. z o.o.
  ul. 1 Maja 6, 05-340 Kołbiel

   
  Firma zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

  Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Semmelrock Stein+Design sp. z o.o. z siedzibą w Kołbieli. Pełna informację odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych dostępna jest pod adresem https://www.semmelrock.pl/kontakt/praca-i-kariera/

  W celu udziału w procesie rekrutacji w prosimy o umieszczenie w swoim zgłoszeniu poniższej klauzuli:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Semmelrock Stein+Design sp. z o.o. z siedzibą w Kołbieli moich danych osobowych umieszczonych w CV i/lub liście motywacyjnym, w zakresie przekraczającym dane określone w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, w celu udziału w procesie rekrutacyjnym na stanowisko Przedstawiciel Techniczno-Handlowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.

  Jeśli chcesz abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie umieść w swoim CV poniższą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Semmelrock Stein+Design sp. z o.o. z siedzibą w Kołbieli moich danych osobowych umieszczonych w CV na potrzeby przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat od zakończenia obecnej rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.
  KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE
  NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ
   
  Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Semmelrock Stein+Design spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołbieli, adres: ul. 1-go Maja 6, 05-340 Kołbiel, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000094019, NIP: REGON: 672549211, NIP: 7962427320, kapitał zakładowy w wysokości 46 000 000,00 zł. Z Administratorem można się konsultować drogą pisemną na ww. adres, telefonicznie pod numerem: +48 25 756 21 00, za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej: https://www.semmelrock.pl/kontakt/formularz-kontaktowy/.
  2. Semmelrock Stein+Design sp. z o.o. z siedzibą w Kołbieli wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem: [email protected]
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane celu udziału w procesie rekrutacyjnym na stanowisku Elektryk oraz (o ile zgoda została udzielona) przyszłych rekrutacji.
  4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
  a. w zakresie danych określonych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy – art. 221 §1 Kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Semmelrock Stein+Design sp. z o.o. z siedzibą w Kobieli,
  b. w zakresie pozostałych danych (o ile zostały podane) oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji (o ile została udzielona) – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, co oznacza, że wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnej oraz przyszłych (o ile zgoda została udzielona) rekrutacji.
  5. Podanie danych osobowych określonych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w pkt 4. b., jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość uczestnictwa w procesie rekrutacji.
  6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: podmioty świadczące usługi hostingowe poczty elektronicznej, za pośrednictwem której przesyłane są CV, podmioty pośredniczące w procesie rekrutacji w przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem portali dedykowanych poszukiwaniu pracy, podmioty z grupy Wienerberger.
  7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Semmelrock Stein+Design sp. z o.o. z siedzibą w Kołbieli przez okres trwania obecnej rekrutacji, natomiast w zakresie przyszłych rekrutacji (o ile zgoda została udzielona) – przez okres dalszych 3 lat od zakończenia obecnej rekrutacji.
  8. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do przekazanych danych osobowych, do ich sprostowania oraz żądania ich usunięcia, jak również do żądania od Semmelrock Stein+Design sp. z o.o. z siedzibą w Kołbieli ograniczenia przetwarzania danych.
  9. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody mają Państwo także prawo do:
  a. prawo do cofnięcia każdej ze zgód, o których mowa w pkt 4 b., w dowolnym momencie,
  b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o ile dane te będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  10. Posiadają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  11. W stosunku do przekazanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.