Ta oferta pracy jest nieaktualna od 25 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Redaktor krzyżówkowy ze znajomością języka angielskiego

 • Wrocław, dolnośląskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 24.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Bauer Media Group to jedno z największych wydawnictw w Polsce, część międzynarodowej grupy medialnej. Szukamy osoby na stanowisko Redaktora Krzyżówkowego, która będzie uczestniczyła
  w nowym projekcie w ramach Grupy.

  Redaktor krzyżówkowy z perfekcyjną znajomością języka angielskiego
  Miejsce pracy: Wrocław

  Chętnie wzmocnimy zespół osobą, która:

  • język angielski zna na poziomie bardzo dobrym z doskonałą znajomością pisowni i zasad gramatyki j. angielskiego
  • uważa, że gry językowe i rozwiązywanie krzyżówek to świetna rozrywka
  • orientuje się w kulturze i sprawach bieżących Wielkiej Brytanii
  • potrafi sprawnie wyszukiwać informacje w Internecie
  • wśród znajomych słynie ze skrupulatności i sumienności

  Proponujemy:

  • pracę w międzynarodowym projekcie typu start-up
  • atrakcyjne warunki do rozwoju kompetencji zawodowych
  • atrakcyjne warunki zatrudnienia

  Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy.

  Prosimy o dołączenie w dokumentach klauzuli:

   

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji przez Wydawnictwo Bauer Spółka z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000413132.

  Jeżeli już widzisz siebie jako naszego pracownika, to prosimy o przesłanie CV
  z listem motywacyjnym zawierającym informację, dlaczego mamy postawić właśnie na Ciebie.

  Klauzula informacyjna
  1. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym w przepisach Kodeksu Pracy. Bez podania danych nie może Pani/Pan wziąć udziału w procesie rekrutacji.
  2. Może Pani/Pan wyrazić zgodę np. poprzez zamieszczenie zdjęcia w CV lub poprzez złożenie stosownego oświadczenia, aby Pani/Pana dane osobowe były przetwarzane także:
  • w zakresie wizerunku (podstawa prawna: 222 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
  • w zakresie adresu email lub telefonu kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia)
  • w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: 222 1kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).
   
  Jeżeli Pani/Pana CV będzie zawierać:
  ü  zdjęcie uznajemy, że wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w postaci wizerunku
  ü  dopisek „inne rekrutacje w przyszłości” uznajemy, że wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji
  1. Dane osobowe w zakresie wymienionym w Kodeksie Pracy będą przetwarzane w celu: realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: Art. 22 §1 kodeksu pracy w zw. z Art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.
  2. Jednocześnie informujemy, że:
  Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. (dalej: „administrator”).
  Dane kontaktowe:                         [email protected]
  Inspektor Ochrony Danych:        [email protected]
  1. Jeżeli wyrazi Pani/Pan którąkolwiek ze zgód o których mowa w pkt. 2, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć w następujący sposób:
  • kontakt osobisty z działem kadr pod adresem podanym w danych kontaktowych administratora;
  • kontakt telefoniczny lub e-mail jeżeli zgoda na przetwarzanie tych danych została udzielona.
  1. Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w punkcie 2 jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).
  2. Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji otrzymane zarówno na podstawie Kodeksu Pracy jak i na podstawie zgody będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy. W razie cofnięcia zgody na przetwarzanie którejkolwiek danej pozyskanej na podstawie zgody, dane te zostaną niezwłocznie archiwizowane lub usunięte jeżeli będzie to technicznie możliwe.
  3. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu.
  4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).