Administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych jest Pelion S.A. z siedzibą w Łodzi (ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, tel.: + 48 42 200 74 68) (Pelion). W Pelion powołany został Inspektor Ochrony Danych, dane kontaktowe: e-mail [email protected] Przekazane Pelion S.A. dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego oraz – w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody – w celu przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych w okresie roku od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pan/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania. Oświadczenia w zakresie realizacji praw prosimy składać na adres e-mail: [email protected] Jeżeli mimo naszego wsparcia Pan/Pani uzna, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Odbiorcami przetwarzanych przez Pelion S.A. danych osobowych będą jedynie podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne (zarówno ogólną infrastrukturę teleinformatyczna, pocztę elektroniczną) oraz eRecruitment Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako dostawca systemu rekrutacyjnego. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Pelion S.A.

Radca prawny

Pelion S.A.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

Pelion S.A.

Zbąszyńska 3

Łódź

Pelion S.A. wraz ze Spółkami zależnymi tworzy jedną z największych grup kapitałowych działających na rynku ochrony zdrowia w Polsce i na Litwie. Usługi świadczone przez Spółki Pelion obejmują wszystkie segmenty rynku (hurtowy, detaliczny i szpitalny) i są skierowane do pacjentów, aptek, szpitali oraz producentów. Pelion S.A. to spółka holdingowa, pełniąca nadzór właścicielski nad wszystkimi wspomnianymi obszarami działalności, w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje do swoich struktur:

Radca prawny [rekrutacja prowadzona online]
Miejsce pracy: Łódź

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:

 • tworzenie i opiniowanie umów, porozumień i innych oświadczeń woli lub wiedzy,
 • przygotowywanie opinii prawnych,
 • tworzenie i opiniowanie aktów wewnętrznych,
 • sporządzanie pism procesowych i wniosków w postępowaniach administracyjnych,
 • reprezentowanie Spółki w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz sądami powszechnymi, arbitrażowymi i innymi,
 • uczestniczenie w negocjacjach.

Od Kandydatów oczekujemy:

 • uprawnień wykonywania zawodu radcy prawnego,
 • co najmniej 3-letniego doświadczenia w obsłudze przedsiębiorców,
 • bardzo dobrej znajomości zagadnień z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego,
 • znajomość zagadnień z obszaru prawa farmaceutycznego będzie dodatkowym atutem,
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego,
 • umiejętności obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętności pracy w zespole,
 • dobrej organizacji pracy,
 • skrupulatności i systematyczności,
 • zaangażowania i inicjatywy w działaniu.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o współpracę B2B,
 • stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się organizacji,
 • pracę w zgranym zespole specjalistów,
 • samodzielność w działaniu,
 • szkolenia i możliwość podnoszenia kwalifikacji,
 • możliwość przystąpienia do prywatnej opieki medycznej,
 • możliwość ubezpieczenia grupowego i lekowego,
 • możliwość korzystania z pakietu sportowego na preferencyjnych warunkach.

Pelion S.A. wraz ze Spółkami zależnymi tworzy jedną z największych grup kapitałowych działających na rynku ochrony zdrowia w Polsce i na Litwie. Usługi świadczone przez Spółki Pelion obejmują wszystkie segmenty rynku (hurtowy, detaliczny i szpitalny) i są skierowane do pacjentów, aptek, szpitali oraz producentów. Pelion S.A. to spółka holdingowa, pełniąca nadzór właścicielski nad wszystkimi wspomnianymi obszarami działalności, w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje do swoich struktur:

Radca prawny [rekrutacja prowadzona online]

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:

 • tworzenie i opiniowanie umów, porozumień i innych oświadczeń woli lub wiedzy,
 • przygotowywanie opinii prawnych,
 • tworzenie i opiniowanie aktów wewnętrznych,
 • sporządzanie pism procesowych i wniosków w postępowaniach administracyjnych,
 • reprezentowanie Spółki w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz sądami powszechnymi, arbitrażowymi i innymi,
 • uczestniczenie w negocjacjach.

Od Kandydatów oczekujemy:

 • uprawnień wykonywania zawodu radcy prawnego,
 • co najmniej 3-letniego doświadczenia w obsłudze przedsiębiorców,
 • bardzo dobrej znajomości zagadnień z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego,
 • znajomość zagadnień z obszaru prawa farmaceutycznego będzie dodatkowym atutem,
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego,
 • umiejętności obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętności pracy w zespole,
 • dobrej organizacji pracy,
 • skrupulatności i systematyczności,
 • zaangażowania i inicjatywy w działaniu.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o współpracę B2B,
 • stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się organizacji,
 • pracę w zgranym zespole specjalistów,
 • samodzielność w działaniu,
 • szkolenia i możliwość podnoszenia kwalifikacji,
 • możliwość przystąpienia do prywatnej opieki medycznej,
 • możliwość ubezpieczenia grupowego i lekowego,
 • możliwość korzystania z pakietu sportowego na preferencyjnych warunkach.

Ogłoszenie archiwalne