Ta oferta pracy jest nieaktualna od 152 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Purchasing Specialist

 • Cieszyn, śląskie
 • Specjalista
 • 23.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Over 16,000 people employed in our five divisions of Metall, Controls, Defense, Aviation and Metering are working on current and future technologies. Diehl Metering brings together the best experts in the measurement industry. The intelligent energy data management solutions we develop help our partners around the world to effectively and sensibly use natural resources and energy.

  Purchasing Specialist
  Location: close to Cieszyn

  The Purchasing Specialist will be responsible for:

  • Investments (test benches, machines, buildings, etc.)
  • General Expenses (IT, maintenance, cleaning, assurances)
  • Local production material in collaboration with the Lead Buyer
  • Other indirect production material and services (pallets, packaging)

  Key duties:

  • Negotiating the prices and terms
  • Asking for quotations – RFQ
  • Sourcing of new suppliers
  • Selection and Qualification of suppliers
  • Maintaining good relationship with suppliers
  • Supplier's evaluation
  • Contracts management
  • Being a link between suppliers and other departments (Quality, Logistics, R&D)

  Requirements:

  • Good and fluent command of English is required, both spoken and written
  • University degree in related field (Economics or Logistics)
  • Experience in purchasing
  • Knowledge of SAP
  • Knowledge of MS Excel
  • Basic technical skills
  • Driving license cat. B
  • Good communication skills
  • Good analytical skills

  We offer:

  • Employee contract
  • Trainings
  • International relations
  • Very good on-boarding trainings

  We offer interesting tasks with many career development opportunities and, at the same time, the advantages of a family business rich in tradition.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV poprzez przycisk Aplikuj z dopiskiem „Purchasing Specialist”. Prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem dotyczącym ochrony danych osobowych.

  Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Diehl Metering Sp. z o.o. z siedzibą w Bażanowicach, ul. Cieszyńska 1a
   
  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym możesz się kontaktować pod adresem e-mail: [email protected].
   
  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach:
  • przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz (podstawą prawną jest: w zakresie danych wskazanych w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa pracy - realizacja ciążącego na nas obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa pracy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w zakresie danych osobowych niewymaganych przepisami prawa - Twoja zgoda stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • prowadzenia przyszłych rekrutacji, o ile wyrazisz na to zgodę (podstawą prawną jest: Twoja zgoda stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji (podstawą prawną będzie wówczas nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości dochodzenia przez nas roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, stosownie do art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, masz prawo żądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i żądania ich przeniesienia. W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia, przy czym pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Masz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   
  Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko którego dotyczy Twoje zgłoszenie rekrutacyjne będą przetwarzane przez okres pół roku, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 1 roku od przesłania zgłoszenia. W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody - do momentu jej cofnięcia, a gdy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w zakresie dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres 3 lat bądź dłużej jeżeli wynika to z przepisów prawa.
   
  Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom, które działają na nasze zlecenie, tj. dostawcom usług informatycznych, podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne, w tym dostawcom serwisów rekrutacyjnych on-line lub ogłoszeniodawcom oraz organom państwowym jeżeli zwrócą się do nas ze stosownym wnioskiem (np. sąd, prokuratura).
   
  Podanie danych osobowych w dokumentach aplikacyjnych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania tych danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
   
  Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji. Podanie danych osobowych przekraczających zakres danych osobowych wymaganych przez przepisy Kodeku pracy oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie tych dodatkowych danych osobowych na potrzeby danej rekrutacji.
   
  Jeśli chcesz, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane przez Diehl Metering Sp. z o.o. 
  z siedzibą w Bażanowicach, ul. Cieszyńska 1a, także na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, prosimy o zaznaczenie odpowiedniej zgody w formularzu rekrutacyjnym/zamieszczenie poniższej klauzuli w dokumentach aplikacyjnych:
   
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Diehl Metering Sp. z o. o. z siedzibą w Bażanowicach, ul. Cieszyńska 1a, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji.” 
   
  Możesz z łatwością cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Aby to zrobić prześlij email na adres: [email protected]. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.