Ta oferta pracy jest nieaktualna od 11 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Radca prawny - Adwokat

 • Kraków, małopolskie
 • Specjalista
 • 16.04.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  KANCELARIA PRAWNA CHAŁAS I WSPÓLNICY

  poszukuje do stałej współpracy

  Radca prawny / Adwokat
  Miejsce pracy: Kraków
  Nr ref.: RPA - 04/2019

  WYMAGANIA:

  • minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze podmiotów korporacyjnych oraz prowadzeniu procesów sądowych,
  • umiejętność trafnej analizy sytuacji prawnej, budowania wariantowych strategii, oceny równoległych skutków proponowanych rozwiązań w powiązanych obszarach prawnych,
  • analityczny sposób myślenia i umiejętności formułowania myśli i pism w sposób jasny i rzeczowy, z nawykiem dbałości o poziom merytoryczny i językowy,
  • swobodna komunikacja w języku angielskim, w tym znajomość terminologii prawniczej,
  • samodzielność i dobra organizacja pracy,
  • umiejętność budowania relacji biznesowych z Klientami,
  • chęć budowy umiejętności sprzedażowych usług prawnych.

  OFERUJEMY:

  • udział w interesujących procesach sądowych ,
  • pracę w zespole doświadczonych prawników,
  • atrakcyjne wynagrodzenie wraz z systemem premiowym,
  • ubezpieczenie Medicover,
  • dostęp do karty MultiSport,
  • pakiet szkoleń wewnętrznych,
  • pracę w oparciu o pakiet G-Suite.

  Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu wraz z listem motywacyjnym w języku polskim i angielskim za pomocą Aplikuj. Prosimy o zamieszczenie klauzuli o ochronie danych osobowych oraz o podanie nr ref.: RPA - 04/2019 w tytule e-maila.
  Szanowna Pani/Szanowny Panie
   
  W imieniu Kancelarii Prawnej „J. Chałas i Wspólnicy” spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie dziękujemy za przesłaną do Naszej Kancelarii Pani/Pana aplikację.
  Jednocześnie, w związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1), zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że:
  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Kancelaria Prawna „J. Chałas i Wspólnicy” spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 45, 00-845 Warszawa. Kontakt mailowy pod adresem: [email protected]
  2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
  a)       przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko Prawnika, w oparciu zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w zakresie niewymienionym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, ani innych przepisach szczególnych znajdujących zastosowanie zgodnie z art. 221 § 4 Kodeksu pracy, a także w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) oraz c) RODO, w zakresie wskazanym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne, zgodnie z art. 221 § 4 Kodeksu pracy,
  b)      wprowadzenia danych osobowych do bazy Administratora i ich przetwarzania na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych w oparciu zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Pana/Pani dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe trzem grupom odbiorców: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków, podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych oraz innym odbiorcom danych np. firmie rekrutacyjnej, kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym.
   
  1. Pana/Pani dane osobowe wskazane w pkt 2 a) powyżej będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane stanowisko, bądź do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie w tym celu, w zakresie, w jakim przetwarzane są one na podstawie zgody, a dane osobowe wskazane w pkt 2 b) powyżej będą przetwarzane okres 12 miesięcy, albo do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie w tym celu.
  2. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
  3. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w zakresie pkt 2 b) w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: [email protected], co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  4. Na działania Administratora przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych, o których mowa w pkt 2 a) powyżej w zakresie wskazanym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne, zgodnie z art. 221 § 4 Kodeksu pracy jest niezbędne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, jest Pan/Pani zobowiązany do ich podania, a ich niepodanie uniemożliwia należyte przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego.
  6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych, o których mowa w pkt 2 a) w zakresie niewymienionym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, ani innych przepisach szczególnych znajdujących zastosowanie zgodnie z art. 221 § 4 Kodeksu pracy oraz danych osobowych, o których mowa w pkt 2 b) powyżej jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, umownym ani warunkiem zawarcia umowy.
  7. W stosunku do Pana/Pani nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
   
  Z poważaniem,
  Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy