Oferta pracy

Radca Prawny - Adwokat

Samsung Electronics Polska

Samsung Electronics Polska

Postępu 14

Mokotów

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów, polityk, instrukcji, regulaminów i innych dokumentów prawno-organizacyjnych w ramach Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.,

 • udzielanie klientom wewnętrznym konsultacji prawnych w zakresie stosowania powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

 • sporządzanie opinii prawnych, w tym opinii projektów przepisów wewnętrznych Spółki oraz projektów umów,

 • przygotowywanie bieżących i okresowych raportów wewnętrznych związane z funkcjonowaniem statutowych organów Spółki,

 • bieżąca komunikacja i współpraca z zespołem działu prawnego.

Nasze wymagania

 • 4-5 lat doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku (mile widziane doświadczenie w firmie o globalnym zasięgu w dziale prawnym lub w międzynarodowej kancelarii prawnej),

 • doświadczenie z zakresu szeroko pojętego prawa gospodarczego, cywilnego,

 • dobra znajomość prawa konkurencji i ochrony konsumentów będzie dodatkowym atutem,

 • uprawnienia do samodzielnego wykonywania zawodu (uprawnienia radcy prawnego/adwokata),

 • umiejętność analitycznego myślenia i praktycznego podejścia do rozwiązywania problemów,

 • wysoka komunikatywność i kultura osobista i doskonała organizacja pracy,

 • zdolności do samodzielnego działania, pracy pod presją czasu,

 • dokładność i terminowość w realizacji zadań,

 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

To oferujemy

 • zatrudnienie na atrakcyjnych warunkach u lidera nowych technologii (kontrakt B2B),

 • pracę w modelu hybrydowym,

 • ciekawe projekty i pracę z profesjonalistami, którzy chętnie dzielą się wiedzą,

 • pracę w firmie o globalnym zasięgu, o ugruntowanej pozycji na rynku.