Oferta pracy

Radca Prawny

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Żelazna 59A

Warszawa

Jesteśmy odpowiedzialni za gospodarkę wodną w Polsce. Naszą misją jest ochrona mieszkańców Polski przed powodzią i suszą, zrównoważone gospodarowanie wodami i zapewnienie dobrej jakości wody dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Realizujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany, edukujemy.
 
 • 392 jednostki organizacyjne
 • 6000 Pracowników
 • 3526 Pracowników z ponad 5-letnim stażem pracy
Radca Prawny
Warszawa
do 6 sierpnia 2021 r.

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • reprezentowanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w postępowaniach przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, KIO, organami egzekucyjnymi i innymi, w których stroną jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
 • sporządzanie opinii prawnych tj.:
  • udzielanie konsultacji oraz porad poszczególnym komórkom i jednostkom organizacyjnym PGW Wody Polskie,
  • opiniowanie projektów i przygotowywanie wewnętrznych aktów prawnych,
  • sporządzanie projektów i opiniowanie umów cywilnoprawnych w PGW Wody Polskie,
  • wykonywanie innych zadań zleconych wynikających z ustawy o Radcach Prawnych.

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe prawnicze oraz ukończoną aplikację radcy prawnego,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz nieposzlakowaną opinię,
 • nie był skazany i nie jest prowadzone wobec niego postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • wykazuje znajomość ustaw: Prawo wodne, Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny, Kodeks pracy, Kodeks postępowania administracyjnego oraz Ustawa o dyscyplinie finansów publicznych,
 • posiada minimum 3-letnie doświadczenie jako radca prawny w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • bardzo dobrze zna pakiet MS Office,
 • jest komunikatywny, odpowiedzialny, rzetelny, samodzielny,
 • dobrze organizuje własną pracę, posiada umiejętność pracy w zespole oraz pracy pod presją czasu.

 

NASZYM PRACOWNIKOM
OFERUJEMY

 • Umowę o pracę
  Stabilne zatrudnienie
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki
 • Wczasy "pod gruszą"
  Bazy noclegowe w całym kraju
 • Atrakcyjne pakiety szkoleniowe
 • Dofinansowanie do karty sportowej
 • Zgrany zespół i miłą atmosferę
 • Pracę, która ma znaczenie
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Ogłoszenie archiwalne