Ta oferta pracy jest nieaktualna od 18 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Recruitment Specialist

 • Kraków, małopolskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 07.05.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  About Maxima
   
  Maxima Europe Sp. z.o.o. is the European division of our US parent company. For more than 25 years Maxima has been specializing in providing top quality services and support for some of the largest companies and projects in the world. 
   
  Office Environment
   
  We have a unique environment as we are a global company regularly communicating with the U.S., India, and other parts of Europe. But also have a casual dress code, offer a fun and inviting work environment where everyone has a voice and generally try to keep office politics to a minimum.
  Recruitment Specialist
  Workplace: Kraków
  We are looking forward to get to know you! 
   
  Maxima Europe is looking to hire experienced Recruitment Specialist with enterprise experience to join our team in Kraków and work with clients around the world.

  Requirements:

  • High school diploma or equivalent is required
  • Realization of recruitment projects for specialized, middle and senior positions
  • 2 years of recruiting experience required, preferably within the IT sector
  • Knowledge of general HR and recruitment principles, practices, procedures  and documentation process
  • Knowledge of English - min. C1
  • Good written and spoken skills
  • Good negotiation skills

  What we Expect from you?

  • Excellent communication
  • Realization of recruitment projects for specialized, middle and senior positions;
  • Selection of application documents, recruitment interviews
  • Knowledge of current technologies and IT systems
  • Active acquisition of the best candidates in the market (Direct Search, Headhunting, Networking)
  • Flexibility to travel when required
  • Able to understand underlying issues in complex problems and situations and take action accordingly 
  • Representing the company at job fairs and industry events
  • Monitoring and analyzing the external labor market
  • Ability to work in a fast-paced environment
  • Ability to work under pressure, to tight deadlines and to be able to prioritise workload 
  SALARY IS COMMENSURATE WITH EXPERIENCE.

  Benefits:
  We are proud to be an employer of diverse, talented, and hard-working individuals. Our employees are the reason why this company has achieved global success. However, we understand that there is more to life than work alone. Maxima offer our eligible employees comprehensive health and welfare plans, along with other ancillary benefits, to help our employees maintain a healthy lifestyle.

  Please email your CV in English via Aplikuj button.

  Zgody – rekrutacja:
   
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych: Maxima Europe sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wasilewskiego 20/6, 30-305 Kraków, KRS 0000589963 („Administrator ”) w celach niezbędnych do realizacji bieżących i przyszłych procesów rekrutacji, w tym na udostępnienie moich danych osobowych partnerom Administratora – pracodawcom, na rzecz których Administrator prowadzi rekrutacje. Oświadczam, że zostałem poinformowany, że wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne dla przeprowadzenia danego procesu rekrutacyjnego oraz, że zgoda może zostać wycofana w każdym czasie.

  Klauzula informacyjna:

  Maxima Europe sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wasilewskiego 20/6, 30-305 Kraków, KRS 0000589963, nr tel. 00 48 12 359 5317 e-mail [email protected] jako administrator („ Administrator ”), informuje Pana / Panią, że:

  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z realizacją procesów rekrutacji prowadzonych przed Administratora;
  2. podane dane będą przetwarzane na podstawie Pani/ Pana zgody;
  3. dane osobowe będą przechowywane w bazie Administratora przez okres prowadzanie przez Administratora bieżących oraz przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej niż 10 lat;
  4. przysługuje Panu / Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pana / Pani osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  5. przysługuje Panu / Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  6. przysługuje Panu / Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan / Pani, iż przetwarzanie dotyczących Pana / Pani danych osobowych narusza przepisy;
  7. podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesów rekrutacji, brak podania danych osobowych uniemożliwia przeprowadzenie procesów rekrutacji;
  8. Pana / Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani w formie profilowania;
  9. Pana/ Pani dane będą udostępnianie spółkom z grupy Maxima Consulting Inc., do których należy Administrator, zewnętrznym dostawcom usług IT, a także partnerom Administratora – pracodawcom na rzecz, których Administrator prowadzi rekrutacje;
  10. w związku z faktem, że Administrator należy do grupy Maxima Consulting Inc Pana/ Pani dane będą przekazane odbiorcy poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Administrator przekazuje dane podmiotom stosującym standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską lub uczestniczącym w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield Framework).