Ta oferta pracy jest nieaktualna od 165 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Quality Assurance Manager

 • Bielany Wrocławskie (pow. wrocławski), dolnośląskie pokaż mapę
 • Kierownik
 • 05.06.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

     

  Hi-P Poland deals in the production of the highest quality plastic parts, contractual assembly of small household appliances and production of parts for the automotive industry. We are a modern, well-organized production company located on the outskirts of Wroclaw.  We are looking for our team

  Quality Assurance Manager nr ref.23/18
  Miejsce pracy: Wrocław (okolice), Bielany Wrocławskie (pow. wrocławski)

   

  Main responsibilities:

  • Providing and coordinating all quality assurance activities aimed at achieving a comprehensive quality in existing systems, procedures, standards, materials, finished products and fulfils customer’s expectations and customer’s satisfaction in TQCS (technology, quality, cost, delivery);
  • Project management aiming at implementation, improvement and maintenance of a high level of quality of products;
  • Supervising the proces of customers’ complaints and taking care of reaching permanent full satisfaction of a client;
  • Responsibility for the supplier steering regarding the fulfillment of the product relevant specifications;
  • Assesing of the feasibility study of our suppliers for launch readiness;
  • Preparing and carrying out internal external audits actively;
  • Overseeing the process of certification of a plant and products;
  • Having oversight over new products and technologies, introducing new processes and corrective methods of improvement;
  • Intorducing corrective actions eliminating threads to the quality of organization;
  • Active promoting and spreading awareness of the quality among all members in the organization;
  • Managing a team of subordinate employees.

  Requirements:

  • Master Degree in technical area;
  • At least 5 years of working experience in the field of quality management on a managerial position in automotive industry;
  • Knowledge of ISO standards, experience in conducting internal and external audits (including IATF 16949, ISO 9001 and OHSAS 18001);
  • Knowledge of QA processes/ techniques and QA measurement methodology;
  • Knowledge of tools used to analyze and improve quality FMEA, SPC, Lean Manufacturing, APQP, Minitab, VDA;
  • Flunet in English, ability to use freely in a multinational environment;
  • Ability to manage a team and motivate people to achieve ambitious goals;
  • Consistency and determination in achieving set business goals and introducing changes and actions in order to improve quality;
  • Excellent listening and negotiation skills
  • Stress resistance, the ease in interacting, self-assurance, strong communication skills, strong problem-solving skills and multitasking skills.

  We offer:

  • Responsible and challenging tasks in international workplace;
  • Employment on the basis of contract;
  • Opportunity for professional development in an international environment and for increasing your abilities and skills in various areas;
  • Attractive salary based on your professional experience and skills and benefits.

  JAK APLIKOWAĆ?
  Osoby zainteresowane spełniające kryteria, prosimy o przesłanie CV w pliku PDF opisanego wg wzoru: Nazwisko_Imię_CV wraz z podaniem numeru ref.w temacie wiadomości za pomocą przycisku APLIKUJ

  aplikuj
  bottom hi-p.pl
  bottom

  Na podstawie art. 13 RODO informuję, iż:

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hi-P Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Magazynowa 8 (tel. 71 71 00 505).

  Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia rekrutacji, a następnie (w przypadku pozytywnego zakończenia rekrutacji) w celu zatrudnienia.

  Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacji jest:

  1)       art. 221 Kodeksu pracy w zakresie podania: imienia (imion) i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia;

  2)       cel wynikający z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, związanych z zatrudnieniem, w szczególności z koniecznością możliwości skontaktowania się z Panem/Panią w razie potrzeby: numer telefonu lub adres e-mail;

  3)       wyraźna zgoda wyrażona w klauzuli zamieszczonej w CV w zakresie wszystkich innych podanych danych, takich jak np.: zdjęcie, zainteresowania, umiejętności, adres e-mail, numer telefonu.

  Podanie przez Panią/ Pana imienia (imion) i nazwiska, wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, adresu e-mail lub numeru telefonu w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania w/w danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego a CV zostanie zniszczone.

  W przypadku umieszczenia w CV danych, których podstawą przetwarzania jest zgoda (np. zdjęcie) i braku wyraźnej zgody (stosowanej klauzuli) w CV o zgodzie na przetwarzanie takich danych, CV nie będzie mogło zostać rozpatrzone i zostanie zniszczone.

  Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, których podstawą jest zgoda w dowolnym momencie, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, kontaktując się z nami pod adresem [email protected]

  Ponadto ma Pani/Pan prawo do uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu.

  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV. W przypadku zatrudnienia Pani/Pana, dane z CV zostaną wykorzystane do czynności związanych z zatrudnieniem, o których szczegółowo zostanie Pani/Pan wtedy poinformowany.

  Za Pani/Pana zgodą w okresie 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Administratora.

  Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, ani nie będą transferowane do krajów trzecich, ani organizacji międzynarodowych.

  Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez   Hi-P Poland Sp. z o.o., Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, ul. Magazynowa 8 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko zawarte w ogłoszeniu”.

  Jeśli wyraża Pani/ Pan  również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o dołączenie dodatkowej zgody o następującej treści:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Hi-P Poland Sp. z o.o., Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, ul. Magazynowa 8 na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska”.

  Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawienia, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.