Ta oferta pracy jest nieaktualna od 190 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Radca Prawny

 • Nowy Dwór Mazowiecki, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 14.06.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Jesteśmy dużą polską firmą o ugruntowanej, stabilnej pozycji na rynku. Realizujemy inwestycje na terenie całej Polski, w ponad 50 lokalizacjach. Specjalizujemy się w szeroko pojętym budownictwie. W związku z bezustannym rozwojem naszej Firmy poszukujemy chętnych, zaangażowanych i nastawionych na osiągnięcie celu osób, które lubią podejmować nowe wyzwania.
  Radca Prawny
  Miejsce pracy: Nowy Dwór Mazowiecki
  Region: mazowieckie

  Opis stanowiska:

  • Zastępstwo procesowe przed sądami i innymi organami orzekającymi,
  • Doradztwo prawne w zakresie działalności spółki,
  • Opiniowanie projektów umów, aneksów, porozumień, uchwał itp. w zakresie działalności spółki
  • Udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych
  • Uczestniczenie w posiedzeniach zarządu spółki i radcy nadzorczej spółki
  • Inne wynikające z ustawy o radcach prawnych.

  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe prawnicze
  • Uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego potwierdzone wpisem na listę radców prawnych
  • Doświadczenie w świadczeniu obsługi prawnej spółek prawa handlowego
  • Doświadczenie w obsłudze prawnej inwestycji budowlanych,
  • Bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy, prawa zamówień publicznych, prawa gospodarczego, handlowego i budowlanego
  • Umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, duża komunikatywność, samodzielność w wykonywaniu powierzonych czynności, bardzo dobra organizacja pracy, sumienność, rzetelność, odporność na stres.

  Oferujemy:

  • Interesującą i pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
  • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
  • Pakiet socjalny: karta Mulrisport, ubezpieczenie grupowe, ZFŚS, dofinansowanie do wyjazdów urlopowych
  • Niezbędne narzędzia pracy
  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikajac w przycisk aplikowania.
  AMW SINEVIA SP. Z O.O.
  ul. Paderewskiego 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, tel. +48 22 101 21 00 do 03 wew. 100, 101, fax: +48 22 101 21 04, e-mail: [email protected]
  NIP: 701-03-03-102, REGON: 142989877, KRS: 0000392868, Kapitał Zakładowy 51 347 000.00 zł
  KLAUZULA INFORMACYJNA WS. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/679 – ogólne rozporządzenie o ochronie danych” (dalej jako: RODO), spółka AMW Sinevia Sp. z o.o. niniejszym informuje, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AMW Sinevia Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. I. Paderewskiego 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, KRS: 0000392868;
  2. Inspektorem Ochrony Danych w AMW Sinevia Sp. z o.o. jest Pani Krystyna Antoszkiewicz, e-mail: [email protected], tel.: 607 403 670;
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f), art. 9 ust. 2 lit. b) RODO oraz art. 22 (1) Kodeksu Pracy, w celach związanych z procesem rekrutacji do AMW SINEVIA;
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą uprawnione podmioty, które zwrócą się z uzasadnionym wnioskiem o udostępnienie Pani/Pana danych osobowych;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z procesu rekrutacji;
  6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia i bycia zapomnianym po upływie okresu o którym mowa w ust. 5 powyżej, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
  8. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji prowadzonego przez AMW SINEVIA.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą profilowane.