Oferta pracy

Radca Prawny

Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A.O firmie

Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A.

Mechaników 9

Gliwice

Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. są producentem ciężkich pojazdów gąsienicowych o przeznaczeniu wojskowym i cywilnym. Wchodzą w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Radca Prawny

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • sporządzanie opinii prawnych, informacji o obowiązujących i projektowanych regulacjach prawnych oraz realizowanie specjalistycznej obsługi prawnej dla komórek organizacyjnych spółki
 • opiniowanie i przygotowywanie projektów umów handlowych, zapytań ofertowych oraz zamówień, a także dokumentów wewnętrznych spółki tj. zarządzenia, regulaminy, instrukcje i procedury itp.
 • analiza ryzyk prawnych spółki oraz opracowanie i wdrożenie rekomendacji w zakresie mitygacji tych ryzyk
 • uczestniczenie w negocjacjach kontraktów zawieranych przez spółkę
 • opracowywanie analiz prawnych przedsięwzięć na zlecenie Zarządu
 • podejmowanie działań w celu zapewnienia zgodności formalno-prawnej i należytego zabezpieczenia interesów Spółki

WYMAGANIA

 • tytuł radcy prawnego
 • dostępność w pełnym wymiarze czasu pracy w ciągu całego miesiąca - warunek kluczowy
 • bardzo dobra znajomość zagadnień prawnych z obszaru Kodeksu spółek handlowych, Prawa Cywilnego, Prawa zamówień publicznych, etc.
 • mile widziane doświadczenie w obsłudze spółek Skarbu Państwa
 • doświadczenie w samodzielnym opracowaniu i negocjowaniu umów i wzorców umownych w prawie gospodarczym
 • doświadczenie w zakresie weryfikacji, opiniowania i przygotowania aktów wewnętrznych Spółki
 • samodzielność w działaniu i umiejętność współpracy z tzw. klientem wewnętrznym oraz umiejętność pracy w zespole
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w tym prawniczego i biznesowego)
 • wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i zdolność analitycznego myślenia
 • sumienność, dokładność i terminowość w zakresie realizowanych działań
 • wysokie standardy etyki i kultury osobistej
 • prawo jazdy kat. B

OFERUJEMY

 • umowę o pracę na pełen etat
 • interesująca pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie
 • prywatną opiekę medyczną oraz możliwość zakupu karty sportowej
 • atrakcyjny fundusz świadczeń socjalnych

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

Ogłoszenie archiwalne