BIWKRP//08/2020

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

Prosimy o umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych następujących oświadczeń i zgód:

 1. Oświadczam, iż zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej, która stanowi integralną treść ogłoszenia o pracę
 2. W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k. prosimy o umieszczenie następującej zgody:
  Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji przez Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k. przez okres 1 roku od zakończenia aktualnej rekrutacji (do dnia 30-09-2021 r.).

Ponadto w przypadku podania w dokumentach rekrutacyjnych danych szczególnej kategorii (danych dotyczących pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej)

prosimy o wyrażenie zgody na ich przetwarzanie poprzez umieszczenie następującej zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych szczególnej kategorii zawartych w dokumentach rekrutacyjnych przez administratora danych tj. Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (53-012 Wrocław), ul. Wyścigowa 56i, KRS 0000773314, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (53-012 Wrocław), ul. Wyścigowa 56i, KRS 0000773314,
 1. Wszelkie informacje dotyczące procesów przetwarzania danych osobowych można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych pod ww. adresem lub emailem: [email protected] lub pisemnej: Inspektor Ochrony Danych Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. k., ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław.
 2. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, na podstawie Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. C RODO), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej poprzez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w dokumentach rekrutacyjnych i ich przesłaniu do administratora (art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 4 pkt 11 RODO), do momentu przyjęcia lub odrzucenia oferty pracy/współpracy przez wybranego kandydata. Jeżeli kandydat wyraził odrębną zgodę (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji przez zamieszczenie odpowiedniej zgody, dane te będą przetwarzane przez okres 1 roku od zakończenia rekrutacji.
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 4. Twoje dane będą udostępnione: podmiotom współpracującym z administratorem w związku z realizacją umowy, w tym podmiotowi zajmującemu się profesjonalną obsługą prawną; podmiotom zewnętrznym zapewniającym wsparcie z zakresu IT; podmiotom uprawnionym do ich uzyskania, jeśli przepisy prawa tego wymagają;
 5. Prawa, jakie Tobie przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych: dostęp do swoich danych w tym potwierdzenia ich przetwarzania, otrzymania kopii danych i informacji o ich przetwarzaniu (art. 15 RODO), (2) sprostowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO), (3) usunięcia danych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne dla celów przetwarzania (art. 17 RODO), (4) ograniczenia przetwarzania danych w przypadku zgłoszenia, że: (a) dane są nieprawidłowe – do czasu ich sprawdzenia (b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a wnioskodawca sprzeciwia się ich usunięciu (c) Administrator nie potrzebuje już danych, a wnioskodawca potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 18 RODO), (5) przenoszenia danych, w tym otrzymania ich w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub żądania ich przesłania innemu Administratorowi (art. 20 RODO), (6) wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności marketingu bezpośredniego i wobec dokonanego w tych celach profilowania (art. 21 RODO), (7) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 RODO).
 6. W celu skorzystania z uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem (np. składając wniosek na skrzynkę mailową: [email protected]) i wskazanie prawa, z którego chcesz skorzystać.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO. Więcej informacji dotyczących tego uprawnienia dostępne pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

Radca Prawny – Adwokat

Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. k.O firmie

 • Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

 • Ważna jeszcze 23 dni
  do: 29 sie 2020
 • Specjalista (Mid / Regular)

Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. k. z siedzibą we Wrocławiu w związku z dynamicznym rozwojem i planowanym rozpoczęciem działania biur terenowych poszukuje kandydatów na stanowisko:

Radca Prawny – Adwokat
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Nr ref.: BIWKRP//08/2020

Kancelaria specjalizuje się w sprawach uzyskiwania świadczeń na rzecz Konsumentów od podmiotów rynku finansowego.

 

Zakres obowiązków:

 • sporządzanie pism procesowych w postępowaniu cywilnym, informacji prawnych i innych dokumentów związanych z działalnością Kancelarii
 • udział w rozprawach,
 • analizowanie i kompletowanie dokumentacji niezbędnej do prowadzenia sprawy,
 • kontakt z Klientem,

Wymagania:

 • uprawnienia zawodowe adwokata/radcy prawnego, rozpoczęta aplikacja adwokacka/ radcowska,
 • dobra znajomość prawa cywilnego oraz procedury cywilnej,
 • doświadczenie zawodowe w dochodzeniu roszczeń od podmiotów rynku finansowego będzie dodatkowym atutem,
 • umiejętność samodzielnego sporządzania pism procesowych,
 • bardzo dobra znajomość MS Office,
 • mile widziane doświadczenie w pracy w kancelarii lub w instytucji bankowej,
 • umiejętność ustalania priorytetów i pracy pod presją czasu,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • prawo jazdy kat. B będzie dodatkowym atutem,
 • zdolność analitycznego myślenia.

Oferujemy:

 • atrakcyjne warunki zatrudnienia,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji w podmiocie należącym do grupy kapitałowej spółki notowanej na GPW,
 • przyjazną atmosferę pracy w ambitnym zespole,
 • miejsce pracy zlokalizowane w budynku dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV klikając w przycisk aplikowania 
z podanym w temacie nr ref.: BIWKRP//08/2020 
 
Rekrutację możemy zakończyć przed upływem terminu publikacji ogłoszenia.
 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. k. z siedzibą we Wrocławiu w związku z dynamicznym rozwojem i planowanym rozpoczęciem działania biur terenowych poszukuje kandydatów na stanowisko:

Radca Prawny – AdwokatNumer ref.: BIWKRP//08/2020

Kancelaria specjalizuje się w sprawach uzyskiwania świadczeń na rzecz Konsumentów od podmiotów rynku finansowego.

 

Zakres obowiązków:

 • sporządzanie pism procesowych w postępowaniu cywilnym, informacji prawnych i innych dokumentów związanych z działalnością Kancelarii
 • udział w rozprawach,
 • analizowanie i kompletowanie dokumentacji niezbędnej do prowadzenia sprawy,
 • kontakt z Klientem,

Wymagania:

 • uprawnienia zawodowe adwokata/radcy prawnego, rozpoczęta aplikacja adwokacka/ radcowska,
 • dobra znajomość prawa cywilnego oraz procedury cywilnej,
 • doświadczenie zawodowe w dochodzeniu roszczeń od podmiotów rynku finansowego będzie dodatkowym atutem,
 • umiejętność samodzielnego sporządzania pism procesowych,
 • bardzo dobra znajomość MS Office,
 • mile widziane doświadczenie w pracy w kancelarii lub w instytucji bankowej,
 • umiejętność ustalania priorytetów i pracy pod presją czasu,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • prawo jazdy kat. B będzie dodatkowym atutem,
 • zdolność analitycznego myślenia.

Oferujemy:

 • atrakcyjne warunki zatrudnienia,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji w podmiocie należącym do grupy kapitałowej spółki notowanej na GPW,
 • przyjazną atmosferę pracy w ambitnym zespole,
 • miejsce pracy zlokalizowane w budynku dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV klikając w przycisk aplikowania 
z podanym w temacie nr ref.: BIWKRP//08/2020 
 
Rekrutację możemy zakończyć przed upływem terminu publikacji ogłoszenia.
 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Ogłoszenie archiwalne