Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Radca Prawny w Biurze Prawnym

Polska Agencja Rozwoju PrzedsiębiorczościO firmie

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Pańska 81/83

Warszawa

top
PARP działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, podnoszenia kwalifikacji kadr i kształtowania przyjaznego otoczenia biznesowego. Dzięki wsparciu Agencji firmy rozwijają działalność eksportową, wzorniczą, badawczo-rozwojową i wykorzystują w produkcji innowacje i nowoczesne technologie. Oferta PARP pozwala na kompleksową realizację projektów - od koncepcji po komercjalizację.
Radca Prawny w Biurze Prawnym
Miejsce pracy: Warszawa
Numer referencyjny: RP/BPr/1/01/2020

Główne zadania:

 • reprezentacja Agencji w sprawach cywilnych, karnych i egzekucyjnych;
 • sporządzanie opinii i analiz prawnych w sprawach indywidualnych oraz o charakterze generalnym w zakresie działalności Agencji;
 • sporządzanie projektów dokumentów oraz pism związanych z działalnością Agencji;
 • opiniowanie i kontrola projektów decyzji i postanowień administracyjnych wydawanych w sprawach dotyczących zwrotu środków, egzekucji administracyjnej oraz umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności w postępowaniach prowadzonych przez Agencję.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe prawnicze, wpis na listę radców prawnych;
 • co najmniej 4-letni staż pracy po ukończeniu wyższych studiów prawniczych i uzyskaniu tytułu magistra;
 • co najmniej roczne doświadczenie w pracy w komórce prawnej organu państwowego, przedsiębiorcy lub kancelarii prawnej lub w zakresie programowania lub wdrażania programów operacyjnych;
 • znajomość zagadnień z zakresu obowiązującego systemu prawnego, w tym prawa publicznego ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych, ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie;
 • doświadczenie w wykonywaniu zadań w zakresie co najmniej jednej z następujących dziedzin: finanse publiczne, fundusze strukturalne, postępowanie cywilne, administracyjne, karne, pomoc publiczna, sprawy sądowo-administracyjne;
 • praktyczna umiejętność wyszukiwania i stosowania przepisów prawnych, znajomość orzecznictwa i doktryny w zakresie powierzanych obowiązków;
 • podstawowa wiedza o UE i funduszach strukturalnych oraz o zadaniach realizowanych przez Agencję;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym pracę z dokumentami w języku angielskim;
 • biegła znajmomość i obsługa programów komputerowych MS Office (Ms Word oraz Ms Excel) oraz narzędzi informatycznych typu Lex, Legalis, Eur-lex.

Wymagania pożądane:

 • znajomość specyfiki działań realizowanych przez Agencję lub inne instytucje uczestniczące w realizacji programów operacyjnych oraz regulacji dotyczących pomocy publicznej i pomocy de minimis;
 • biegła znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na postawie umowy o pracę;
 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach;
 • atrakcyjną lokalizację z dobrym dojazdem do biura.
aplikuj

Aplikacje można składać również na adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.30-16.30.

Termin zgłoszeń: 31 stycznia 2020 r.

Inne informacje:

 • Metody/techniki stosowane podczas rekrutacji: ocena formalna ofert oraz ocena merytoryczna. Ocena merytoryczna polega na sprawdzeniu wiedzy, doświadczenia zawodowego, kompetencji i umiejętności kandydatów i odbywa się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, która może zostać poprzedzona włączeniem dodatkowych narzędzi selekcji (np. testów wiedzy, kompetencji).
 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
 • Oferty osób niewybranych w ramach danej rekrutacji zostaną zniszczone komisyjnie.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
 
Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (00-834), ul. Pańska 81/83 Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem [email protected] Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu oraz dostawcy usług służących rekrutacji. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku od daty złożenia aplikacji. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem [email protected] lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem [email protected] Każdemu przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jego danych.
PARP działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, podnoszenia kwalifikacji kadr i kształtowania przyjaznego otoczenia biznesowego. Dzięki wsparciu Agencji firmy rozwijają działalność eksportową, wzorniczą, badawczo-rozwojową i wykorzystują w produkcji innowacje i nowoczesne technologie. Oferta PARP pozwala na kompleksową realizację projektów - od koncepcji po komercjalizację.
Radca Prawny w Biurze Prawnym
Numer ref.: Numer referencyjny: RP/BPr/1/01/2020

Główne zadania:

 • reprezentacja Agencji w sprawach cywilnych, karnych i egzekucyjnych;
 • sporządzanie opinii i analiz prawnych w sprawach indywidualnych oraz o charakterze generalnym w zakresie działalności Agencji;
 • sporządzanie projektów dokumentów oraz pism związanych z działalnością Agencji;
 • opiniowanie i kontrola projektów decyzji i postanowień administracyjnych wydawanych w sprawach dotyczących zwrotu środków, egzekucji administracyjnej oraz umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności w postępowaniach prowadzonych przez Agencję.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe prawnicze, wpis na listę radców prawnych;
 • co najmniej 4-letni staż pracy po ukończeniu wyższych studiów prawniczych i uzyskaniu tytułu magistra;
 • co najmniej roczne doświadczenie w pracy w komórce prawnej organu państwowego, przedsiębiorcy lub kancelarii prawnej lub w zakresie programowania lub wdrażania programów operacyjnych;
 • znajomość zagadnień z zakresu obowiązującego systemu prawnego, w tym prawa publicznego ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych, ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie;
 • doświadczenie w wykonywaniu zadań w zakresie co najmniej jednej z następujących dziedzin: finanse publiczne, fundusze strukturalne, postępowanie cywilne, administracyjne, karne, pomoc publiczna, sprawy sądowo-administracyjne;
 • praktyczna umiejętność wyszukiwania i stosowania przepisów prawnych, znajomość orzecznictwa i doktryny w zakresie powierzanych obowiązków;
 • podstawowa wiedza o UE i funduszach strukturalnych oraz o zadaniach realizowanych przez Agencję;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym pracę z dokumentami w języku angielskim;
 • biegła znajmomość i obsługa programów komputerowych MS Office (Ms Word oraz Ms Excel) oraz narzędzi informatycznych typu Lex, Legalis, Eur-lex.

Wymagania pożądane:

 • znajomość specyfiki działań realizowanych przez Agencję lub inne instytucje uczestniczące w realizacji programów operacyjnych oraz regulacji dotyczących pomocy publicznej i pomocy de minimis;
 • biegła znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na postawie umowy o pracę;
 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach;
 • atrakcyjną lokalizację z dobrym dojazdem do biura.

Aplikacje można składać również na adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.30-16.30.

Termin zgłoszeń: 31 stycznia 2020 r.

Inne informacje:

 • Metody/techniki stosowane podczas rekrutacji: ocena formalna ofert oraz ocena merytoryczna. Ocena merytoryczna polega na sprawdzeniu wiedzy, doświadczenia zawodowego, kompetencji i umiejętności kandydatów i odbywa się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, która może zostać poprzedzona włączeniem dodatkowych narzędzi selekcji (np. testów wiedzy, kompetencji).
 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
 • Oferty osób niewybranych w ramach danej rekrutacji zostaną zniszczone komisyjnie.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
 
Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (00-834), ul. Pańska 81/83 Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem [email protected] Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu oraz dostawcy usług służących rekrutacji. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku od daty złożenia aplikacji. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem [email protected] lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem [email protected] Każdemu przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jego danych.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy