General Logistics Systems Poland Sp. z o.o.

Przewoźnik

General Logistics Systems Poland Sp. z o.o.O firmie

 • Bielsko-Biała, śląskie

 • Ważna jeszcze miesiąc
  15 Luty 2020
 • Pracodawca nie wymaga CV
 • Kontrakt B2B
 • Pełny etat
 • Pracownik fizyczny

Obecnie poszukujemy kandydatów do współpracy w roli:

Przewoźnik

Lokalizacja: Bielsko Biała

 

Wyślij zgłoszenie, jeśli:

 • prowadzisz własną działalność gospodarczą lub chcesz ją założyć,
 • posiadasz wysoką kulturę osobistą,
 • posiadasz białe samochody dostawcze m.in. 3,5 tony lub jesteś gotowy/-a do ich zakupu,
 • wykazujesz się zaangażowaniem i ambicją.

Współpracując z nami zyskasz:

 • możliwość rozwoju własnego biznesu w wyznaczonym na wyłączność rejonie działania,
 • konkurencyjne wynagrodzenie, i jasno określone zasady współpracy,
 • pełne wsparcie w zakresie szkoleń wstępnych oraz przed rozpoczęciem współpracy,
 • bezpłatne szkolenie przed rozpoczęciem współpracy.

Osoby zainteresowane prosimy o aplikowanie lub o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu:  603304643.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Tęczowej 10, w Głuchowie, 62-052 Komorniki.

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy za pomocą specjalnie przygotowanego adresu e-mail: dataprotection(małpa)gls-poland.com.

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu:

- nawiązania, realizacji oraz rozliczenia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO).

- Wykonywania ciążących na administratorze danych obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

- prawnie uzasadnionych interesów GLS Poland, w szczególności możliwości dochodzenia praw i roszczeń; tworzenia zestawień, analiz i statystyk; badania jakości świadczonych usług; marketingu bezpośredniego; monitoringu GPS oraz wizyjnego; organizacji spotkań i imprez firmowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

4. Zakres danych obejmuje dane osobowe Przewoźnika oraz jego pracowników i współpracowników, takie jak: wizerunek, dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz zebrane podczas realizowania Umowy dane geolokalizacyjne, dane o czasie odbioru i doręczenia przesyłki, dane dotyczące jakości i wydajności świadczenia Usług, dane oceny ryzyka naruszania przepisów prawa.

5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.

6. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe a także powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz. W szczególności: spółkom Grupy GLS, innym Przewoźnikom/Kurierom, Klientom GLS Poland, Nadawcom, Odbiorcom, agencjom reklamowym i marketingowym.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy a po jej zakończeniu przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przez czas niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń.

8. Posiada Pan/Pani prawo żądania:

- dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,

- ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,

- ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,

- ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,

- przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,

- prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO,

9. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane na adres email: dataprotection(małpa)gls-poland.com.

10. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Obecnie poszukujemy kandydatów do współpracy w roli:

Przewoźnik

Lokalizacja: Bielsko Biała

 

Wyślij zgłoszenie, jeśli:

 • prowadzisz własną działalność gospodarczą lub chcesz ją założyć,
 • posiadasz wysoką kulturę osobistą,
 • posiadasz białe samochody dostawcze m.in. 3,5 tony lub jesteś gotowy/-a do ich zakupu,
 • wykazujesz się zaangażowaniem i ambicją.

Współpracując z nami zyskasz:

 • możliwość rozwoju własnego biznesu w wyznaczonym na wyłączność rejonie działania,
 • konkurencyjne wynagrodzenie, i jasno określone zasady współpracy,
 • pełne wsparcie w zakresie szkoleń wstępnych oraz przed rozpoczęciem współpracy,
 • bezpłatne szkolenie przed rozpoczęciem współpracy.

Osoby zainteresowane prosimy o aplikowanie lub o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu:  603304643.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Tęczowej 10, w Głuchowie, 62-052 Komorniki.

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy za pomocą specjalnie przygotowanego adresu e-mail: dataprotection(małpa)gls-poland.com.

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu:

- nawiązania, realizacji oraz rozliczenia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO).

- Wykonywania ciążących na administratorze danych obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

- prawnie uzasadnionych interesów GLS Poland, w szczególności możliwości dochodzenia praw i roszczeń; tworzenia zestawień, analiz i statystyk; badania jakości świadczonych usług; marketingu bezpośredniego; monitoringu GPS oraz wizyjnego; organizacji spotkań i imprez firmowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

4. Zakres danych obejmuje dane osobowe Przewoźnika oraz jego pracowników i współpracowników, takie jak: wizerunek, dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz zebrane podczas realizowania Umowy dane geolokalizacyjne, dane o czasie odbioru i doręczenia przesyłki, dane dotyczące jakości i wydajności świadczenia Usług, dane oceny ryzyka naruszania przepisów prawa.

5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.

6. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe a także powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz. W szczególności: spółkom Grupy GLS, innym Przewoźnikom/Kurierom, Klientom GLS Poland, Nadawcom, Odbiorcom, agencjom reklamowym i marketingowym.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy a po jej zakończeniu przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przez czas niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń.

8. Posiada Pan/Pani prawo żądania:

- dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,

- ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,

- ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,

- ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,

- przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,

- prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO,

9. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane na adres email: dataprotection(małpa)gls-poland.com.

10. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Ogłoszenie archiwalne