Ta oferta pracy jest nieaktualna od 18 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Redaktor/-ka merytoryczny/-a, nauki o zarządzaniu

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 04.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – popularyzując osiągnięcia naukowe z obszaru nauk pedagogicznych, ekonomii i nauk o zarządzaniu, a także nowoczesne rozwiązania z zakresu programów kształcenia oraz wykorzystania technologii w edukacji i biznesie – wydaje czasopismo naukowe
  „e-mentor”. Jest to wydawnictwo wysoko punktowane (lista B, 15 punktów).

  Redakcja czasopisma, z myślą o dalszym rozwoju, zaprasza do współpracy na stanowisku:

  Redaktor/-ka merytoryczny/-a, nauki o zarządzaniu
  Miejsce pracy: Warszawa

  współpraca zdalna

  Intencją Redakcji jest zaproszenie do stałej współpracy osoby o wysokich kompetencjach redakcyjnych, jak i szersze otwarcie na społeczność naukową poprzez zaangażowanie specjalisty/-stki afiliowanego/-ej poza siedzibą Wydawcy.

  Zadania:

  • ocena merytoryczna propozycji artykułów zgłaszanych do publikacji
  • współpraca z autorami i recenzentami w procesie wydawniczym
  • redakcja merytoryczna i językowa treści artykułów kwalifikowanych do publikacji
  • współpraca z redakcją w zakresie indeksacji w międzynarodowych bazach naukowych

  Wymagania:

  • bogate doświadczenie w redagowaniu i korekcie tekstów naukowych
  • stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu
  • znajomość systemu szkolnictwa wyższego i biegłość komunikacji w środowisku akademickim
  • wysoki poziom zaangażowania w powierzone obowiązki, terminowość i rzetelność
  • samodzielność i dobra organizacja pracy
  • umiejętność opracowania redakcyjnego tekstu w języku angielskim będzie dodatkowym atutem

  Oferujemy:

  • możliwość współtworzenia prestiżowego wydawnictwa akademickiego
  • stałą, długofalową współpracę
  • kontrakt umożliwiający pracę zdalną, w niepełnym wymiarze czasu, na podstawie umowy cywilnoprawnej

  Aplikację zawierającą CV prosimy przesłać za pomocą przycisku APLIKUJ do 4 lutego 2019 r.

  Informujemy, że wszystkie nadesłane aplikacje zostaną przeanalizowane, jednak odpowiemy tylko na wybrane oferty.

  Zachęcamy do zamieszczenia w dokumentach oświadczenia zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

  1. Administrator danych Administratorem danych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa.
  2. Inspektor Ochrony Danych Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem [email protected]
  3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych Dane przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji – podjęcia działań przed zawarciem umowy. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., s. 1, ze zm., dalej: RODO.
   W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji podstawą prawną przetwarzania jest w tym zakresie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  4. Obowiązek podania danych Podanie danych osobowych w procesie rekrutacji jest niezbędne do wzięcia w niej udziału i zawarcia umowy.
  5. Odbiorcy danych
   W przypadku korzystania przez administratora z usług innych podmiotów, dane osobowe mogą być im ujawnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.
  6. Czas przetwarzania danych Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji dane będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.
  7. Prawa związane z przetwarzaniem Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia. W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzana danych jest art. 6 ust. 1 lit a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Informacja o niepodejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany Informujemy, że nie będą wobec Pani/Pana podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany w rozumieniu art. 22 RODO.
  9. Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.