Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Radca Prawny/Adwokat

NDIO firmie

NDI

Powstańców Warszawy 19

Sopot

Twój zakres obowiązków

 • Analiza dokumentacji przygotowywanej na potrzeby ubiegania się o zamówienia publiczne, sporządzanie odwołań i przystąpień, reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą;

 • Sporządzanie umów dla każdego pionu i weryfikacja otrzymywanych propozycji umów pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz zabezpieczenia interesów Grupy NDI, jak również wskazywanie potencjalnych ryzyk i sposobów ich eliminacji lub ograniczenia;

 • Bieżąca obsługa prawna, opiniowanie i tworzenie pism, tworzenie opinii prawnych oraz umów;

 • Udział w negocjacjach umów z podmiotami zewnętrznymi;

 • Prowadzenie spraw sądowych i egzekucyjnych;

 • Reprezentowanie przed sądami powszechnymi i polubownymi;

 • Ustalanie strategii działania dla przyjętych spraw.

Nasze wymagania

 • Co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy jako radca prawny/adwokat, zwłaszcza w pracy jako in-house lawyer;

 • Praktyczne doświadczenie w zakresie prawa zamówień publicznych (w tym w ostatnich dwóch latach), w szczególności związane z przygotowywaniem ofert i reprezentacją przed KIO;

 • Doświadczenie w samodzielnym (tj. jako radca prawny lub adwokat) prowadzeniu sporów sądowych w sprawach gospodarczych, przede wszystkim budowlanych; doświadczenie w arbitrażu będzie dodatkowych atutem;

 • Praktyczne doświadczenie w zakresie budowlanego procesu inwestycyjnego, prawa cywilnego (materialnego i procesowego), gospodarczego, w tym z zakresu prawa handlowego, mile widziana jest również praktyczna znajomość prawa podatkowego i autorskiego;

 • Samodzielność, terminowość, rzetelność, odpowiedzialność za powierzone zadania oraz pełnioną funkcję, wykazywanie inicjatywy, kreatywność i umiejętność sprawnego i szybkiego rozwiązywania problemów;

 • Umiejętność pracy zarówno samodzielnie, jak i w zespole;

 • Umiejętność pracy pod presją czasu;

 • Wpisanie na listę adwokatów, bądź radców prawnych i posiadanie pełnych uprawnieć do samodzielnego wykonywania zawodu;

 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, w tym języka prawniczego, umożliwiającej swobodną pracę z tekstami prawnymi;

 • Dostępność w pełnym wymiarze czasu pracy w ciągu całego miesiąca.

To oferujemy

 • Umowa B2B

 • Akademia NDI (szkolenia wewnętrzne oraz zewnętrzne)

 • Karta multisport

 • Opieka medyczna

 • Ubezpieczenie grupowe

 • Fundusz socjalny

 • Mikołajki dla dzieci

 • Wysokie standardy BHP (Jesteśmy członkiem zrzeszonym Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie)

 • Wspieramy kulturę

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • ubezpieczenie na życie

 • elastyczny czas pracy

 • spotkania integracyjne

Grupa NDI zainteresowana jest tylko współpracą na wyłączność; nie jesteśmy zainteresowani zewnętrzną obsługą prawną, współpracą zdalną, w niepełnym wymiarze czasu pracy ani współpracą z aplikantami.