Oferta pracy

Radca Prawny

PSE S.A.O firmie

PSE S.A.

Warszawska 165

Konstancin-Jeziorna

Technologie, których używamy

System operacyjny

Twój zakres obowiązków

 • przygotowywanie umów dla postępowań zakupowych prowadzonych w PSE S.A., w tym na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, udział w negocjowaniu umów,

 • doradztwo w zakresie postępowań zakupowych, w tym na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych,

 • przygotowywanie opinii prawnych związanych z realizacją umów, ich aneksowaniem, w tym umów zawartych w reżimie Prawa zamówień publicznych,

 • przygotowywanie opinii prawnych związanych z oceną zasadności naliczania kar umownych, w tym związanych ze zwłoką w wykonaniu zamówienia,

 • przygotowywanie dokumentów i korespondencji związanej z obowiązkami wynikającymi z ustawy o dostępie do informacji publicznej,

 • udział w opracowywaniu i konsultowaniu wewnętrznych aktów normatywnych PSE S.A.,

 • świadczenie pozostałej pomocy prawnej zgodnie z ustawą z 6 lipca 1982 o radcach prawnych., w ramach Biura Prawnego PSE S.A.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe prawnicze oraz wpis na listę radców prawnych,

 • co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w samodzielnym przygotowywaniu umów oraz w stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych,

 • doświadczenie w reprezentowaniu wykonawców lub zamawiających w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą,

 • doświadczenie w przygotowywaniu umów na dostawę, wdrożenie i utrzymanie systemów informatycznych – pożądane,

 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1 – Intermediate.