Ta oferta pracy jest nieaktualna od 200 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Recepcjonistka/Recepcjonista

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Asystent
 • 2018-06-05

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.  Pekao Investment Banking S.A. lider sektora bankowości inwestycyjnej zarówno w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej, specjalizujące się w usługach z zakresu doradztwa finansowego dla przedsiębiorstw, w procesie prywatyzacji, badań rynkowych, emisji, obrotu i sprzedaży papierów wartościowych oraz międzynarodowych fuzjach i przejęciach, będące wiodącym animatorem obrotu akcji wielu polskich i zagranicznych spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, zatrudni osobę w ramach umowy zlecenia na stanowisko:

  Recepcjonistki/Recepcjonisty
  Zespół Administracji

  Od idealnych kandydatów / kandydatek oczekujemy:

  • ukończenia 1-go roku studiów
  • dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie
  • umiejętności obsługi komputera (pakiet Office)
  • doświadczenia w pracy w charakterze recepcjonistki/recepcjonisty (mile widziane)
  • komunikatywności i wysokiej kultury osobistej
  • odpowiedzialności i punktualności
  • miłego usposobienia i dobrej prezencji
  • gotowości do pracy w zespole w systemie zmianowym

  Do zadań Recepcjonistki / Recepcjonisty będzie należało:

  • obsługa centrali telefonicznej
  • prowadzenie ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz ich rejestracji i przekazywanie zgodnie z przyjętym trybem
  • obsługa spotkań oraz koordynacja sal konferencyjnych
  • współpraca z dostawcami usług do biura
  • współpraca z departamentem prawnym lub marketingu w zależności od możliwości i predyspozycji kandydata
  • bieżące wsparcie administracyjne

  Oferujemy:

  • przyjazne środowisko pracy w gronie profesjonalistów
  • możliwość poznania specyfiki pracy domu maklerskiego
  • opiekę medyczną w prywatnym centrum medycznym.
  • konkurencyjne zarobki
   
  Jeżeli spełniasz nasze oczekiwania i zainteresowała Cię nasza propozycja, wyślij swoje CV za pomocą przycisku:


  Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego przez Pekao Investment Banking S.A. z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 31, 02-091 Warszawa, jako administratora danych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, RODO). W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem”.

  W związku z koniecznością stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) niezbędne jest przekazanie jasnej i czytelnej informacji na temat danych osobowych posiadanych przez nas i procesach związanych z przetwarzaniem danych, jak również o uprawnieniach przysługującym osobom, których dane są przetwarzane.
  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach aplikacji
  Zgodnie z artykułem 221 ustawy z 26 czerwca 1974 – Kodeks pracy, jesteś zobowiązany podać swoje konkretne dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia („Dane Osobowe”), w celu wzięcia udziału w naszych procesach rekrutacyjnych.
   
  WAŻNE! Dodatkowe dane osobowe
  W przesyłanym przez Ciebie CV możesz chcieć przekazać nam dobrowolnie dodatkowe informacje o sobie, co do których nie masz prawnego obowiązku ich podania, w szczególności na podstawie Kodeksu pracy („Dodatkowe Dane Osobowe”). W takiej sytuacji, w celu umożliwienia nam przetwarzania takich danych zgodnie z prawem, jesteśmy zobowiązani do uzyskania Twojej zgody.
   
  Z tego względu, jeżeli chcesz przekazać nam swoje CV zawierające również Dodatkowe Dane Osobowe, konieczne jest udzielenie zgody na przetwarzanie wszystkich danych osobowych zawartych w przesyłanych dokumentach aplikacyjnych (również Dodatkowych Danych Osobowych dla tych samych celów i przez ten same podmiot, co w przypadku Danych Osobowych).
   
  Nie masz obowiązku przekazywania nam Dodatkowych Danych Osobowych i Twoja zgoda udzielana jest przez Ciebie dobrowolnie. Jeżeli nie chcesz udzielić takiej zgody w odniesieniu do Dodatkowych Danych Osobowych, prosimy o niezamieszczanie ich w przesyłanym CV.
   
  Kandydaci na staż/umowy cywilno-prawne
  Zakres danych osobowych niezbędnych w procesie rekrutacyjnym jest tożsamy z zakresem kandydatów ubiegających się pracę, jednakże podanie tych danych jest wymogiem umownym i konieczne jest udzielenie odrębnej zgody na przetwarzanie ich w procesie rekrutacyjnym, jak również na dalszym etapie, w celu zawarcia umowy cywilno-prawnej. (Art. 6 ust. 1 lit b RODO).
  Zgoda ta dotyczy również przekazania i przetwarzania dodatkowych danych osobowych, czyli danych, które wykraczają poza zakres konkretnych danych będących podstawą do wzięcia udziału w procesach rekrutacyjnych przeprowadzanych przez nasz podmiot.
   
  Cele przetwarzania i administrator danych
  Dane osobowe, które podajesz w formularzu aplikacyjnym, w tym zawarte w przesyłanym nam CV, będą przetwarzane przez Pekao Investment Banking S.A. prowadzącą procesy rekrutacyjne, w związku z którymi aplikujesz, działającą w charakterze administratora danych, w celu przeprowadzenia oceny profilu kandydata i jego zgodności z ofertą pracy, w związku z którą aplikujesz.
  Pekao Investment Banking jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiada siedzibę w Warszawie, pod adresem ul. Żwirki i Wigury 31, 02-091 Warszawa.
   
  Przyszłe rekrutacje
  Dodatkowo, pod warunkiem udzielenia przez Ciebie oddzielnej i dobrowolnej zgody, dane te mogą być przetwarzane również w celach dotyczących przyszłych procesów rekrutacyjnych, w tym w celu otrzymywania od Pekao Investment Banking S.A. ofert pracy oraz powiązanej komunikacji o przyszłych możliwościach zatrudnienia lub możliwościach odbycia stażu/praktyk. (Art. 6 ust. 1 lit a RODO)
   
  Podmioty przetwarzające dane osobowe oraz inni odbiorcy danych
  Poza administratorem opisanym powyżej, Dane Osobowe mogą być przetwarzane także przez następujący podmiot, działający w charakterze podmiotu przetwarzającego:
  • Bank Pekao S.A. z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 53/57, 00-950 Warszawa
  Dane Osobowe będą dostępne dla następujących odbiorców (kategorii odbiorców) danych:
  • personel działu HR
  • personel działów merytorycznych zaangażowanych w proces rekrutacji
  • administratorzy systemów informatycznych
  Dane Osobowe mogą być ujawnione również właściwym organom władzy publicznej uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
   
  Zabezpieczenie danych
  Będziemy, jako administrator i podmioty przetwarzające chronić Twoje Dane Osobowe poprzez zastosowanie odpowiednich środków (technicznych i organizacyjnych) w celu zapewnienia poufności, integralności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, zapobiegania nieuprawnionemu użyciu czy dostępowi do danych osobowych, jak również zapobiegania naruszeniu ochrony danych zgodnie z wytycznymi Pekao Investment Banking S.A., politykami oraz obowiązującymi przepisami prawa.
   
  Okres retencji danych
  Dane Osobowe będą przechowywane w systemie przez okres trwania procesu rekrutacyjnego oraz przez dodatkowy rok po zakończeniu tego procesu. Po upływie powyższego okresu, Dane Osobowe zostaną usunięte, o ile nie zdecydujesz inaczej.
   
  Twoje prawa
  Masz prawo żądania od administratora dostępu do Twoich Danych Osobowych, ich poprawienia lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również złożenia sprzeciwu względem przetwarzania. Masz również prawo do przenoszenia danych oraz wycofania Twojej zgody w każdym czasie.
  Masz możliwość zawnioskowania o powyższe, jak również złożenia sprzeciwu względem przetwarzania danych, wniosku o przeniesienie danych czy kontaktu z administratorami systemu poprzez wysłanie wniosku w wiadomości e-mail na adres: [email protected]
  Posiadasz również prawo złożenia skargi do organu nadzoru ochrony danych osobowych.
  Możesz również zdecydować się nie przekazywać nam swoich danych osobowych, jednakże w takiej sytuacji Twoja aplikacja będzie musiała być wyłączona z procesu rekrutacyjnego. Tak samo będzie w przypadku zawnioskowania przez Ciebie w przyszłości o sprostowanie bądź usunięcie Twoich danych w toku procesu rekrutacyjnego.
  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.