Ta oferta pracy jest nieaktualna od 231 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Recepcjonistka/Recepcjonista

 • Poznań, wielkopolskie pokaż mapę
 • Asystent
 • 31.08.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  Kim jesteśmy?

  PCSS, czyli Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (http://psnc.pl/), afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN to ośrodek badawczo-rozwojowy w zakresie nowoczesnych technologii informacyjnych. Jesteśmy miejscem, gdzie innowacja wpisana jest w codzienną pracę. Jesteśmy operatorem ogólnopolskiej szerokopasmowej sieci optycznej Polski Internet Optyczny PIONIER, stanowiącej podstawę do działań PCSS w wielu obszarach. Działamy już ponad 25 lat i obecnie zatrudniamy blisko 300 pracowników, pasjonatów dziedziny IT. Każdy z pionów PCSS składa się z aktywnych grup badawczo-rozwojowych, których praca skupia się na różnych aspektach budowania, utrzymywania i wykorzystania nowoczesnej infrastruktury informatycznej na potrzeby nauki, edukacji i szeroko rozumianego rozwoju społeczeństwa informacyjnego. W naszej siedzibie, Centrum Badawczym Polskiego Internetu Optycznego przy ul. Jana Pawła II w Poznaniu, znajdują się  wyspecjalizowane laboratoria z obszaru telemedycyny, edukacji, digitalizacji, nowych mediów czy interaktywnej telewizji PLATON oraz duże i nowoczesne centrum danych.


  Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe 
   poszukuje osoby na stanowisko:
  Recepcjonistka/Recepcjonista

  Miejsce pracy: Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego, ul. Jana Pawła II nr 10, Poznań

  Wymagania:

  • Wykształcenie minimum średnie,
  • Znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym,
  • Znajomość obsługi komputera w środowisku Windows oraz pakietu MS Office,
  • Znajomość obsługi urządzeń biurowych,
  • Umiejętność logistycznej obsługi konferencji i spotkań,
  • Wysokie zdolności interpersonalne i komunikacyjne,
  • Zaradność, energiczność,
  • Wysoka kultura osobista,
  • Duża samodzielność i analityczny sposób myślenia,
  • Operatywność, zaangażowanie i dobra organizacja pracy,
  • Odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,
  • Dyspozycyjność.

  Oferujemy:

  • Pracę w instytucji o solidnej marce i ugruntowanej pozycji
  • Pracę w młodym, dynamicznym zespole
  • Stabilne warunki zatrudnienia
  • Możliwość rozwoju zawodowego
  • Umowę o pracę
  • Pakiet socjalny, w tym dofinansowanie karty Multisport
  Jak aplikować?
  Osoby zainteresowane niniejszą ofertą proszone są o przesłanie CV ze zdjęciem i listu motywacyjnego w formacie PDF.

  Dokumenty aplikacyjne powinny również zawierać obowiązkowo następującą klauzulę (zgłoszenia bez tej klauzuli będą kasowane):

  Ja, <Imię i nazwisko>, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych przeze mnie w CV i liście motywacyjnym przez Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu adres: ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań; REGON 000849327 NIP 777-00-02-062 (zwany w dalszej części Instytutem). Rozumiem, że Instytut staje się niniejszym administratorem moich danych. Zapoznałem się ze wszystkimi tego konsekwencjami, a w szczególności z faktami, że:

  Moje dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko <nazwa stanowiska>.
  Odbiorcami moich danych osobowych są: pracownicy prowadzący rekrutację, kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu.
  Moje dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego.
  Moje dane osobowe przetwarzane będą przez okres 2 miesięcy, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 12 miesięcy. Po tym okresie zostaną one bezpowrotnie i skutecznie zniszczone co spowoduje, że nie będzie jakiegokolwiek dostępu do nich lub ich odtworzenia.

  Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mam prawo do żądania od Instytutu dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, lub zaprzestania ich przetwarzania. Oświadczam również, że zostałam/-em poinformowana o prawie wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel. 22-531-03-00, faks 22-531-03-01 email: [email protected] w przypadku, jeżeli Instytut naruszy zasady przetwarzania moich danych osobowych opisane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jeżeli wyraża Pan/Pani zgodę, aby po zakończeniu rekrutacji, CV i list motywacyjny pozostały w bazie danych Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu adres: ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań.

   

  W celu wykorzystywania w przyszłości, prosimy dodatkowo zamieścić na swoich dokumentach poniższą zgodę:

  Ponadto, wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych przeze mnie w CV i liście motywacyjnym przez Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu adres: ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań; REGON 000849327 NIP 777-00-02-062, również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

   

  Informujemy, że administratorem zebranych danych osobowych jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu adres: ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań; REGON 000849327 NIP 777-00-02-062 (zwanego w dalszej części Instytutem). Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań lub wysyłając e-mail na adres: [email protected] Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Operatora Centrum Zarządzania. A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę zawartą w formularzu aplikacyjnym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji na to stanowisko. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: pracownicy prowadzący rekrutację, kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego. Pani/Pana dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji przetwarzane będą przez okres 2 miesięcy, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 12 miesięcy. Po tym okresie zostaną one bezpowrotnie i skutecznie zniszczone co spowoduje, że nie będzie jakiegokolwiek dostępu do nich lub ich odtworzenia. Jednocześnie informujemy, że ma Pan/Pani prawo do żądania od Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu dostępu do swoich danych osobowych dotyczących osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Informujemy również, że w każdym momencie może Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych co wiąże się z nieuwzględnieniem Pani/Pana osoby w krokach procesu rekrutacji następujących po cofnięciu zgody oraz, w konsekwencji niemożnością podjęcia przez Panią/Pana pracy na rzecz Instytutu. W każdym przypadku przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel. 22-531-03-00, faks 22-531-03-01 email: [email protected]