Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Gospodarstwa Krajowego (dalej: „BGK”) z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa. W BGK został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się wysyłając wiadomość mailową na adres: [email protected]

Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do pracy w BGK. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

 • uzasadnionego interesu BGK (zatrudnianie pracowników),
 • w oparciu o obowiązek prawny wynikający z Kodeksu pracy,
 • na podstawie Pani/Pana zgody w zakresie udziału w przyszłych rekrutacjach (w przypadku gdy została wyrażona).

Jednocześnie informujemy, że:

 • udzielenie zgody jest dobrowolne,
 • w każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody, cofnięcie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych należy przesyłać na adres: [email protected]
 • dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny dla realizacji procesu rekrutacyjnego, a w przypadku udzielenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – do czasu wycofania zgody,
 • przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Aplikując (klikając przycisk „Aplikuj teraz” lub „Wyślij”) wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym na potrzeby procesu rekrutacyjnego organizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie (00-955) przy Al. Jerozolimskich 7.

Jednocześnie oświadcza Pani/Pan, że:

 • został/a Pan/i poinformowany/na o prawie do wycofania zgody w każdym momencie,
 • otrzymał/a Pan/i informację o sposobie przetwarzania danych kandydatów przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana danych innych, niż wskazane w art. 22(1) Kodeksu pracy, jest dobrowolne i aplikując wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie tych danych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Bank Gospodarstwa Krajowego

Radca Prawny - Zespół Obsługi Prawnej Działalności Zleconej, Europejskiej i Windykacji

Bank Gospodarstwa KrajowegoO firmie

Bank Gospodarstwa Krajowego

Aleje Jerozolimskie 7

Warszawa

top
top

BGK to państwowy bank rozwoju - centrum kompetencyjne w finansowaniu projektów infrastrukturalnych, eksportu, spółek komunalnych i samorządów. Dzięki naszej unikalnej roli we wspieraniu wzrostu ekonomicznego Polski, oferujemy możliwość rozwoju zawodowego w jedynej takiej organizacji w Polsce, pobudzającej przedsiębiorczość i podnoszącej jakość życia Polaków. Zapewniamy stabilne zatrudnienie w  rozwijającym się i nowoczesnym banku z tradycjami, a także atrakcyjny pakiet szkoleń oraz świadczeń socjalnych.

Radca Prawny - Zespół Obsługi Prawnej Działalności Zleconej, Europejskiej i Windykacji
Miejsce pracy: Warszawa

Odpowiedzialność i zadania:

 • Świadczenie doradztwa prawnego w powierzonym zakresie, w ramach wyznaczonych zadań (w tym: restrukturyzacja i windykacja, produkty bankowe związane z programami rządowymi i europejskimi, zamówienia publiczne)      
 • Doradztwo prawne w zakresie dot. legislacji zewnętrznej i wewnętrznej - opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu prawa powszechnego i resortowego, tworzenie i opiniowanie projektów aktów prawa wewnętrznego
 • Bieżąca obsługa prawna wybranych obszarów działalności banku
 • Uczestnictwo w negocjacjach, w tym z Klientami banku
 • Zadania z zakresu monitorowania ryzyka prawnego
 • Prowadzenie spraw sądowych

Oczekiwania:

 • Wyższe wykształcenie prawnicze, Wpis na listę radców prawnych
 • Minimum 3 lata doświadczenia w pracy na stanowisku radcy prawnego w banku, instytucji finansowej ew. kancelarii prawnej obsługującej tego rodzaju podmioty w zakresie przewidywanych zadań
 • Wiedza z zakresu zamówień publicznych, gospodarczych programów rządowych i europejskich, zagadnień związanych z restrukturyzacją i windykacją wierzytelności, postępowań sądowych
 • Dobra znajomość języka angielskiego uwzględniająca terminologię prawniczą, pozwalająca na samodzielne redagowanie dokumentów i komunikację z klientami oraz opiniowanie i negocjowanie umów z klientami (znajomość innego języka obcego będzie dodatkowym atutem)
 • Umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu (odporność na stres) oraz zdolność do podejmowania samodzielnych decyzji
 • Dyspozycyjność, odpowiedzialność, terminowość i skrupulatność

Oferujemy:

 • Dużą samodzielność i możliwość rozwoju zawodowego
 • Doskonałą lokalizację biura (ścisłe centrum) z własną rowerownią i kantyną
 • Atrakcyjny system wynagradzania
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Bogaty pakiet benefitów pozapłacowych (karta MultiSport, opieka medyczna, bractwa sportowe, ubezpieczenie medyczne, ubezpieczenie na życie, świadczenia z ZFŚS, Pracowniczy Program Emerytalny)
 • Sekcje sportowe np. piłka nożna, narciarstwo, rowery, biegi, żeglarstwo
 • Program wolontariatu pracowniczego z godzinami wolnymi na jego realizację

Prosimy o przesyłanie CV w języku polskim za pomocą przycisku Aplikuj

 • Oferta powinna zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Zastrzegamy możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami

BGK to państwowy bank rozwoju - centrum kompetencyjne w finansowaniu projektów infrastrukturalnych, eksportu, spółek komunalnych i samorządów. Dzięki naszej unikalnej roli we wspieraniu wzrostu ekonomicznego Polski, oferujemy możliwość rozwoju zawodowego w jedynej takiej organizacji w Polsce, pobudzającej przedsiębiorczość i podnoszącej jakość życia Polaków. Zapewniamy stabilne zatrudnienie w  rozwijającym się i nowoczesnym banku z tradycjami, a także atrakcyjny pakiet szkoleń oraz świadczeń socjalnych.

Radca Prawny - Zespół Obsługi Prawnej Działalności Zleconej, Europejskiej i Windykacji

Odpowiedzialność i zadania:

 • Świadczenie doradztwa prawnego w powierzonym zakresie, w ramach wyznaczonych zadań (w tym: restrukturyzacja i windykacja, produkty bankowe związane z programami rządowymi i europejskimi, zamówienia publiczne)      
 • Doradztwo prawne w zakresie dot. legislacji zewnętrznej i wewnętrznej - opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu prawa powszechnego i resortowego, tworzenie i opiniowanie projektów aktów prawa wewnętrznego
 • Bieżąca obsługa prawna wybranych obszarów działalności banku
 • Uczestnictwo w negocjacjach, w tym z Klientami banku
 • Zadania z zakresu monitorowania ryzyka prawnego
 • Prowadzenie spraw sądowych

Oczekiwania:

 • Wyższe wykształcenie prawnicze, Wpis na listę radców prawnych
 • Minimum 3 lata doświadczenia w pracy na stanowisku radcy prawnego w banku, instytucji finansowej ew. kancelarii prawnej obsługującej tego rodzaju podmioty w zakresie przewidywanych zadań
 • Wiedza z zakresu zamówień publicznych, gospodarczych programów rządowych i europejskich, zagadnień związanych z restrukturyzacją i windykacją wierzytelności, postępowań sądowych
 • Dobra znajomość języka angielskiego uwzględniająca terminologię prawniczą, pozwalająca na samodzielne redagowanie dokumentów i komunikację z klientami oraz opiniowanie i negocjowanie umów z klientami (znajomość innego języka obcego będzie dodatkowym atutem)
 • Umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu (odporność na stres) oraz zdolność do podejmowania samodzielnych decyzji
 • Dyspozycyjność, odpowiedzialność, terminowość i skrupulatność

Oferujemy:

 • Dużą samodzielność i możliwość rozwoju zawodowego
 • Doskonałą lokalizację biura (ścisłe centrum) z własną rowerownią i kantyną
 • Atrakcyjny system wynagradzania
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Bogaty pakiet benefitów pozapłacowych (karta MultiSport, opieka medyczna, bractwa sportowe, ubezpieczenie medyczne, ubezpieczenie na życie, świadczenia z ZFŚS, Pracowniczy Program Emerytalny)
 • Sekcje sportowe np. piłka nożna, narciarstwo, rowery, biegi, żeglarstwo
 • Program wolontariatu pracowniczego z godzinami wolnymi na jego realizację

Prosimy o przesyłanie CV w języku polskim za pomocą przycisku Aplikuj

 • Oferta powinna zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Zastrzegamy możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami

Ogłoszenie archiwalne