Oferta pracy

Radca Prawny

Strauss Cafe Poland Sp. z o.o.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

Strauss Cafe Poland Sp. z o.o.

Poznańska 50

Poznań

Jesteśmy międzynarodową firmą działającą w branży FMCG i AFH.
W naszym portfolio posiadamy rozpoznawalne marki o ugruntowanej pozycji na polskim rynku.
Obecnie poszukujemy pracownika na stanowisko:
Radca Prawny
Miejsce pracy: Swadzim k. Poznania

Zadania Radcy Prawnego:

 • bieżąca obsługa prawna we wszystkiego rodzaju sprawach związanych z funkcjonowaniem Spółki
 • konsultowanie, redagowane, weryfikacja i akceptacja umów pod względem formalno – prawnym (głównie obszar Sprzedaży, Marketingu, Zakupów, Produkcji)
 • prowadzenie spraw statutowych Spółki (uchwały, WZW)
 • doradztwo w obszarze ochrony danych osobowych oraz modelowanie i dokumentowanie procesów Spółki zgodnie z wytycznymi RODO
 • prowadzenie i doradztwo w bieżących sprawach związanych z prawem spółek handlowych, prawem autorskim, postępowaniem administracyjnym, prawem pracy, prawem cywilnym
 • przygotowywanie opinii prawnych na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne, współpraca międzynarodowa z Działem Prawnym w Grupie Strauss
 • reprezentowanie Spółki przed organami oraz instytucjami zewnętrznymi

Wymagania:

 • uprawnienia radcy prawnego i wpis na listę radców prawnych,
  niekaralność
 • znajomość prawa, w tym szczególnie prawa gospodarczego,
  prawa spółek handlowych, prawa cywilnego, prawa pracy,
  preferowana dobra znajomość prawa autorskiego i znaków
  towarowych
 • wiedza oraz doświadczenie w obszarze ochrony danych
  osobowych
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • biznesowe i proaktywne podejście

Oferujemy:

 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, w zespole pełnym pasji
  i zaangażowania w działaniu
 • możliwość uczestnictwa w międzynarodowych projektach
 • program kafeteryjny – bilety do kina, bilety do teatru, karta sportowa
 • szeroki pakiet socjalny, w tym m.in.: prywatną opiekę medyczną
 • narzędzia pracy: samochód, laptop, telefon

Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Strauss Cafe Poland Sp. z o.o.

Dane osobowe osób ubiegających się o zatrudnienie są przetwarzane na podstawie:

 1. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,RODO”), tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy o pracę, w tym na podstawie art. art. 221 § 1 w zw. z art. 211 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy („Kodeks pracy”),
 2. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wykonania przez administratora danych ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności obowiązku pozyskania danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie na podstawie art. 221 § 1 w zw. z art. 211 § 4 Kodeksu pracy,
 3. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest na przykład zapewnienie administratorowi możliwości odpierania ewentualnych roszczeń,
 4. 6 ust. 1 lit. a) RODO - w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii udostępnianych z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO oraz innych danych osobowych udostępnianych przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie z jej własnej inicjatywy, jak również w przypadku wyrażenia przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie zgody na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Dane osobowe osób ubiegających się o zatrudnienie będą przetwarzane przez okres prowadzenia rekrutacji, jak również przez okres wymagany przepisami prawa oraz okres wygaśnięcia ewentualnych roszczeń lub:

 • w odniesieniu do danych osobowych udostępnianych z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie, na podstawie zgody tej osoby – do momentu skutecznego wycofania zgody przez tę osobę,
 • w przypadku wyrażenia przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji – przez okres […] miesięcy od dnia ich pozyskania przez administratora.

Podanie przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie następujących danych osobowych:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • wykształcenie,

jest warunkiem nawiązania stosunku pracy z administratorem.

Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych, o których mowa w pkt. 1-6 powyżej w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia.

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie może z własnej inicjatywy udostępnić pracodawcy dane osobowe inne niż wskazane w pkt. 1-6 powyżej, na podstawie zgody.

Osobom ubiegającym się o zatrudnienie przysługuje prawo żądania dostępu do dotyczących ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz przeniesienia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z ww. informacją.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy