Oferta pracy

Radca Prawny - Koordynator Zespołu Procesowego i Zamówieniowego

Budimex SA

Budimex SA

Siedmiogrodzka 9

Wola

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • przygotowywanie oraz prowadzenie postępowań sądowych/arbitrażowych o szczególnym znaczeniu lub o znacznej wartości;

 • rozdział zadań pomiędzy radców prawnych z Zespołu Procesowego i Zamówieniowego oraz koordynacja ich bieżącej pracy;

 • nadzór nad postępowaniami sądowymi oraz odwoławczymi prowadzonymi przez radców prawnych z Zespołu Procesowego i Zamówieniowego, raportowanie ich przebiegu;

 • bieżące współdziałanie z jednostkami wewnętrznymi spółki w celu gromadzenia, oceny oraz weryfikacji materiału będącego podstawą przygotowania, wniesienia pism procesowych oraz dalszego prowadzenia środków zaskarżania;

 • koordynowanie działań i współpracy związanych z przygotowywaniem oraz prowadzeniem postępowań sądowych/arbitrażowych/odwoławczych we współpracy z zewnętrznymi Kancelariami Prawnymi, ekspertami i biegłymi;

 • współdziałanie z radcami prawnymi z Zespołu Radców Prawnych oraz w Pionie Produkcji, przygotowującymi oraz prowadzącymi postępowania sądowe/arbitrażowe, udzielanie im wsparcia poprzez konsultacje, dzielenie się doświadczeniem, rozwiązaniami/pomysłami, wypracowanymi wzorami;

 • zapewnienie spójności działań spółki w ramach postępowań przed sądami powszechnymi oraz Krajową Izbą Odwoławczą, uczestniczenie w procesie konsultacji społecznych aktów prawnych oraz w spotkaniach i konferencjach dot. rozwiązań branżowych oraz postępowania przed sądami i Krajową Izbą Odwoławczą;

 • ustalanie celów rozwojowych dla oraz ocena okresowa (w tym omawianie założeń, wyników i ustaleń) radców prawnych z Zespołu Procesowego i Zamówieniowego;

 • gromadzenie, analiza informacji nt. przedmiotu i przebiegu wszystkich postępowań sądowych/arbitrażowych i odwoławczych prowadzonych z udziałem spółki, przygotowywanie na ich podstawie stosownych informacji, odpowiedzi, zestawień;

 • przygotowanie nowego w ramach spółki Rejestru Spraw Sądowych i Odwoławczych, organizacja, opieka oraz nadzór nad przebiegiem praktyk studenckich w Zespole Radców Prawnych;

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe prawnicze oraz wpis na listę radców prawnych;

 • przynajmniej 10-letnie doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu sporów sądowych przed sądami powszechnymi (głównie w zakresie budowlanego procesu inwestycyjnego);

 • przynajmniej 5 -letnie doświadczenie w przygotowywaniu odwołań, przystąpień, skarg oraz w świadczeniu zastępstwa procesowego przed Krajową Izbą Odwoławczą (głównie w zakresie budowlanego procesu inwestycyjnego);

 • doświadczenie w koordynowaniu pracą radców prawnych;

 • doświadczenie w postrzeganiu i ocenie szans w poszczególnych stadiach postępowania;

 • praktyczna znajomość procedury cywilnej potwierdzonej udziałem w sporach o łącznej wartości, co najmniej 30 mln zł oraz form ADR, tj. negocjacji, mediacji i arbitrażu - jako alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów;

 • praktyczna znajomość prawa materialnego cywilnego w zakresie zobowiązań, w tym w szczególności umów nazwanych mających zastosowanie w procesie inwestycyjnym, a także ustaw branżowych (prawa zamówień publicznych w tym orzeczeń KIO w zakresie odnoszącym się do organizacji, pozyskiwania i realizacji robót budowlanych), jak i wzorów i procedur „FIDIC”;

 • rozwinięte umiejętności analityczne i organizacyjne w tym współdziałania z prawnikami kancelarii zewnętrznych, ekspertami, biegłymi oraz kadrą inżynierską;

 • komunikatywność, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem oraz umiejętność pracy w zespole;

 • umiejętność wystąpień publicznych oraz obrony własnej argumentacji;

 • znajomość języka angielskiego, co najmniej na poziomie B2, szczególnie terminologii prawniczej;

 • dobra znajomość obsługi pakietu MS Office oraz prawa jazdy kat. B;

To oferujemy

 • możliwość zdobycia doświadczenia oraz rozwój w strukturze naszej organizacji

 • opiekę medyczną w prywatnych placówkach medycznych oraz bogaty pakiet socjalny (ubezpieczenie na życie, karnet na zajęcia rekreacyjno-sportowe)

 • pracę w przyjaznym i zaangażowanym zespole

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • ubezpieczenie na życie

 • program rekomendacji pracowników

 • możliwość uzyskania uprawnień

 • dzień wolny w urodziny/imieniny

 • system premiowy

 • wymiany międzynarodowe

 • szkolenia dla pracowników

 • kursy językowe

 • wolontariat pracowniczy

Budimex SA

Budimex SA to największa i najbardziej dynamiczna spółka giełdowa działająca w branży budowlanej w Polsce nieprzerwanie od 1968r.

Naszym głównym udziałowcem jest Ferrovial – światowy lider w infrastrukturze transportowej zatrudniający ponad 70 000 pracowników i działający w ponad 15 krajach na świecie. Mając status generalnego wykonawcy realizujemy inwestycje w sektorach budownictwa: kubaturowego, przemysłowego, energetycznego i infrastrukturalnego.

Przewiń do profilu firmy