Szanowni Państwo,

                               Dziękujemy za przesłanie aplikacji. Dane zostały zarejestrowane w naszej bazie. Po wstępnej analizie skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Informujemy, iż od dnia 25 maja obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Rozporządzenie to daje podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. B. W związku z powyższym przesyłamy Państwu informacje, dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych przez Film Hotel Sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych (ADO) jest Film Hotel Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Łąkowej 29, a z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować wysyłając wiadomość na adres: e-mail: [email protected]

Dane osobowe kandydatów na pracowników/zleceniobiorców przetwarzane są w celu prawidłowego i zgodnego z prawem prowadzenie akcji rekrutacyjnych, podjęcie działań przed zawarciem umowy pomiędzy ADO a kandydatem na pracownika/zleceniobiorcę a podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest więc Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenia).

Odbiorcami danych osobowych mogą być jedynie firmy posiadające podstawę prawną do otrzymania danych.

Dane kandydatów na pracowników/zleceniobiorców końcowych będą przetwarzane w okresie prowadzonej rekrutacji, chyba, że w sytuacji gdy nie zostanie podpisana umowa pomiędzy ADO i kandydatem obie strony wspólnie ustalą, że ADO w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy pomiędzy ADO a kandydatem na pracownika/zleceniobiorcy ma zachować dane do kolejnej akcji rekrutacyjnej na stanowisko na które może interesować kandydata.

Kandydaci mają prawo do żądania od ADO dostępu do danych osobowych które ich dotyczą, sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych. Mają również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zasadność zbierania danych kandydatów na pracowników/zleceniobiorców wynika z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców/zleceniodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownik/zleceniobiorcy z późniejszymi zmianami.

ADO nie poddaje danych kandydatów na pracowników/zleceniobiorców zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu które mogłoby wywoływać wobec nich skutki prawne lub istotnie na nich wpływać.

Recepcjonista/tka

DoubleTree by HiltonO firmie

DoubleTree by Hilton

Łąkowa 29

Łódź

OFERTA PRACY NA STANOWISKO:
Recepcjonista/tka
Miejsce pracy: Łódź
Profil idealnego kandydata: 
 • Elastyczność w związku z organizacją czasu pracy (zmiany poranne, popołudniowe, nocne)
 • Bardzo dobra znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Znajomości Systemu Opera będzie dodatkowym atutem
 • Łatwość nawiązywania kontaktów, szczerość i umiejętność współpracy w zespole

Oferujemy:

 • Możliwość rozwoju zawodowego 
 • Ciekawą pracę w przyjaznym środowisku
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Przyjazną atmosferę w pracy
 • Kartę Ok System
 • Szkolenia branżowe oraz cykliczne wydarzenia integracyjne
 • Wsparcie w rozwoju zawodowym realne możliwości awansu
 • Obiady w restauracji pracowniczej
 • Darmowy parking
 • Ofertę specjalną dla pracowników na Telewizję Toya, Internet
 • Dodatkowe benefity dla pracowników w ramach korporacji HILTON

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie CV w języku polskim lub języku angielskim poprzez przycisk aplikuj.

OFERTA PRACY NA STANOWISKO:
Recepcjonista/tka
Profil idealnego kandydata: 
 • Elastyczność w związku z organizacją czasu pracy (zmiany poranne, popołudniowe, nocne)
 • Bardzo dobra znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Znajomości Systemu Opera będzie dodatkowym atutem
 • Łatwość nawiązywania kontaktów, szczerość i umiejętność współpracy w zespole

Oferujemy:

 • Możliwość rozwoju zawodowego 
 • Ciekawą pracę w przyjaznym środowisku
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Przyjazną atmosferę w pracy
 • Kartę Ok System
 • Szkolenia branżowe oraz cykliczne wydarzenia integracyjne
 • Wsparcie w rozwoju zawodowym realne możliwości awansu
 • Obiady w restauracji pracowniczej
 • Darmowy parking
 • Ofertę specjalną dla pracowników na Telewizję Toya, Internet
 • Dodatkowe benefity dla pracowników w ramach korporacji HILTON

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie CV w języku polskim lub języku angielskim poprzez przycisk aplikuj.

Ogłoszenie archiwalne