Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Radca Prawny / Adwokat

PKP S.A.

 • Gdańsk

  Gdańsk, pomorskie
 • ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • kontrakt B2B
 • część etatu
 • specjalista (Mid / Regular)

Twój zakres obowiązków

 • doradztwo prawne na rzecz spółki w zakresie stałej obsługi prawnej Oddziału w Gdańsku, w tym w szczególności:

 • sporządzanie projektów pism, umów oraz innych oświadczeń;

 • opiniowanie i negocjowanie warunków umów;

 • udział w spotkaniach wewnętrznych i zewnętrznych;

 • reprezentowanie Spółki w postępowaniach sądowych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych, w tym w szczególności w sprawach związanych z eksploatacją oraz komercjalizacją nieruchomości, jak również mających na celu uregulowanie stanu prawnego nieruchomości;

 • przygotowywanie ugód oraz porozumień z kontrahentami;

 • sporządzenie opinii prawnych;

 • bieżące doradztwo prawne w szczególności w zakresie prawa nieruchomości, w tym dotyczące sprzedaży, oddania nieruchomości do korzystania, regulacji stanu prawnego, ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych oraz spraw mieszkaniowych;

 • bieżące wsparcie dla wewnętrznych komórek Oddziału Spółki.

Nasze wymagania

 • doświadczenie w wykonywaniu zawodu radcy prawnego/adwokata,

 • doświadczenie w prowadzeniu postępowań cywilnych, administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych z zakresu prawa nieruchomości;

 • wysoki poziom wiedzy z dziedziny prawa cywilnego, gospodarczego oraz administracyjnego, w szczególności w zakresie spraw związanych z zarządzaniem nieruchomościami;

 • dyspozycyjność - obsługa prawna w wymiarze co najmniej 3 dni w tygodniu w formie dyżuru stacjonarnego w siedzibie Oddziału;

 • dokładność i sumienność;

 • zdolność organizacji własnego czasu pracy;

 • odporność na stres;

 • samodzielność;

 • komunikatywność.

To oferujemy

 • współpracę na podstawie umowy cywilnoprawnej (b2b);

 • interesującą i pełną wyzwań pracę;

 • przyjazną atmosferę;

 • współpracę z firmą z bogatymi tradycjami.